[PRTR HOMEPAGE] [PEN HOMEPAGE] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]

Materiály nevládních organizací pro tisk
(týkající se PRTR a práva na informace)


Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
bank.spojení:
Československá obchodní banka a.s.,
č. ú: 8010 - 0104 247 403 / 0300

Poslední aktualizace: 20. srpna 1999

Rok 1999
Datum Organizace Název tiskové zpráy
20.8.1999 Plzeňská ekologická nadace Aarhuská úmluva o právu na informace na internetu
20.4.1999 Plzeňská ekologická nadace Kdy ČR splní požadavky Aarhuské úmluvy o právu na informace?
19.3.1999 Plzeňská ekologická nadace, Nadace Partnerství, Děti Země Zákon o integrovaném registru znečištění konečně na obzoru !
10.2.1999 Plzeňská ekologická nadace „Postrčí" ministr Kužvart integrovaný registr znečištění prostředí (PRTR) ?
Rok 1998
12.11.1998 Plzeňská ekologická nadace Informace o toxickém znečištění: Pohne subkomise věci kupředu?
25.9.1998 Plzeňská ekologická nadace, Děti Zeme, Nadace Patrnerství Kdy získáme informace o toxickém znečištění ?
19.9.1998 Plzeňská ekologická nadace Zahraniční experti ocenili v Plzni práci nevládních organizací
8.7.1998 Plzeňská ekologická nadace a Děti Země Integrované registry znečištění (PRTR) na Internetu
2.7.1998 Plzeňská ekologická nadace Evropa doporučuje zavést PRTR
16.6.1998 Plzeňská ekologická nadace Ustaveno "Nevládní fórum pro PRTR"
5.6.1998 Plzeňská ekologická nadace Registr znečištění prostředí? Dobré zprávy!"
21.4.1998 Plzeňská ekologická nadace a Děti Země Dárek politikům z Plzně ke Dni Země
25.2.1998 Plzeňská ekologická nadace a Nadace Partnerství Bude registr znečištění prostředí již v roce 1999?
9.2.1998 Plzeňská ekologická nadace Seminář o registru znečištění prostředí
Rok 1997
22. 4. 1997 Děti Země Dopis Dětí Země náměstku Bízkovi trvající na požadavcích memoranda
3. 4. 1997 Děti Země Dopis náměstka ministra ŽP, ing. Bízka, kterým konečně reaguje na lednové memorandu 45 českých nevládních organizací
26. 3. 1997 Děti Země Právo na informace a ministr Skalický - vysvětlí ministr Skalický proč 2 měsíce mlčí k memorandu 45 českých nevládních organizací ?
14. 1. 1997 skupina zahraničních expertů Veřejné prohlášení na podporu úsilí českých NGO v oblasti "Práva na inforamce o znečišťování prostředí

14. 1. 1997 více než 50 českých NGO Memorandum českých NGO k právu na informace o ŽP

Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel./Fax:++0420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/pen
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Plzeň, č.ú.: 8010 - 0104 247 403 / 0300


© Plzeňská ekologická nadace, Miroslav Šuta
10. července 1998