[PRTR HOMEPAGE] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]

Tisková zpráva Plzeňské ekologické nadace z 9. února 1998

Seminář o registru znečištění prostředí


Seminář o integrovaných registrech znečištění prostředí (PRTR) proběhne v Chomutově dne 19. února 1998 od 9 hodin. Místem konání semináře bude Středisko knihovnických a kulturních služeb (Palackého 85) Chomutov. Seminář organizuje Plzeňská ekologická nadace ve spolupráci s Dětmi Země - sekcí „Za čistou zemi, vzduch a vodu" a regionální pobočkou Společnosti pro trvale udržitelný život v Chomutově. Akci v rámci programu „Právo vědět" sponzoruje Nadace Partnerství.

Seminář je určen zejména pracovníkům státní správy a samosprávy, novinářům, zástupcům podnikové sféry a nevládních organizací z okresů Chomutov, Most, Teplice, Louny, Karlovy Vary a Sokolov. Zájemci o seminář se mohou přihlásit na adrese: Plzeňská ekologická nadace, Úslavská 29, 301 44 Plzeň, fax.: 019/ 74 55 905, e-mail: miroslav.suta@ecn.cz

Co je PRTR?

Integrovaný registr úniků a přenosů znečišťujících látek je moderní informační nástroj ekologické politiky, který funguje v mnoha zemích světa (např. v USA, V. Británii, Holandsku, Kanadě atd.) Jde vlastně o jakousi databázi informací o příspěvku jednotlivých zdrojů na znečištění ovzduší, vody a půdy, která je zdarma veřejně přístupná všem občanům. Nejčastějšími uživateli informací z PRTR jsou podniky, orgány státní správy a samosprávy, nevládní organizace, hasiči a záchranné služby, pojišťovny, odbory a další.

Zavedení PRTR doporučuje vládám členských zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). PRTR také úzce souvisí s direktivou Evropské unie o integrovaném omezení znečištění a jeho prevenci. O povinném zavedení PRTR se diskutuje na půdě Evropské hospodářské komise OSN v rámci přípravy konvence o přístupu k informacím o životním prostředí.

PRTR v České republice

Práce na přípravě PRTR byly započaty v roce 1994 a odpovědné za ně je Ministerstvo životního prostředí ČR, konkrétně odbor ekologických rizik a monitoringu vedený Marií Adámkovou. To však doposud věnuje minimální pozornost informováni veřejnosti o přípravě registru. Proto iniciativu převzaly nevládní organizace, které organizují sérii regionálních seminářů, ve kterých se pokoušejí veřejnost včas informovat o smyslu PRTR, principech jeho fungování, o jeho o zahraničních zkušenostech s PRTR i o stavu příprav v ČR. Semináře již proběhly např. v Praze, Plzni, Brně, Olomouci, Děčíně, Ostravě. Kromě toho nevládní organizace postupně zpřístupňují informace o PRTR na Internetu a připravily publikaci „PRTR ve světě", který přináší základní přehled o veřejných informačních systémech z průmyslu.

Za Plzeňskou ekologickou nadaci Filip Malý


Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel./Fax: ++00420-19-74 55 905
miroslav.suta@ecn.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka Plzeň, č.ú: 8010 - 0104 247 403 / 0300

© Plzeňská ekologická nadace, Miroslav Šuta
8. července 1998