Levý blok


Na základě sledování tisku lze získat představu o vztahu LB k životnímu prostředí jen stěží. Ve zprávách ze Sněmovny jsou občas zaznamenány kusé informace o aktivitách či vesměs kritických prohlášeních poslanců LB, kterými reagují na aktuální dění v Parlamentu.,Ekologická politika


srovnej: ODS, ČSSD, KDU-ČSM, KSČM, SPR-RSČ, ODA, SD.

21. 8. 1992 (Haló noviny) I. Novotný (poslanec FS): Životní prostředí nelze svěřit soukromníkům. Na Západě podnikatel, není-li vázán zákonem, nehne pro životní prostředí ani prstem. I tam stát garantuje péči o životní prostředí.

11. 8. 1995 (ČTA) J. Ortman: LB se ve zbývající části volebního období bude snažit zabránit zhoršování stavu v oblasti školství, zdravotnictví, kultury, ekologie a v oblasti sociální.

25. 8. 1995 (LN): "LB přirovnává vládu k té předlistopadové" Za osobní a nepodložený názor, označil Levý blok tvrzení premiéra Klause o tom, že zatímco vyspělé státy obvykle vydávají do životního prostředí 1 až 2,5 % svého hrubého domácího produktu, Česká republika investuje do této oblasti 3.5 % HDP. Schválením materiálu o státní politice životního prostředí opustila vláda podle Levého bloku "princip trvale udržitelného rozvoje a nahradila jej slovíčkařením dobře známým z přelistopadových dokumentů ". Cesta "tripartity k životnímu prostředí, kterou chce vláda nastolit a hrát v ní roli prostředníka" nazývá LB "cestou do pekel".

24. 8. 1995 (ČTA) V. Kuchař: LB sice nezná přesné znění schváleného dokumentu (státní ekologické politiky), považuje ho však za horší než první dvě koncepce předložené F. Bendou.

25. 8. 1995 (Špígl) V. Kuchař je přesvědčen, že zásadním problémem státní koncepce životního prostředí je spor o to, zda budeme problémy ochrany životního prostředí řešit od jednotlivých případů nebo zda bude vytvořena jednotná koncepce trvale udržitelného života podporovaná celým společensko - politickým spektrem. Levý blok hodlá rozhodně prosazovat politiku péče o životní prostředí v rámci koncepce trvale udržitelného života.

Informovanost a zapojení veřejnosti


srovnej: ODS, ČSSD, KDU-ČSM, KSČM, SPR-RSČ, ODA, SD.

1. 10. 1995 (Právo) LB by rád prosadil zákon o referendu.

Energetika


srovnej: ODS, ČSSD, KDU-ČSM, KSČM, SPR-RSČ, ODA, SD.

17. 2. 1993 (Svob. Slovo) J. Soural: Klub LB hodlá na příštím plenární schůzi Poslanecké sněmovny ( která začne 23.2.1992) iniciovat, aby při ní vláda ČR podala informaci o stavu ekologie a osvětlila situaci Temelína.

27. 5. 1994 (LN) T.Sojka se kriticky zmínil o současném tarifním systému, který cenově zvýhodňuje odběr elektřiny o velmi vysokém napětí, což podle něho znamená nepřímou sanaci těžkého průmyslu.

19. 9. 1995 (ČTA) J. Soural: Černé uhlí má stále předpoklady být spolehlivým a cenově i ekologicky přijatelným zdrojem energie. LB by přivítal , kdyby z podobného hodnocení vycházela i budoucí surovinová a energetická politika státu.

Odpady


srovnej: ODS, ČSSD, KDU-ČSM, KSČM, SPR-RSČ, ODA, SD.

23. 8. 1995 (Haló noviny) K problematice odpadů Levý blok upozornil, že nový zákon o odpadech neodlišuje sazby za ukládání odpadů, nebere v potaz ekologičnost skládek či tříděný odpad, jen a pouze hory odpadů na nichž vydělávají lobby velkých skládek.

Nerostné suroviny


srovnej: ODS, ČSSD, KDU-ČSM, KSČM, SPR-RSČ, ODA, SD.

1. 8. 1995 (Špígl) J. Ortman: Berounsko dostalo v poslední době dva údery. První přinesly záplavy a druhý je rozhodnutí vlády o výstavbě cementárny.