Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Petice - aktuální petiční akce v ČR

Každý z nás má právo se obracet na orgány veřejné správy s peticemi v záležitostech, jež patří do působnosti těchto orgánů. Peticí se lze v zásadě domáhat čehokoliv, nesmí se jí však zasahovat do nezávislosti soudu a nesmí se jí vyzývat k porušování ústavy a zákonů. Ačkoli je právo petiční nedílnou součástí demokratického státního zřízení, není dobré jeho význam přeceňovat.

Petici je nejlépe využít jako podpůrný prostředek k jiným způsobům řešení daných problémů a vzhledem k času a energii, které sbírání podpisů pod petici vyžaduje, pečlivě zvážit, zda je v daném případě v silách toho, kdo petici zamýšlí, nasbírat tolik podpisů, aby petice měla určitou (politickou) váhu. Nelze však spoléhat na to, že by se daný problém vyřešil pouze peticí.

Nabízíme vám aktuální petice probíhající v ČR a výběrově i některé zahraniční petice, které pořádají především nevládní organizace.

Petice jsou rozděleny do 4 tématických oblastí:

  • Pokud se chcete k petici připojit, je nejlépe ji stáhnout z webu, vytisknout, vyplnit údaje o vás, podepsat a zaslat na adresu, která je uvedena na petici. Pokud se vám podaří sehnat další podpisy z vašeho okolí, organizátoři budou potěšeni.
    Některé petice probíhají pouze v elektronické podobě - pak stačí vyplnit formulář na internetu.

  • Chcete-li, abychom informovali na této stránce také o vaší petici, napište nám.

  • Chcete-li uspořádat vlastní petiční akci a nevíte jak na to, podívejte se na stránky Občanská společnost - návod k použití.

  • Econnect nabízí možnost vytvořit pro vaši petici internetovou stránku i s podpisovým formulářem. Jak taková petice a formulář bude vypadat, se můžete podívat zde; Mír pro Kavkaz je mír pro Evropu je konkrétní příklad zveřejněné petice.

Pro více informací nás, prosím, kontaktujte e-mailem či telefonicky (tel. 224 311 780).


zpět na výpis aktuálních petic

Životní prostředí - skončené petice

NEDEJME SE! - proti zrušení pořadu Nedej se!

Vyzýváme proto se vší naléhavostí vedení České televize, aby od plánovaného zrušení jediného investigativního pořadu v oblasti ochrany životního prostředí a od jeho eventuálního nahrazení „neutrálním“ dokumentem o přírodě upustilo a aby byl pořad naopak, s ohledem na jeho obecně prospěšný význam při obhajování veřejného zájmu, rozšířen.
 

Přemluv svého poslance, aby Ti nevzal občanská práva

[Arnika]
V pátek 15. června bude parlament hlasovat o pozměňovacích návrzích k vládnímu návrhu novely stavebního zákona. Novela ztěžuje občanům možnost účastnit se rozhodování, omezuje tak míru demokracie a nahrává korupci na stavebních úřadech. Nedostatky je možné zmírnit schválením návrhů, které se nám podařilo prosadit do hlasování. Přemluvte svého poslance, ať neomezuje Vaše práva!
 

Petice za zklidnění Smetanova nábřeží

My, podepsaní občané, vyzýváme primátora Prahy i další odpovědné politiky, úřady a úředníky, aby trvale vyloučili automobilovou dopravu ze Smetanova nábřeží mezi mostem Legií a Karlovými lázněmi, podstatně tak zlepšili podmínky pro chůzi a jízdu tramvají, a navrátili jednomu z nejkrásnějších míst Prahy charakter klidného korza. Neslibujte, že zklidníte dopravu, až dostavíte Městský okruh. Takové sliby zaznívají už padesát let. Zklidnit centrum Prahy je potřebné a prokazatelně možné již dnes.
 

Šumavská výzva

Vyzýváme ředitele šumavského parku Jana Stráského a ministra životního prostředí Tomáše Chalupu, aby respektovali stanovisko vědeckých odborníků, aby okamžitě ukončili nelegální těžbu a aby zajistili, že bude národní park opět sloužit ochraně přírody a turistům.
 

Petice proti zastavění parku u Malovanky

Již při stavbě Strahovského tunelu přislíbil primátor při veřejné diskusi s občany, že nad portálem Strahovského tunelu u Malovanky nevznikne nova stavba, ale bude zde park. Parkovou plochu určuje i v současné době platný územní plán. Dnešní realita plechem obehnané nepřístupné betonové plochy je v rozporu s územním plánem. Odbor městkého investora OMI Praha se rozhodl vyřešit tento rozpor návrhem na změnu územního plánu Z2500/00 – převod na plochu smíšenou a výstavbu multifunkčního operačního střediska Malovanka.
 

Za Letnou a zdravou Prahu

Chcete mít možnost mluvit do toho, co bude s Letenskou plání? Pak můžete podpořit petici "Za Letnou a zdravou Prahu", která požaduje ochranu pláně a maximální zapojení občanů do rozhodovacích procesů.
 

Člověk a voda – petice za lepší zacházení s vodou

Kvalita vody v řekách České republiky se během posledních let výrazně zlepšila, ale stále se mnohde nedaří vrátit jim původní život. Zkrácená a opevněná koryta řek rychle odvádějí vodu z odvodněných monokulturních polí a lesů. Krajina ztratila schopnost zadržovat vodu a dále trpí zvýšenou erozí a povětrnostními extrémy. Toxické látky stále znečišťují vodu, dostávají se do těl vodních organismů a ohrožují zdraví lidí. Nezávadná voda začíná být strategickou surovinou. Mezinárodní dohody a směrnice Evropské unie zavazují Českou republiku k ochraně vod a na ně vázaného přírodního prostředí. Nejsou však plněny dostatečně.
 

Petice za posun vých. části Silničního Okruhu Kolem Prahy na trasu: D1 (Modletice) – Úvaly – Brandýs/Labem

[o.s. Zdravé životní prostředí Praha-Běchovice]
My, níže uvedení občané České republiky žádáme, aby východní část stavby nazvané „Silniční Okruh Kolem Prahy“ byla přeplánována do (dříve navržené) trasy: D1 (Modletice) – Úvaly – Brandýs nad Labem. Takto by silniční okruh smysluplně kopíroval okraj Prahy a dobře by splnil funkci transitního obchvatu hlavního města.
on-line verze petice

Soubor ke stažení

Petice za čistější ovzduší pro Ostravu

Obyvatelé Ostravska požadují po kompetentních úřadech neprodleně řešení, která zajistí plnění imisních limitů pro ovzduší v této oblasti a tím zabezpečí čistější ovzduší. To je vzkaz, který přináší nová Petice za čistější ovzduší pro Ostravu.
Petice za čistější ovzduší pro Ostravu

Budoucnost ZOO Jihlava

Vyzýváme magistrát a zastupitelstvo města Jihlavy, dále krajský úřad a zastupitelstvo kraje Vysočina, aby ochránily všemožnými prostředky poslední možnou rozvojovou zónu pro ZOO Jihlava - areál Modety. Vyzýváme je tímto, aby ještě v tomto funkčním období zahájily s jeho majitelem jednání o odkupu areálu městem Jihlava pro využití Zoologickou zahradou Jihlava.
 

Praha – město pro život

Kvůli enormnímu provozu aut dýcháme v Praze stejně špinavý vzduch, jaké má průmyslové Ostravsko. Stovky tisíc lidí kvůli tomu trpí zdravotními problémy, ohroženy jsou zejména děti. Zeleň dokáže znečištění ovzduší zčásti kompenzovat. Mimo vytváření kyslíku, zachycování prachu a mikroorganismů stromy navíc zmírňují letní žár v ulicích a pohlcují hluk. S obavami sledujeme úbytek zeleně, k němuž dochází.
 

Petice za udílení vyšší výměry trestů za zabití a týrání zvířat

Petice žádající o udílení přísnějších trestů za týrání zvířat. Iniciátoři petice upozorňují na množící se případy krutého zacházení se zvířaty a následné neadekvátní tresty, jež jsou pachatelům u soudů udělovány.
Text petice a petiční arch

Petice za záchranu přírodní památky Turkov

[Ekolyceum]
Petice je  k podepsání v Ostravě v prostorách antikvariátu Fiducia a v prostorách občanského sdružení Vita na Nádražní ulici. Podepsané archy je možno donést na výše uvedená místa nebo posílat na adresu: Ekolyceum, Daniel Horváth, J.Brabce 21, Ostrava 1.
Text petice + petiční arch

Petice proti zamýšlenému rozšíření jaderné elektrárny Temelín o další reaktory


 

Petice za Malešice bez Mrakodrapů (září 2007)

kontakt: Jiří Mísař jmisar@koop.cz
 

Proti růstu průmyslového zatížení životního prostředí v Ústí nad Labem (červenec 2007)

kontakt: peticeusti@gmail.com
Petiční arch (pdf)

Za rozvoj pěší a cyklistické dopravy na Barrandově a v jeho okolí (květen 2007)


 

Za náhradu PVC (duben 2007)

[Arnika]

 

Proti celorepublikovému kácení stromořadí podél silnic a cest (březen 2007)


 

Za trvalú ochranu Tichej doliny v Tatrách (březen 2007)


 

Za Pankrác bez mrakodrapů - Pankráckou pláň pro Pražany (říjen 2006)

[Arnika / Občanská iniciativa Pankráce / Pankrácká společnost]

 

Proti výstavbě kruhové křižovatky v Plasích (prosinec 2006)

kontaktní osoba: Jaroslav Cajthamr, JaroslavCejthamr@seznam.cz
Text petice a podpisový arch

Petice proti dálničnímu přivaděči v Děčíně (leden 2007)

[Občanské sdružení EKO]
kontaktní osoba: Pavel Vrcha, vrchap@volny.cz
 

Evropská petice proti jaderné energii v Evropě (březen 2006)

[Atomstopp / Friends of the Earth Europe / Global 2000 / Sortir du Nucléare / WISE / Women for Peace]

 

Za ukončení intenzivního chovu brojlerů (2006)

[Společnost pro zvířata]
Petice potrvá do konce března 2007.
Petiční arch ke stažení

Proti paralelní vzletové dráze v Praze - Ruzyni (2006)

[Občanské sdružení přátel Hendlova dvora / Občanské sdružení Pro Nebušice / Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím]
kontaktní osoba: Martina Puršová, martina.pursova@seznam.cz
 

Za zachování zákazu chovu slepic v bateriových klecích (2006)

[CIWF - Compassion in World Farming]

 

Za lepší recyklační služby v Praze, v Brně, v Jižních Čechách (září 2006)

[Hnutí Duha]

 

Za vyhlášení ptačí oblasti Heřmanský stav-Odra-Poolzí a proti výstavbě průmyslové zóny v Dolní Lutyni (červenec 2004)

[Arnika / Česká společnost ornitologická]
kontaktní osoba: Martin Skalský, martin.skalsky@arnika.org
 

Za záchranu Dolního Labe (2003)

[Arnika ]

 

Za omezení jízdy kamionů


 

NE kamionům pod Pálavou a v Lednicko-valtickém areálu: z Brna do Vídně přes Břeclav


 

Za rozvoj pěší a cyklistické dopravy v Praze 5 - Barrandově a v jeho okolí


 

Memorandum k územní ochraně trasy DOL (květen 2006)

[Hnutí Duha]
kontaktní osoba: Pavel Přibyl, pavel.pribyl@hnutiduha.cz
 

Za bezbolestné označování zvířat

kontaktní osoba: Zbyněk Vlk, e-mail: usni_znamky@centrum.cz
 

Proti přehradám na Tišnovsku


 

Proti stavbě čističky na Císařském ostrově v Praze (březen 2006)

[3 duby, o.s.]
kontaktní osoba: Monika Maurerová, e-mail: 3duby@stromovka.cz
 

Za povinné označování GMO živočišných produktů v EU


 

Proti výstavbě R43 přes Brno-Bystrc


 

NE podzemním garážím na Puškinově náměstí v Praze (červen 2005)

[Občanské sdružení Puškinovo náměstí]
e-mail: puskinovonamesti@volny.cz
 

Aquapark v Olomouci ano – ale ne za peníze města!


 

Braňme rozárium - jedinečné území v srdci Olomouce (říjen 2005)

kontaktní osoba: Veronika Prágerová, e-mail: info@nase-olomouc.cz
 

Budoucnost bez jedů II (červenec 2004)

[Arnika]
kontaktní osoba: Milan Havel, e-mail: toxic@arnika.org
 

Výzva Nové Tatry


 

Justice for Bhopal - Petition to The Dow Chemical Company


 

P. nesouhlasící s obnovením těžby silničního kamene v přírodním parku Údolí Krounky a Novohradky


 

Petice proti přeložce I/23 Libušiným a Terovským údolím


 

Proti zamýšlenému rozšíření jaderné elektrárny Temelín (červen 2004)


 

Proti stavbě supermarketů v Krnově


 

Proti stavbě sjezdovky uprostřed Trutnova


 

Toxické látky ze Spolany – nebuďme lhostejní! (srpen 2003)

[Greenpeace]

 

Za ukončení provozu spalovny v Lysé nad Labem (květen 2002)

[Arnika]
e-mail: cepo@arnika.org
 

Papírový manifest - kampaň Šetrné papírování

[Arnika]

 

Proti spalovně Opatovice (leden 2006)

Do ledna 2007 bylo shromážděno cca 6500 podpisů. Kontaktní osoba: Adam Záruba, adam.zaruba@raz-dva.cz
 

Sociální oblast - skončené petice

Petice za udílení vyšší výměry trestů za zabití a týrání zvířat

Petice žádající o udílení přísnějších trestů za týrání zvířat. Iniciátoři petice upozorňují na množící se případy krutého zacházení se zvířaty a následné neadekvátní tresty, jež jsou pachatelům u soudů udělovány.
Text petice a petiční arch

Petice občanů Prahy 2 za privatizaci obecních bytů

[Občanského sdružení za privatizaci a zlepšení podmínek bydlení v Městské části Praha 2]
Hlavním cílem je zvrátit rozhodnutí zastupitelstva Prahy 2 nepokračovat dále v privatizaci bytového fondu svěřeného MČ Praha 2 Magistrátem hlavního města Prahy. Rozhodnutí je nespravedlivé proto, že Magistrát hl. města Prahy nic nenamítá proti privatizování pražského bytového fondu, které v plném proudu probíhá téměř ve všech MČ Prahy a samozřejmě by nic nenamítal ani proti privatizaci v městské části Praha 2.

Soubor ke stažení

Petice proti zdravotním poplatkům


 

Petice za podporu kvalitní péče o stárnoucí spoluobčany

Na základě vlastních zkušeností s některými běžnými společenskými nešvary se chceme jako nezávislá, otevřená, občanská skupina vyjádřit k negativním jevům týkajících se komunikace s našimi staršími spoluobčany a dále k nedostatkům v péči o staré lidi v okamžiku, kdy se tito nejsou schopni o sebe postarat. Trápí nás také skutečnost, jak nevhodně je vnímáno stáří v naší moderní době.
Dopis + petiční arch

Za náhradu PVC (duben 2007)

[Arnika]

 

Stop kouření ve veřejných prostorách (březen 2007)


 

Za příměří v Libanonu


 

Za nekuřácké veřejné prostory


 

Petice proti nehumánním vztahům na pracovištích (březen 2003)


 

Internetová petice proti některým ustanovením Školského zákona (č. 561/2004)


 

Lidská práva - skončené petice

Petice za práva pracovních migrantů a migrantek

My, níže podepsaní, jsme znepokojeni zhoršující se situaci téměř 150 tisíc cizinců, kteří přišli do České republiky za prací a jejichž legalita pobytu, sociální práva a lidská důstojnost jsou nyní ohroženy státními restrikcemi. Migranti nejsou pracovní síla na jedno použití, které je možné se zbavit, když už není potřebná.
Petice ke stažení

Propusťte ihned barmské politické vězně!

[Burma Center Prague, o.p.s. (Barmské centrum Praha)]
„Dokud nebudou všichni naši političtí vězni na svobodě, nikdo nemůže prohlásit, že je Barma skutečně na cestě k demokratické změně.“ Do Aun Schan Su Ťij, držitelka Nobelovy ceny míru z roku 1991, v domácím vězení 13 z posledních 19 let.
Vojenská vláda – Státní rada pro mír a rozvoj (SPDC) – musí okamžitě a bezpodmínečně propustit všechny politické vězně, včetně Do Aun Schan Su Ťij, Kchun Tchun U a Min Kou Nain.
Propuštění všech politických vězňů je prvním a nejdůležitějším krokem ke svobodě a demokracii v Barmě. My níže podepsaní vyzýváme generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona, aby zajištění propuštění všech barmských politických vězňů Státní radou pro mír a rozvoj přijal jako svou osobní prioritu.
Petice jako PDF

Petice za nalezení mírového řešení situace v Tibetu

"My, níže podepsaní, žádáme, abyste se zmiňovali o situaci lidských práv v Tibetu při politických, mezinárodních a jiných jednáních, zvláště pak v době českého předsednictví Evropské unii, připomínali čínské vládě její zodpovědnost a selhání rozumným způsobem řešit situaci v Tibetu, zapojili se do vícestranného úsilí mezinárodního společenství a vyvinuli nátlak na čínskou vládu, aby tibetskou situaci vyřešila. Zároveň Vás žádáme, abyste se před představiteli čínské vlády zmiňovali o případech politických vězňů Dhondupa Wangčhena, Jigmeho Guri, Rangjunga, Sangje Lhamo a Tenzina Deleka Rinpočheho, zmíněných v textu petice."
 

Olympiáda v Pekingu - Vypni televizi

[Burma Center Prague, o.p.s.]
Organizace US Campaign for Burma apeluje na milión lidí všude ve světě, aby se připojili k petici s prohlášením, že nebudou sledovat televizní přenosy z olympijských her, pokud Čína neukončí podporu barmského režimu.
Petice k vytisknutí (v angličtině)

Petice na podporu Tibetu

[Malé Občanské Sdružení Tolerance (M.O.S.T.)]
Petice žádá zmírnění způsobu zásahu proti demonstrantům v Tibetu, dodržování lidských práv a zahájení otevřeného smysluplného dialogu s dalajlamou. Pouze dialog a reformy mohou přinést dlouhotrvající stabilitu. Budoucnost Číny a její kladné vztahy s ostatními zeměmi jsou závislé na harmonickém vývoji, dialogu a respektu.
 

Barmská výzva

[Člověk v tísni, Burma Center Prague, Amnesty International]
Podepiště on-line výzvu na podporu lidí žádajících demokracii v Barmě nebo její tištěnou verzi zašlete sami přímo čínským úřadům.
tištěná verze

Proti některým navrhovaným změnám v novele zákona o azylu a zákona o pobytu cizinců (květen 2007)

Podpisové archy i mailové zprávy musí být zaslány nejpozději do 31. srpna 2007.
 

Copy Crime: Evropská petice proti dalšímu posílení zneužívání práv k duševnímu vlastnictví

[Electronic Frontier Foundation Europe]

 

Žalujeme - otevřený dopis na podporu Yekty Uzunoglu (březen 2006)


 

Stop kouření ve veřejných prostorách (březen 2007)


 

EU: Shromaždování dat není řešením (Data retention is no solution!)

[EDRI - European Digital Rights]
Petice skončena 21. listopadu 2005.
 

Evropská občanská iniciativa (listopad 2005)

[Democracy International]

 

Za referendum o raketových základnách USA v ČR


 

Pro přesun Evropského parlamentu do Bruselu


 

Za změnu vládního návrhu zákona o zdravotní péči - § 41 o asistované reprodukci


 

Podpořte Rezoluci Rady Evropy: Odsouzení zločinů spáchaných komunistickými režimy


 

Zrušme komunisty


 

Nesouhlasím se zákrokem na CzechTeku (červenec 2005)


 

Na podporu přijetí Antidiskriminačního zákona


 

Život bez rádia a lampičky? Petice za návrat elektrických zásuvek na pokoje žadatelů o azyl v azylových zařízeních MVČR (listopad 2004)


 

Kultura - skončené petice

Zachraňte kulturu 2013

My, níže podepsaní, protestujeme proti letošnímu drastickému zkrácení dotací, které Ministerstvo kultury přidělilo na projekty tzv. živé kultury (divadelní a taneční představení, výstavy výtvarného umění, koncerty, vydávání kulturních časopisů a mnohé další). Protestujeme proti dlouhodobému snižování těchto dotací. Tato katastrofální restrikce probíhá bez jakékoliv veřejné diskuse, bez relevantní argumentace, jako kdyby zánik živé kultury měl být v naší zemi samozřejmostí.
 

Petice za zachování hudebního klubu AION v Lomnici nad Popelkou

Vážená Rado Města Lomnice nad Popelkou, níže podepsaní občané žádají zachování činnosti hudebního klubu AION v Lomnici nad Popelkou. Jedná se o jediný klub od Hradce Králové po Jablonec n. Nisou, navíc jediné místo, kde si mohou zahrát například i začínající kapely. Klub má bohatou historii, vznikl jako jeden z prvních v ČR. Při hlasování časopisu Rock&Pop se dvakrát umístil na třetím místě hodnocení klubů z celé ČR z bezmála 200 klubů. Klub byl několikrát prezentován i ve veřejnoprávní televizi (například Noc s andělem, dokumenty o klubech, Retro...). Dále zde začínaly kapely jako například Divokej Bill, Chinaski (pracovali zde na desce 1. signální), Support Lesbiens... Myslíme si, že uzavření klubu by ochudilo kulturní nabídku v Lomnici a okolí, proto věříme, že rada města rozhodne o prodloužení smlouvy na další roky.
 

Otevřený dopis předsedovi vlády ČR Petru Nečasovi

Dne 7. září 2012 byl náhle odvolán ředitel Národního divadla Ondřej Černý, a to bez udání jakýchkoli konkrétních a relevantních důvodů. Na jeho místo byl dosazen ekonomický náměstek MKČR pan Martin Sankot. Osoba, která dle svých slov divadlo navštívila párkrát v životě a vůbec mu nerozumí. V této situaci jsme nuceni označit celou věc za precedens vztahu ministerstva kultury nejen k Národnímu divadlu, ale ke správě celého kulturního bohatství této země.
 

Petice za zachování kina Scala v Brně

V nedávné době byla veřejnost informována, že má být kvůli škrtům v rozpočtu města na kulturu uzavřeno kino Scala. Účastníci této petice považují tento návrh za škodlivý, nekulturní, namířený proti zájmu občanů. Kino Scala patří po několik generací neodmyslitelně k městu Brnu. Nelze ani nepřihlédnout k jeho vynikající poloze ve středu města i reprezentativnímu vzhledu. Již od dob \"První republiky\" patřilo k premiérovým kinům a toto postavení si udrželo i za minulého režimu. Asi mezi námi není nikdo, kdo by nevzpomínal či neměl příjemné zážitky z kina Scala, a to nejen z mládí. Jsme přesvědčeni, že drtivá většina občanů Brna si přeje zachování tohoto kina v provozu.
 

Petice za zachování samostatnosti Východočeské galerie a Východočeského muzea v Pardubicích

Nesouhlasíme s tím, aby pod dočasným tlakem a naprosto neodborným způsobem došlo ke sloučení dvou samostatných kulturních zařízení, Východočeské galerie a Východočeského muzea. Obě kulturní instituce patří mezi nejúspěšnější v kraji a k jejich sloučení není v tuto chvíli žádný důvod. Jakékoli sloučení do nových větších útvarů oslabí a rozmělní jejich poslání a do budoucna může degradovat kulturní dění v kraji a v krajském městě.
 

Výzva na obranu knih

Ekonomičtí ministři zveřejnili plán daňové reformy, podle níž by se měla zvednout DPH na knihy z 10 % na 20 %. Takové zvýšení vážně ohrožuje budoucnost českých knih. Svaz českých knihkupců a nakladatelů proto vydal výzvu na obranu knih,
kterou hodlá předložit vládě a českému parlamentu.
Analýza - důsledky zvýšení DPH pro knihy

Petice za Prahu kulturní

Vážně znepokojeni vývojem podpory rozvoje kultury v hlavním městě se níže podepsaní občané v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petičním obracejí na zastupitelstvo hlavního města Prahy ve věci veřejného zájmu. Zavedením plošné dotace na vstupenku, která se týká i komerčních kulturních aktivit, došlo k zásadnímu krácení podpory neziskových subjektů poskytujících kulturní služby Pražanům, a tedy k vážnému ohrožení jejich kontinuálních aktivit. Některým z nich dokonce hrozí v průběhu roku 2008 předčasné ukončení činnosti. Jsou to např. divadlo Semafor, Archa, Divadlo bratří Formanů, Divadlo v Celetné, Divadlo Alfred ve dvoře, Strašnické divadlo, Galerie kritiků, Galerie Futura, festivaly TANEC PRAHA, Dny evropského filmu, Maratón soudobé hudby, Festival současného umění Praha - Tina B. a další.


 

Petice za návrh Kaplického knihovny na Letné


Text petice + formulář k podpisu

Za Pankrác bez mrakodrapů - Pankráckou pláň pro Pražany (říjen 2006)

[Arnika / Občanská iniciativa Pankráce / Pankrácká společnost]

 

Za odvolání generálního ředitele Národního památkového ústavu určená budoucímu ministru kultury


 

Zachraňte český film! - petice proti vetu prezidenta novely zákona o Státním fondu ČR na podporu kinematografie


 

4 body pro kulturu: Prohlášení výtvarných iniciativ a jednotlivců ke grantové politice MHMP


 

Proti prodeji hradu Ledeč nad Sázavou (duben 2005)

Kauza skončila prodejem hradu soukromé společnosti.
 

Občanský sektor - skončené petice

28. březen jako významný den České republiky

My, níže podepsaní, žádáme prostřednictvím této petice, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala a schválila zákon, který by stanovil datum 28. březen jako významný den České republiky.
Soubor ke stažení

Petice proti stávající podobě projektu administrativně-komerční budovy Nová Palmovka

My, níže podepsaní, vyjadřujeme své znepokojení nad způsobem, jakým byl připraven a nyní je realizován projekt výstavby polyfunkčního domu Nová Palmovka. Podle našeho názoru projekt nesplňuje požadavky na transparentnost nakládání s veřejnými prostředky, nebyla věrohodně prokázána výhodnost chystaného investičního záměru a projekt není navrhnut v souladu s potřebami obyvatel MČ Praha 8 a bezprostředního okolí plánované stavby.
Text petice a petiční arch

Listopadová výzva pražským zastupitelům

[Zmenpolitiku.cz/ Vymenpolitiky.cz/ Inventura demokracie]
Konstatujeme, že koalice ODS a ČSSD nemá naši důvěru. V zájmu našeho města, v zájmu politické a právní kultury v naší zemi vás žádáme, abyste nepodpořili vznik této koalice na ustavujícím jednání zastupitelstva a vyjádřili tak respekt k vůli voličů a k principům demokracie a slušnosti.
 

Petice za odklad prodeje pozemku z majetku města společnosti Prior, obchodní domy, a.s.

[PRO POLIS Teplice, o.p.s.]
My, níže podepsaní, vyzýváme zastupitelstvo Statutárního města Teplice, aby na svém 16. zasedání 19. března 2010 odložilo prodej pozemku 262/18 v katastrálním území Teplice společnosti PRIOR, obchodní domy, a.s. za účelem rekonstrukce, resp. výstavby obchodního domu PRIOR, popř. neschválilo jinou formu užívání, která by výstavbu umožnila.
 

Výzva Václavu Klausovi

[Strana zelených]
My, níže podepsaní občané České republiky vyzýváme prezidenta Václava Klause, aby bezodkladně podepsal Lisabonskou smlouvu. Z Vašich dosavadních vyjádření, pane prezidente, vyplývá, že máte v úmyslu smlouvu ratifikovat až poté, co v Irsku proběhne druhé referendum o Lisabonské smlouvě. To ale znamená, že suverénní rozhodnutí naší země odvozujete od autonomního rozhodnutí země jiné. Tím nás ovšem naší suverenity zbavujete. Neveďte naši zemi do izolace proti vůli občanů, vlády a demokraticky zvolených zástupců obou komor parlamentu. Umožněte občanům České republiky, aby se mohli plnohodnotně podílet na jedinečném společenství hodnot, které EU představuje. Podepište bezodkladně Lisabonskou smlouvu a dokončete tím proces její ratifikace Českou republikou.
 

Olympijské referendum

[Arnika]
„Souhlasíte s tím, aby se hlavní město Praha ucházelo o pořádní letních Olympijských her v roce 2020?“ Tak zní otázka podpisové akce, kterou představila iniciativa za konání místního referenda. V přípravném výboru figurují senátorka Soňa Paukrtová, architekt Vlado Milunić, někdejší primátor Prahy Jan Kasl, starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta a Martin Skalský ze sdružení Arnika. „Pořádání olympiády by znamenalo enormní zátěž městského i státního rozpočtu a ovlivnilo by život města na mnoho let. Je nemyslitelné, aby tak zásadní rozhodnutí učinilo jen pár politiků. Obyvatelé Prahy musejí mít možnost se vyjádřit,“ vysvětlila mluvčí Arniky Zora Kasiková.

 

Petice občanů Prahy 2 za privatizaci obecních bytů

[Občanského sdružení za privatizaci a zlepšení podmínek bydlení v Městské části Praha 2]
Hlavním cílem je zvrátit rozhodnutí zastupitelstva Prahy 2 nepokračovat dále v privatizaci bytového fondu svěřeného MČ Praha 2 Magistrátem hlavního města Prahy. Rozhodnutí je nespravedlivé proto, že Magistrát hl. města Prahy nic nenamítá proti privatizování pražského bytového fondu, které v plném proudu probíhá téměř ve všech MČ Prahy a samozřejmě by nic nenamítal ani proti privatizaci v městské části Praha 2.

Soubor ke stažení

Proti výstavbě kruhové křižovatky v Plasích (prosinec 2006)

kontaktní osoba: Jaroslav Cajthamr, JaroslavCejthamr@seznam.cz
Text petice a podpisový arch

zpět na výpis aktuálních peticStránky s peticemi ve světě:

* The Petiton Site.com
* Petition Online.com

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Zpravodajství Econnectu


ZPRAVODAJSTVÍ ze světa NNO
nabízí: *zprávy *tiskové zprávy NNO *názory a komentáře *témata+kauzy
www.ecn.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz