-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-


Prezident ČR, premiér Vlády ČR
Petiční výbor Poslanecké sněmovny a Senátu ČR,
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí,
hejtman JČ kraje

PETICE
proti zamýšlenému rozšíření
jaderné elektrárny Temelín o další reaktory

Nesouhlasím se zamýšleným rozšířením jaderné elektrárny Temelín o další reaktory z následujících důvodů:

  • Argumenty, že nebudeme mít čím svítit, že nastane nedostatek elektřiny, zaznívaly již před více než 10 lety, kdy se rozhodovalo o dostavbě prvních dvou bloků Temelína. Realita je dnes jiná - Česká republika dnes patří mezi největší vývozce elektřiny v Evropě.
  • Není vyřešeno ukládání vyhořelého jaderného paliva - dosud nikde na světě není tzv. trvalé úložiště v provozu. Veřejnost z lokalit, které byly v ČR vytipovány pro úložiště, dala jasně najevo svůj odpor proti tomuto záměru. Budoucím generacím tak necháme velmi problematické dědictví.
  • V případě výstavby nových bloků dojde na relativně malém prostoru k další kumulaci jaderných zařízení (36 miliónů tun radioaktivních kalů po přepracování uranové rudy u obce Mydlovary, JETE, plánovaný sklad vyhořelého jaderného paliva), které by se mohly stát cílem teroristického útoku.
  • Již teď je patrný negativní vliv JETE na rozvoj regionu, především na ceny nemovitostí, rozvoj turistiky a drobného podnikání v dlouhodobém časovém horizontu. JETE nevyřešila ani problém nezaměstnanosti v regionu, přínosem byla elektrárna pouze v období výstavby.
  • Jak se ukázalo při výstavbě prvních dvou bloků Temelína, ekonomické hledisko bylo výrazně podceněno - elektrárna se zdražila o desítky miliard korun. Také termín dostavby se několikrát posouval.


Petiční výbor:
Ing. Monika Wittingerová, Větrná 50, 370 12 České Budějovice, za Sdružení Jihočeské matky - osoba pověřená zastupováním petičního výboru
Mgr. Pavel Vlček, Na sídlišti 494, 387 73 Bavorov, za OIŽP - Občanskou iniciativu pro ochranu životního prostředí
Ing. Edvard Sequens, Trocnovská 101, 373 12 Borovany, za Callu - Sdružení pro záchranu prostředí
Ondřej Šanda, Dlouhá 134, 382 41 Kaplice, za Hnutí Duha České Budějovice

Položky označené "*" jsou povinné, aby byl váš podpis platný
Položky neoznačené "Zveřejnit" budou v seznamu podpisů skryté
Formulář pro podpis petice
 Jméno *    
 Příjmení *    
 Povolání    Zveřejnit 
 Ulice *    
 Město *    
 Kraj    Zveřejnit 
 PSČ *    
 E-mail    Zveřejnit 
 Poznámka  

 

-
-
zpět   - Econnect
-
-