-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -

 

-

Mír pro Kavkaz je mír pro Evropu


Občanská petice poslancům ČR v Evropském parlamentu
S případnými připomínkami k petici se prosím obracejte na autory podpisové akce, nikoliv na Econnect.

Hluboce znepokojeni vývojem v Rusku se my, níže podepsaní občané České republiky obracíme na vás, naše poslance v Evropském parlamentu, s následující naléhavou výzvou :

Zrůdnost teroristického činu spáchaného na dětech a rodinách v Beslanu přesahuje lidské chápání. Hrozí nebezpečí, že trauma, způsobené touto tragedií, vyvolá nový ozbrojený konflikt a další vlnu chaosu a nekontrolovatelného násilí.

Pokud nedojde k odpovídající a moudré reakci ze strany mezinárodního společenství, všeobecný pocit bezmoci a skepse vůči vývoji situace se bude rychle zvětšovat. To může mít nedozírné následky.

Rusko ukázalo, že není samo schopno vyřešit své problémy. Dlouhodobé genocidní chování vůči Čečencům, chaos, nestabilita, naprostá ignorance základních lidských práv, ztráta úcty k lidskému životu, ohrožení práce mezinárodních humanitárních misí, které jsou zjevně jediným dosud funkčním mostem mezi Západem a touto devastovanou oblastí na Kavkaze - to vše jsou přece velmi silné důvody k tomu, aby se Evropa pokusila Rusku pomoci. Je třeba najít způsob, jak tuto pomoc a spolupráci s Ruskem co nejrychleji začít uskutečňovat.

Žádáme vás, abyste prosazovali jako priority jednání na půdě EP:

  • přítomnost mezinárodní mírové mise v oblasti Severního Kavkazu
  • účinnou ekonomicko-humanitární pomoc lidem z nejvíce devastovaných oblastí (Čečensko)
  • uvolnění prostředků na programy určené:
    1. obnově lidsko-právní kultury
    2. oblastem zdravotní a sociální péče o těžce poškozenou populaci Čečenska ale i Ingušska a Osetie a tedy i
    3. prevenci teroristického chování v dlouhodobě traumatizovaných oblastech (investice do oblasti vzdělání)

Jsme přesvědčeni, že zřízení mezinárodní mírové administrativy v Čečensku, Ingušsku a Osetii je jediným možným pokusem, jak zabránit dalšímu vývoji ohrožujícímu nejen obyvatelstvo Ruska, ale i celou Evropu.

Zároveň přitom poukazujeme i na impulz, který byl vydán již v únoru tohoto roku Mírovým plánem pro Čečensko, který podpořila řada světových osobností včetně poslanů evropského parlamentu a na který lze v seriozním jednání o výše zmíněných požadavcích navázat.

Jana Hradilková, Fedor Gál, Bedřiška Kotmelová, Dagmar Volencová, Jaromír Štětina, Pavel Tvrdý, Břetislav Rychlík, Jiří Jiráček, Jitka Pechová, Věra Roubalová
Dne 13. 9. 2004

Koordinační výbor Petice:
Jana Hradilková, Dagmar Volencová, Pavel Tvrdý


Adresa pro elektronické podepisování: http://ecn.cz/petice/kavkaz nebo emailem peticep@seznam.cz

Upozornění: Váš elektronický podpis se možná nezobrazí v seznamu podpisů ihned po odeslání.

Anglická verze / English version

Ruská verze / Russian version


Výbor Petice Mír pro Kavkaz je mír pro Evropu předal štafetu europoslancům - 22.10.2004

Dopis signatářům - 3.11.2004

Položky označené "*" jsou povinné, aby byl váš podpis platný
Položky neoznačené "Zveřejnit" budou v seznamu podpisů skryté

Formulář pro podpis petice
 Jméno *    Zveřejnit 
 Příjmení *    Zveřejnit 
 Povolání    Zveřejnit 
 Ulice *    Zveřejnit 
 Město *    Zveřejnit 
 Kraj *    Zveřejnit 
 PSČ *    Zveřejnit 
 E-mail    Zveřejnit 
 Poznámka  
-
-
zpět   - Econnect
-
-