-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Petice
- -
-

Petice - Posuňme východní část „Silničního okruhu kolem Prahy“ tam, kam logicky patří - kolem Prahy

Novinky v této kauze najdete na o.s. Zdravé životní prostředí Praha – Běchovice.
Do této chvíle podepsalo 336 lidí
(On-line verze podpisové akce, která probíhá paralelně také klasickou cestou - stáhněte si podpisový arch a vyplněný prosím zašlete na adresu Ing. Miroslav Mevald, K Železnici 421, 190 11 Praha - Běchovice)
S případnými připomínkami k petici se prosím obracejte na autory podpisové akce, nikoliv na Econnect.

V Praze 20. března 2010

Adresováno: presidentu republiky, parlamentu ČR, vládě ČR, ministerstvu dopravy, ministerstvu pro místní rozvoj, ministerstvu zdravotnictví, ministerstvu životního prostředí, hlavnímu městu Praha, Středočeskému kraji, Útvaru rozvoje hl. města Prahy, veřejnému ochránci práv

My, níže uvedení občané České republiky žádáme, aby východní část stavby nazvané „SILNIČNÍ OKRUH KOLEM PRAHY“ byla přeplánována do (dříve navržené) trasy: D1 (Modletice) – Úvaly – Brandýs nad Labem.

Takto by silniční okruh smysluplně kopíroval okraj Prahy a dobře by splnil funkci transitního obchvatu hlavního města.

Nyní plánovaný východní okruh na trase: D1 – Běchovice – Černý Most - Satalice, by naopak přivedl transevropskou kamionovou dopravu do hustě obydlených a již dnes dopravně a emisně přetížených částí Prahy, vážně by zhoršil životní prostředí v několika městských částech a odporoval by evropským předpisům pro vedení transevropské dálnice, tudíž by bylo vážně ohroženo jeho financování z evropských fondů.

navrh posunu

Silniční okruh kolem Prahy je součástí transevropské dálniční sítě, má v prvé řadě sloužit jako transitní obchvat hlavního města pro kamiony a není tedy reálné, aby současně fungoval jako městská komunikace a vážně se mísil s vnitroměstskou dopravou a s MHD. Nyní plánovaný východní úsek SOKP se však má od D1 (poblíž Říčan) prudce stočit do Prahy, čímž přestane plnit funkci obchvatu, zachová se naopak jako spádová silnice do středu města a přivede veškerou transitní dopravu od D1 (mířící do všech východních a severních směrů) na Černý Most, tedy do již dnes dopravně přetížené lokality s nákupní zónou a hustě obydleným sídlištěm. Navíc v úseku dlouhém přibližně 4 km: Běchovice –Černý Most - Satalice, by se ve výsledku propojovalo 12 hlavních silničních tahů!

SOKP ve směru od D1, Štěrboholská radiála (pokračování Jižní spojky), nová Českobrodská (plánovaná výstavba přeložky I/12), původní Českobrodská od Běchovic a od Prahy, D 11, příjezd z obchodního centra Černý most, Chlumecká, Náchodská, R10, SOKP 520 od Březiněvsi a Vysočanská radiála.

Pro tyto účely by tento úsek (tzv. Východní spojka, nebo také SOKP 510) musel být nákladně rekonstruován a kapacitně posílen. Jeho slabým místem je zejména most přes Počernický rybník, jež kapacitně nestačí již nyní a musel by být výrazně upraven.

I přes tyto úpravy je velmi pravděpodobné, že úsek Běchovice – Černý Most nebude takový nápor dopravy zvládat, stane se špuntem a svou nefunkčností bude konkurovat Barrandovskému mostu! Z výše uvedených důvodů žádáme, aby se znovu začala projednávat kdysi navrhovaná a bez vážných důvodů odložená regionální varianta východní části Pražského okruhu: tzv. trasa R , která vede od D1 – za Úvaly a k Brandýsu nad Labem, trasa, která by přibližně kopírovala silnici 101/II a byla by rozumným transitním obchvatem Prahy vyhovujícím jak evropským předpisům, tak Politice územního rozvoje ČR.

Zároveň by tato trasa R prospěla i středočeským obcím na silnici 101/II, které mnoho let trpí kamionovou dopravou ve svých centrech, obchvat potřebují a tento byl poblíž nich v minulosti dlouhodobě plánován. SOKP 511 vedený od D1 na Černý Most by výrazněji těmto obcím neulehčil, neboť řidiči kamionů by - namísto vjíždění do přeplněného prostoru u Černého Mostu - nadále využívali východní část silnice 101/II, která je přirozeným okruhem okolo Prahy. Apelujeme na všechny oslovené: „ Jednejte, prosím, společně a urychleně, než bude pozdě a v husté výstavbě satelitů okolo Prahy již nezbude na rozumně vedený okruh místo“. „Okruh“ vedoucí od D1 na Černý Most dopravě v Praze nepomůže a způsobí vážné problémy dalším generacím. Též žádáme zachování stávajících hygienických limitů hluku. Návrh hl. hygienika na jejich zvýšení považujeme za protiústavní, nemravný a ohrožující zdraví obyvatelstva ČR.

Petiční výbor:
Jaroslav Skalník, Sluštice 48, 250 84 Sibřina, okr. Praha - východ
Ing. Miroslav Mevald, K Železnici 421, 190 11 Praha 9 - Běchovice
Josef Moravec, K Průmstavu 1057/4, 107 00 Praha 10 - Dubeč
JUDr. Petra Šubrtová, Na Korunce 324, 190 11 Praha 9 - Běchovice
Božena Balíková, U Vrby 46, 190 11 Praha 9 – Běchovice
Věra Šantlová, V Pařezinách 554, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

Zástupce petičního výboru pro styk se státními orgány:

Ing. Miroslav Mevald, K Železnici 421, 190 11 Praha 9 – Běchovice

e-mail: miroslav.mevald@centrum.cz
www.osbechovice.ic.cz

Petice

Svým podpisem na této petici podporuji výše uvedenou petici z 20. března 2010, s jejímž obsahem jsem se seznámil/a.

Můžete se kouknout, kdo již petici podepsal (336 lidí).

Formulář pro podpis petice
 Jméno *    Zveřejnit 
 Příjmení *    Zveřejnit 
 Povolání    Zveřejnit 
 Ulice *    Zveřejnit 
 Obec *    Zveřejnit 
 E-mail  
Uvedete-li svou e-mailovou adresu pro případné další informace a pomoc, budeme rádi.
 Zveřejnit 
 Poznámka  
Pokud jste již dříve podepsali papírovou verzi, uvítáme, když tuto skutečnost
při podpisu on-line verze petice uvedete zde v poznámce.
Poznámku můžete dle Vaší volby zveřejnit nebo nechat nezveřejněnou.
 Zveřejnit 
Položky označené "*" jsou povinné, aby byl váš podpis platný
Položky neoznačené "Zveřejnit" budou v seznamu podpisů skryté

On-line verze podpisové akce, která probíhá paralelně také klasickou cestou - stáhněte si podpisový arch a vyplněný prosím zašlete na adresu Ing. Miroslav Mevald, K Železnici 421, 190 11 Praha - Běchovice

Vývoj a novinky v této kauze najdete na o.s. Zdravé životní prostředí Praha – Běchovice.

 

-
-
zpět   - Econnect
-
-