-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Petice
- -
-

Petice za práva pracovních migrantů a migrantek

Do této chvíle podepsalo 212 lidí
(On-line verze podpisové akce, která probíhá paralelně také klasickou cestou - stáhněte si podpisový arch a vyplněný prosím zašlete na adresu: InBáze Berkat, Legerova 50, Praha 2, 120 00)
S případnými připomínkami k petici se prosím obracejte na autory podpisové akce, nikoliv na Econnect.

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Adresáti: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ředitelství služby cizinecké policie, Ministerstvo vnitra ČR, Státní úřad inspekce práce

My, níže podepsaní, jsme znepokojeni zhoršující se situaci téměř 150 tisíc cizinců, kteří přišli do České republiky za prací a jejichž legalita pobytu, sociální práva a lidská důstojnost jsou nyní ohroženy státními restrikcemi. Migranti nejsou pracovní síla na jedno použití, které je možné se zbavit, když už není potřebná.

Česká republika se nemůže zříct odpovědnosti za najímání desetitisíců zahraničních dělníků v dobách hospodářského růstu. Namísto snahy o systémová a etická řešení jejich situace v době ekonomické krize však stát volí spíše represivní krátkozraká opatření, která v důsledku poškozují nejen cizince, ale i ekonomiku naší země.

Cizinci přispívají našemu hospodářství, pracují na potřebných, často neatraktivních, pracovních místech. Odvádějí daně a pojistné, a to mnohdy bez možnosti čerpat ze systému sociálního zabezpečení.

Současný stav téměř neumožňuje migrantům bránit se proti porušování jejich pracovních práv. Český trh práce je jen jeden a zaměstnanecké standardy mají platit pro všechny, tedy i pro zahraniční pracovníky.

Požadujeme:

  • aby Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR přistoupilo k uvážlivější politice vůči cizincům z tzv. třetích zemí a žádosti o pracovní povolení zamítalo pouze v tom případě, kdy na volné místo, na němž by měl cizinec pracovat, skutečně nastoupí nezaměstnaný uchazeč o zaměstnání,
  • aby cizinecká policie a Ministerstvo vnitra ČR zanechaly zvýšené snahy rušit cizincům povolení k pobytu a aby jejich kontrolní činnost nebyla zneužívána k nepřiměřené represi proti cizincům,
  • aby se úřady práce, inspektoráty práce a odborové organizace soustředily především na dodržování a zvyšování standardů pracovních práv všech zaměstnanců, tedy i cizinců bez ohledu na jejich pobytový status, spíše než na spolupráci s cizineckou policií a ministerstvem vnitra.

Petiční výbor ve složení: Eva Dohnalová, Horní Těšice 5,753 53; Sergiy Yakymchuk, Jemnická 887/4, Praha 4, 140 00; Magda Faltová, K Botiči 9, Praha 10, 101 00; Duy Hoang Do, Branická 103, Praha 4, 140 00
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního výboru

Petice vznikla v Praze dne 17. května 2010 v rámci aktivit Iniciativy Za práva pracovních migrantů a migrantek. Jedná se o apolitickou otevřenou platformu, jejímž cílem je hájit práva pracovních migrantů a migrantek v České republice a upozorňovat veřejnost na jejich zhoršující se postavení v době ekonomické krize a v důsledku nepřiměřených postupů vládních představitelů, státní správy a samospráv.

www.zapravamigrantu.cz
Facebook Za práva pracovních migrantů a migrantek
email: zapravamigrantu@gmail.com


Současně Vás zveme na:

PRVNÍ POCHOD ZA PRÁVA MIGRANTŮ

PŘIJĎTE V NEDĚLI 6.6.2010 V 16:00 NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ V PRAZE (výstup ze stanice metra Karlovo náměstí)

V ČR je téměř 150.000 cizinců, kteří přišli za prací a jejichž legalita pobytu, sociální práva a lidská důstojnost jsou státními restrikcemi ohroženy.

Nebojme se zastat se těch, kteří zde pracují na potřebných, často neatraktivních, pracovních místech!

Cizinci, nebojte se ozvat: jsou vás tisíce, váš hlas by měl být slyšet!


Petice

My, níže podepsaní, souhlasíme s textem „Petice za práva pracovních migrantů a migrantek“ ze 17. května 2010.

Můžete se kouknout, kdo již petici podepsal (212 lidí).

Formulář pro podpis petice
 Jméno *    Zveřejnit 
 Příjmení *    Zveřejnit 
 Povolání    Zveřejnit 
 Ulice *    Zveřejnit 
 Obec *    Zveřejnit 
 E-mail  
Uvedete-li svou e-mailovou adresu pro případné další informace a pomoc, budeme rádi.
 Zveřejnit 
 Poznámka  
Pokud jste již dříve podepsali papírovou verzi, uvítáme, když tuto skutečnost
při podpisu on-line verze petice uvedete zde v poznámce.
Poznámku můžete dle Vaší volby zveřejnit nebo nechat nezveřejněnou.
 Zveřejnit 
Položky označené "*" jsou povinné, aby byl váš podpis platný
Položky neoznačené "Zveřejnit" budou v seznamu podpisů skryté

On-line verze podpisové akce, která probíhá paralelně také klasickou cestou - stáhněte si podpisový arch a vyplněný prosím zašlete na adresu: InBáze Berkat, Legerova 50, Praha 2, 120 00

 

-
-
zpět   - Econnect
-
-