[PEN Homepage] [PRTR Homepage] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]

Aarhuská konvence

Vítejte na stránce editované Plzeňskou ekologickou nadací !

Od 19. srpna 1999 jste jejím [an error occurred while processing this directive] návštěvníkem.

Poslední aktualizace: 4. října 1999

Plzeňská ekologická nadace
Americká 29, 301 38 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/pen

Tato stránka je věnová tématu naplňování "Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí", pro kterou se též běžné použí kratší termínu "Aarhusská konvence". Česká republika se stala signatářem konvence v červnu 1998 a v současné době podniká kroky pro její ratifikaci Parlamentem České republiky.

Nabízíme Vám:

In English:

AARHUS CONVENTION: LEGISLATION AND PRACTICE IN CR

ANALYSIS OF ARTICLES 4 AND 5 -
ACCESS TO ENVIRONMENTAL INFORMATION, COLLECTION AND DISSEMINATION OF ENVIRONMENTAL INFORMATION

ANALYSIS OF ARTICLES 6, 7 AND 8 -
PUBLIC PARTICIPATION IN DECISIONS ON SPECIFIC ACTIVITIES, PUBLIC PARTICIPATION CONCERNING PLANS, PROGRAMMES AND POLICIES RELATED TO THE ENVIRONMENT, PUBLIC PARTICIPATION DURING THE PREPARATION OF EXECUTIVE REGULATIONS AND/OR GENERALLY APPLICABLE LEGALLY BINDING NORMATIVE INSTRUMENTS

ANALYSIS OF ARTICLE 9 -
ACCESS TO JUSTICE

Uvedená analýza byla zpracována nevládními ekologickými organizacemi před prvním zasadáním signatářů konvecne v moldavském Kišiněvě, a to v rámci projektu Regionálního environmentálního centra
a Centra pro komunitní práci.

Další linky pro Vás:


Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Americká 29, 301 38 Plzeň
Tel./Fax:++0420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/pen
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Plzeň, č.ú.: 8010 - 0104 247 403 / 0300


© Plzeňská ekologická nadace, Miroslav Šuta
30. září 1999