Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

 Veřejná prospěšnost  

Co nás pálí… K návrhu novely občanského zákoníku

4. 2. 2005
Milena Černá [SKOK / Výbor dobré vůle] -


Z návrhu novely nevyplývá zcela jasně, zda z formulace občanského zákoníku vyplyne, na které organizace se vztahuje statut veřejné prospěšnosti, anebo zda zákoník stanoví veřejnou prospěšnost rámcově a teprve podle dalšího zákona bude statut veřejné prospěšnosti dané společnosti přidělen. Jedná se o §§ 104 a 104a, z nichž první stanoví přijatelné a jasné podmínky veřejné prospěšnosti, zatímco druhý předpokládá jiný zákon, který rozhodne v konkrétním případě. Skupina právníků vedená Ing. Petrem Pajasem doporučuje připravovat a prosazovat samostatný zákon o veřejné prospěšnosti. Možná, že v zájmu jednoduššího zákonodárství České republiky by postačila vazba daňových a jiných zákonů na § 104 občanského zákoníku. Téma veřejné prospěšnosti je v naší vládě nemilované a po strastech s přijímáním zákonů, které zavádějí nové pojmy a souvislosti, se zdá být přijetí takového zákona za horizontem jedné generace. To zase na dlouhá léta odsune řešení přístupu nestátních neziskových organizací k veřejným financím.

Z pohledu neziskových organizací je samozřejmě nešťastné rušení zavedených právních forem občanských sdružení a obecně prospěšných společností. Zatímco u prvních jde jen o záležitost formální, u druhých jde zejména o to, že tvoří prazáklad sociální ekonomiky při poskytování služeb ve veřejném zájmu a nedostanou-li se v novelizované podobě do legislativní normy, bude cesta k tomuto evropskému modelu zase na dlouho uzavřená. Sociální ekonomika se z dnešního pohledu jeví jako perspektivní například pro sociální služby poskytované ve veřejném zájmu nejen obecně prospěšnými společnostmi, ale i církevními právnickými osobami a občanskými sdruženími.

Neziskovky jsou ve střehu i nad § 115, který hovoří o zrušení právnické osoby, vyvíjí-li nezákonnou činnost. Tato formulace je jasná. Nejasné je pokračování téhož paragrafu, který, jakoby na dotvrzení této formulace, ale zcela nelogicky konstatuje, že soud zruší právnickou osobu, vyvíjí-li činnost odporující veřejnému pořádku. Co to znamená? Že členové právnické osoby tančí na náměstí? Že ruší noční klid? Tato příčina ke zrušení právnické osoby je nad zákon, je vágní a ve svém důsledku ztěžuje souzení. Právnická osoba tak může být zrušena z rozhodnutí nezávislého soudu i tehdy, nekoná-li protizákonně. Je pravděpodobné, že je tento paragraf namířen proti právu shromažďovacímu, zaručenému ústavou. Tady se skrývá čertovo kopýtko … a nás to pálí.

Milena Černá
VDV a SKOK o. s.

(Příspěvek vyšel v časopise Konec konců)
Milena Černá

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Odkazy k Občanskému zákoníku
OZ - konsolidovaná verze na stránkách Ministerstva spravedlnosti
Paragrafované znění OZ (stránky Fóra dárců)
11.5.05 - Návrh nového občanského zákoníku byl zveřejněn k veřejné diskusi

Připomínky NNO:
NETT: Připomínky k části návrhu OZ - oddíl 3 - Fundace (11/2005)
NETT: Připomínky k vybraným částem návrhu OZ - odborná expertiza (3/2005)
Tři odborné expertizy k návrhu OZ a veřejné prospěšnosti - zpracovatelé: CVNS, NETT, EPS (3/2005)
Sdružovacímu neboli spolkovému právu v novém OZ se věnuje Liga lidských práv:
Připomínky k návrhu OZ
Nadační části nového OZ se věnuje Fórum dárců:
Fundace v novém občanském zákoníku (9/2004)
Výzva nadací pro zpracovatele OZ

Články:
Příprava nového občanského zákoníku budí rozpaky i obavy (1/2005)

Návrh občanského zákoníku a diskuse na Juristic.cz
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz