Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Veřejná prospěšnost

Tato stránka Vám nabízí diskusní fórum k tématu veřejná prospěšnost - tématu, které rozhodujícím způsobem zasáhne do života všech neziskových organizací. Se získáním statutu veřejné prospěšnosti by měla být spojena řada výhod (např. daňové úlevy, dotace z veřejných rozpočtů, ...). Problematika veřejné prospěšnosti by měla být detailně upravena novým speciálním zákonem, jehož návrh připravuje Liga lidských práv (Liga) a Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA).

Záleží Vám na tom, jak zákon o veřejné prospěšnosti zasáhne do fungování Vaší organizace? Chcete získat statut veřejné prospěšnosti spojený s dalšími výhodami? Jestliže ano, zapojte se do přípravy tohoto zákona!
Jak? Jednoduše tím, že na této stránce vstoupíte aktivně do diskuse a stanete se tak spolutvůrci zákona.
Bližší informace o projektech a proběhlých seminářích k veřejné prospěšnosti čtěte níže.

Do diskuse k veřejné prospěšnosti se můžete zapojit také na e-mailové konferenci obcansky-zakonik-l@list.ecn.cz! (Více viz níže).
Těšíme se na Vaše reakce!


18. 1. 2007 - Vydán sborník z diskuse o veřejné prospěšnosti a občanském zákoníku

[NETT - Nezávislý think tank pro neziskový sektor / Econnect] - Think tank NETT vydal s podporou Nadace VIA sborník dokumentů, které jsou výběrem z diskuse o veřejné prospěšnosti a rekodifikaci občanského zákoníku z let 1999 až 2005. Sborník nese název "První slovo platí, druhý leze z gatí" a lze si jej stáhnout ze stránek Nettu. Řada příspěvků ve sborníku byla již dříve zveřejněna jako články na těchto stránkách verejnaprospesnost.ecn.cz. Celý text ::občanský sektor::
 

8. 6. 2006 - Veřejná prospěšnost v návrhu nového občanského zákoníku – jakou podobu nesmí mít

Robert Cholenský[Liga lidských práv] - Status veřejné prospěšnosti právnických osob existuje v řadě zemí Evropy, mezi jinými ve Velké Británii, v Polsku, Německu, Maďarsku, Bulharsku či Rumunsku. V České republice dosud žádná organizace takový status nemá a ani mít nemůže, neboť na toto téma ještě ani neskončila diskuse, natož aby byla přijata příslušná právní úprava. Celý text ::občanský sektor::
 

14. 3. 2006 - Teze k veřejné prospěšnosti

Josef Štogr[Changenet] - Pro českou diskusi o veřejné prospěšnosti je velmi významné sledovat dění ve Slovenské republice, kde probíhají podobné procesy, zejména snahy prosadit zavedení některých postupů a právních mechanismů, které by měly změnit dosavadní právní prostředí. Jedním z nich je snaha zavést institut veřejné prospěšnosti. Tím se nejen významně zasahuje do svobody jednání neziskových organizací i jednotlivců, ale zásadně mění role státu a celospolečenské klima. K tomu tři teze, vyplývající z diskuse o veřejném zájmu a veřejné prospěšnosti na Slovensku. Celý text ::::
 

14. 3. 2006 - Problémové pole „veřejné prospěšnosti“

Josef Štogr[Changenet] - Celá diskuse okolo právní úpravy právnických osob působících ve veřejném prostoru se stále znovu vrací k tématu veřejné prospěšnosti resp. veřejnému zájmu, opakují se pokusy vymezit dnešní neziskové organizace jako „vzájemně prospěšné“ s tím, že stát by de facto kontroloval přidělování statusu „veřejné prospěšnosti“ jen vybraným, jiným typům subjektů. Domníváme se ale, že statusové určení nějakého subjektu jako „veřejně prospěšný“ je stejně nesprávné, jako by bylo případné statusové určení subjektu „ziskový“. Celý text ::::
 

13. 1. 2006 - Veřejná prospěšnost na Slovensku

[Econnect] - Slovensko v červnu 2005 otevřelo diskusi o veřejné prospěšnosti a o jejím možném dopadu na nestátní neziskové organizace. Stránka www.verejnaprospesnost.sk nabízí vedle rozsáhlé analýzy stávajícího zakotvení veřejné prospěšnosti ve slovenské legislative řadu dalších zajímavých materiálů. Celý text ::::
 

7. 7. 2005 - Co hrozí veřejně prospěšným organizacím ve světě – příklad Greenpeace

Robert Cholenský[Liga lidských práv] - Diskuse o problematice veřejné prospěšnosti u nás stále není úplná. Chybí v ní komplexní analýza kladů a záporů celého konceptu. Skutečnost, že statut veřejné prospěšnosti s sebou může přinést nejeden problém, lze dobře dokumentovat na příkladu organizace Greenpeace. Celý text ::::
 

1. 6. 2005 - Shrnutí diskuse o návrhu změn ve spolkové části občanského zákoníku dne 6. 5. 2005

- Jednání proběhlo 6. 5. 2005 na AAVŠ v Praze. Náplní byla diskuse k požadavkům na změny v části OZ upravující právnické osoby, specificky spolky; rámcová diskuse k problematice nadací; diskuse k problematice veřejné prospěšnosti. Celý text ::::
 

20. 5. 2005 - Pozvánka na seminář k veřejné prospěšnosti: Preference právnických osob v přístupu k veřejným zdrojům

[Liga lidských práv / ISEA] - Liga lidských práv (Liga) a Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) zvou na pátý z řady seminářů pro veřejnost k problematice nového občanského zákoníku a „veřejné prospěšnosti“. Hlavním tématem tohoto semináře bude "Preference právnických osob v přístupu k veřejným zdrojům", což podle našeho názoru vystihuje přesněji užití pojmu „veřejná prospěšnost“ v návrhu občanského zákoníku. Seminář se bude konat v Praze dne 10. 6. 2005 v Anglo-americké vysoké škole, o.p.s., Lázeňská 4, Praha 1 – Malá Strana, místnost č. 001. Seminář začne v 10:00 a skončí v 15:00. Celý text ::občanský sektor::
 

11. 5. 2005 - Úpravy veřejné prospěšnosti v Maďarsku, Polsku, Slovensku a EU

- (Text je přílohou č.2 Zprávy Rady vlády pro NNO o neziskovém sektoru v ČR.) Celý text ::::
 

30. 3. 2005 - Tři odborné expertizy k návrhu Občanského zákoníku a statusu veřejné prospěšnosti

[Nadace VIA] - Nadace VIA nechala zpracovat tři odborné expertizy k návrhu Občanského zákoníku - a to specificky k problematice úpravy právnických osob - spolků a k tématu veřejné/obecné prospěšnosti. Expertizy vypracovali: Centrum pro výzkum neziskového sektoru (CVNS), Nezávislý think tanke pro neziskové organizace a občanskou společnost (NETT) a Ekologický právní servis (EPS). Expertizy si můžete stáhnout na stránkách Nadace VIA v rtf fotmátu. Celý text ::::
 

24. 3. 2005 - Hledání veřejné prospěšnosti

Martin Škop - V souvislosti s připravovanou novou kodifikací občanského zákoníku se otevřelo téma, které těsně souvisí s právnickými osobami a zejména s tzv. neziskovým sektorem. Tímto tématem je veřejná prospěšnost. Obecná ustanovení upravující, co to vůbec veřejná prospěšnost je, budou přímo součástí občanského zákoníku, ale také bude existovat speciální (zvláštní) zákon, který přesně stanoví, jak s tímto institutem zacházet. Základní otázkou spojenou s veřejnou prospěšností je, jak tento pojem definovat? V tomto textu se pokusím ukázat, jak v některých případech bývá tento pojem definován. Celý text ::::
 

22. 2. 2005 - K problematice Zákona o veřejné prospěšnosti - podklady pro první seminář 14.12.2004

Petr Pajas, Lenka Deverová [Liga lidských práv] - Tento dokument má sloužit výhradně jako podklad pro první seminář k problematice přípravy zákona o veřejné prospěšnosti (dále též jen ZVP), který svolává Liga lidských práv (dále jen Liga) ve spolupráci s Institutem pro sociální a ekonomické analýzy (dále jen ISEA) do Brna na 14. prosince 2004. Účelem dokumentu je shrnout nejdůležitější skutečnosti související s přípravou ZVP, prováděné v rámci grantu uděleného ISEA Nadací VIA s termínem dokončení v září 2005. Zpracoval Petr Pajas (AAILS, ISEA), Lenka Deverová, advokátka, Praha 5/12/2004. Celý text ::::
 

22. 2. 2005 - Zápis z diskuse na semináři 14.12.2004

Petr Pajas - Zápis ze strukturované diskuse na semináři 14.12.2004. Celý text ::::
 

22. 2. 2005 - Shrnutí diskuse k tématu veřejné prospěšnosti ke dni 25.11.2004 (od 15.10.2004)

[Liga lidských práv] - Shrnutí obsahuje výtah z dopisů zaslaných do konference obcansky-zakonik-l@list.ecn.cz. Pro plné pochopení některých názorů je nutné číst celý dopis a neomezit se na tento stručný přehled. Diskusní příspěvky jsou rozděleny do 5 tematických skupin: 1) Obecná úprava veřejné prospěšnosti v občanském zákoníku 2) Potřeba zvláštního zákona o veřejné prospěšnosti, 3) Transparentnost veřejně prospěšných organizací, 4) Veřejná prospěšnost vs. vzájemná prospěšnost, 5) Jaké výhody přiznat neziskovým organizacím. Celý text ::::
 
 

22. 2. 2005 - K problematice veřejné prospěšnosti - studie z roku 1999

Petr Pajas - Studie zpracovaná pro Radu pro nevládní neziskové organizace - duben až červen 1999. Autorem je Ing. Petr Pajas, První poradenská o.p.s. a Centrum pro demokracii a svobodné podnikání, Praha. Hlavním cílem je rozbor problematiky rozlišení a určování veřejně prospěšných činností, respektive odlišení činností konaných ve veřejném zájmu od jiných činností, majících charakter prospěšnosti pro uzavřené skupiny osob nebo pro jednotlivce. Celý text ::::
 

22. 2. 2005 - Veřejná prospěšnost očima novopečené vesničanky

Michaela Frycová - Od prvních svobodných dnů po listopadu jsem pracovala v občanských sdruženích, většinou šlo o velké poskytovatele sociálních služeb. Připadalo mi naprosto logické, že takové organizace mají mít statut veřejné prospěšnosti a - s ní spojenou řadu výhod. Dnes vidím, jak černobílé vidění to bylo. Já, celý život "pražanda", bydlím teď na malé vesnici v severních Čechách. Také moje aktivity už se neomezují jen na sociální služby. Pracuji pro neziskový sektor jako celek, jezdím do NNO po celé republice (trochu i mimo ni) - a můj úhel se hodně změnil... (Příspěvek do diskuze na obcansky-zakonik-l@list.ecn.cz). Celý text ::::
 

22. 2. 2005 - Veřejná prospěšnost ve Švýcarsku, Nizozemí a Rakousku

JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D - Ve většině západoevropských právních úprav je problematika veřejné prospěšnosti pojímána odlišně než v českém právu a je řešena především právem veřejným. Pokud právnické osoby směrují k naplňování veřejně prospěšného účelu, mohou požívat daňových výhod, které poskytují jednotlivé předpisy fiskálního práva. Právní forma právnické osoby z pohledu civilně právního není rozhodující (např. i společnost s ručením omezeným nebo družstvo může získat status veřejné prospěšnosti). Celý text ::::
 

22. 2. 2005 - Základní teze veřejné prospěšnosti

Josef Štogr - Autor uvádí 7 tezí veřejné prospěšnosti se závěrem, že vymezovat zákonem hranici mezi vzájemně prospěšným a veřejně prospěšným jednáním je z mnoha ohledů systémově chybné a kulturně nepodložené. Je podobně proti duchu moderní demokracie jako zákonem stanovovat hranici mezi soukromým a veřejným jednáním. Text byl zaslán jako příspěvek do diskuse na mailing-listu obcansky-zakonik-l@list.ecn.cz dne 23.11.2004. Celý text ::::
  • diskuse [počet příspěvků: 1]
 

4. 2. 2005 - Co nás pálí… K návrhu novely občanského zákoníku

Milena Černá [SKOK / Výbor dobré vůle] - Předsedkyně SKOK a Výbrou dobré vůle Milena Černá uvádí některé výhrady k připravovanému novému občanskému zákoníku - Z návrhu novely nevyplývá zcela jasně, zda z formulace občanského zákoníku vyplyne, na které organizace se vztahuje statut veřejné prospěšnosti, anebo zda zákoník stanoví veřejnou prospěšnost rámcově a teprve podle dalšího zákona bude statut veřejné prospěšnosti dané společnosti přidělen - jedná se o §§ 104 a 104a... Z pohledu neziskových organizací je samozřejmě nešťastné rušení zavedených právních forem občanských sdružení a obecně prospěšných společností... Neziskovky jsou ve střehu i nad § 115, který hovoří o zrušení právnické osoby, vyvíjí-li nezákonnou činnost.... Celý text ::::
 


Tato diskusní stránka vznikla v rámci projektu Ligy lidských práv (Ligy) zabývajícího se připravovaným návrhem nového občanského zákoníku a zákonem o veřejné prospěšnosti, zvláště jejich vlivem na NNO. Tento projekt byl úzce koordinován s projektem Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA), který řešil přípravu návrhu zákona o veřejné prospěšnosti. Oba projekty podpořila Nadace VIA z prostředků CEE Trust.

Na téma veřejné prospěšnosti připravila Liga lidských práv a Institut pro sociální a ekonomické analýzy informační a diskusní semináře - v prosinci 2004 a v únoru 2005 v Brně. V rámci diskusí o návrhu Občanského zákoníku proběhly další semináře (podzim 2004 - Ostrava, leden 2005 - Praha a duben 2005 - Praha).

Chcete-li diskutovat o dalších tématech, která se v připravovaném občanském zákoníku dotýkají NNO, můžete se zapojit do diskusní e-mailové konference obcansky-zakonik-l@list.ecn.cz (přihlásit se můžete e-mailem na rcholensky@llp.cz) nebo jen poslat svoje postřehy na jednu ze zmíněných adres.

Hlavním záměrem obou projektů (Ligy a ISEA) bylo seznámit širokou veřejnost s problematikou nového občanského zákoníku a veřejné prospěšnosti a zapojit tuto zainteresovanou veřejnost do diskuse o těchto tématech. Podněty veřejnosti byly podle svého obsahu zpracovány do pozměňovacích připomínek k návrhu občanského zákoníku nebo do návrhu zákona o veřejné prospěšnosti. Výsledkem diskusí na seminářích a na této internetové stránce mělo být vytvoření věcného záměru zákona o veřejné prospěšnosti (březen 2005).

Na obsahu této stránky se podílí Liga, ISEA a Econnect. Stránka i nadále slouží jako prostor pro diskusi a výměnu informací k tématu veřejná prospěšnost.

Za tvůrce stránky:
Robert Cholenský, koordinátor projektu, Liga lidských práv
Martin Škop, legislativní expert projektu, Liga lidských práv
Petr Pajas, řešitel projektu ISEA.

Kontakt: Robert Cholenský, Liga lidských práv, Bratislavská 31, Brno 602 00, e-mail: rcholensky@llp.cz.

Na vytváření stránek se podílí:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz