Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tiskové zprávy NNO

Vybrat18.6.2024 - Praha [WWF (Světový fond na ochranu přírody)]
První evropský zákon o obnově přírody byl s konečnou platností schválen

Rada Evropské unie, složená ze zástupců členských států, schválila nařízení o obnově přírody. Byl to poslední krok nutný k tomu, aby tento zákon mohl začít platit.
Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat18.6.2024 - Litoměřice [AOPK ČR]
Ovečky se pasou, nálety dřevin mizí a vzácným druhům se v Lounském středohoří daří lépe. Díky spolupráci s hospodáři

I po sedmi letech od skončení projektu LIFE+ Stepi Lounského středohoří pokračuje péče o zdejší cenné stepní vrchy. Na více než 150 hektarech se pasou ovce a kozy, část pozemků se kosí buď ručně, nebo s využitím šetrné mechanizace, jsou vyřezávány nálety či se ručně vyhrabává stará tráva. Daří se tu proto vzácným druhům rostlin a živočichů, jako jsou třeba sysli, stepní trávy kavyly či pestrá škála motýlů. To vše je možné jen díky spolupráci s hospodáři. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat14.6.2024 - Mikulov [AOPK ČR]
O Pálavě, její kráse a pestrosti. V Dolních Věstonicích se otevírá Dům přírody

Návštěvnické středisko chráněné krajinné oblasti Pálava dnes slavnostně otevřeli ministr životního prostředí Petr Hladík, hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a ředitel AOPK ČR František Pelc. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat14.6.2024 - Jince [AOPK ČR]
Akce v terénu, které pořádá Dům přírody Brd, si návštěvníci oblíbili

Dům přírody Brd v létě oslaví rok od svého otevření. Lidé si do nového návštěvnického střediska hned od začátku našli cestu. Postupně se rozšiřovala také nabídka komentovaných vycházek a exkurzí pro širokou veřejnost, skupiny a školní programy. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR na tvorbě nabídky i realizaci programů s provozovatelem, jimž je obec Strašice, úzce spolupracuje. Od začátku roku zde již proběhla řada akcí. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat14.6.2024 - [CIWF Česko]
Akce k Mezinárodnímu dni STOP přepravě zvířat vyzývá k zákazu exportu živých zvířat po vzoru Velké Británie

Devátý ročník Mezinárodního dne „STOP přepravě zvířat“ mobilizuje veřejnost po celém světě a upozorňuje politiky na krutý obchod s živými hospodářskými zvířaty. Každý rok se na cestu po silnicích, železnicích, přes moře nebo letecky vydávají nedobrovolně miliony hospodářských zvířat. Mnohdy celé dny či dokonce týdny putují z jednoho kontinentu na druhý. Jen z Evropy se jich vyváží více než čtyři miliony. Během cest jsou natěsnaná na malém prostoru a musí často snášet extrémní teploty, hlad a žízeň, což jim způsobuje obrovský stres a utrpení. To je potřeba změnit. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat13.6.2024 - VRCHLABÍ [Benefiční festival Zahrada]
V sobotu proběhne již 4. ročník Benefičního festivalu Zahrada

Již tuto sobotu se uskuteční 4. ročník Benefičního festivalu Zahrada. Cílem této tradiční akce, která se koná na Otevřené farní Zahradě ve vrchlabské ulici Chelčického, je nejen pobavit návštěvníky, ale z výtěžku také podpořit ekologičtější provoz místní evangelické fary. Zahradu, na které se akce koná, také využívá Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí jako terapeutický prostor pro své klienty. Začátek akce je ve 14 hodin a vstupné je dobrovolné. V neděli zde pak proběhnou společné bohoslužby Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Vrchlabí. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat13.6.2024 - České Budějovice [Energy Centre České Budějovice]
Vodík jako klíčový prvek energetické transformace

Vodík má potenciál významně přispět k dosažení klimatické neutrality v průmyslu, energetice a dopravě. Klíčové výzvy pro jeho širší využití zahrnují rozsáhlé investice do infrastruktury, vývoj nových technologií a dostupnost čistého vodíku za přijatelnou cenu. Pro úspěšné zavádění vodíku do energetického mixu je zásadní spolupráce mezi různými sektory a mezinárodní spolupráce. I z tohoto důvodu se v červnu 2024 sešla přeshraniční pracovní skupina Energie Jihočeský kraj – Horní Rakousko a věnovala se tomuto tématu. Celý text ::životní prostředí::
 
 

Vybrat10.6.2024 - Online [Edufórum]
Do 5. ročníku DOBROudržitelné konference se zapojilo 38 osobností z environmentu i dobrovolnictví

Desítky rozhovorů s odborníky a popularizátory ochrany přírody, minimalizmu, bezodpadového způsobu života, dobrovolnictví a regenerativního přístupu. Naživo networking v Praze k tomu a další doprovodný program. Takový byl 5. ročník online DOBROudržitelné konference. Celý text ::životní prostředí, sociální oblast, občanský sektor::
 

Vybrat10.6.2024 - Strnady [Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.]
Vědci a odborníci na monitoring lesů se setkávají v Praze

Zdravotní stav a stabilita evropských lesů jsou v příštích desetiletích v ohrožení, protože na ně působí stresové faktory vyvolané klimatickou změnou a znečištěním ovzduší. Z tohoto důvodu se v Praze setkávají lesničtí vědci a experti, aby diskutovali o možnostech a potřebách budoucího monitoringu lesů. Celý text ::životní prostředí::
 
 

Vybrat6.6.2024 - PRAHA [MŽP ČR a Nadace Partnerství]
Ekolog mokřadů, aktivistka a dvě generace ochranářů. To je pestrost nových laureátů z vyhlášení Ceny Josefa Vavrouška

Dnes, 6. června, si v Senátu převzala ocenění čtveřice environmentálních osobností: ekolog mokřadů Jan Květ z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si odnesl Cenu Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos. Za výjimečný počin ocenila porota Ceny Josefa Vavrouška pražskou političku a aktivistku Petru Kolínskou. Speciální ocenění putuje také dvěma ochráncům přírody: Ekozásek roku pro mladé do 26 let získal předseda spolku Pestré Polabí Martin Trávníček. Letošní novinku – Cenu ministra životního prostředí za mimořádný příspěvek ke komunikaci či vzdělávání v environmentální oblasti – obdržel Jiří Jiránek. Ten stál u zrodu Hnutí Brontosaurus nebo Ministerstva životního prostředí. Celý text ::životní prostředí::
 
 

Vybrat6.6.2024 - Strnady [Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.]
Jak snížit riziko velkoplošných rozpadů porostů se smrkem?

Smrk ztepilý byl v hospodářských lesích střední Evropy rozšířen do širokého spektra přírodních podmínek. Často tak roste v polohách mimo jeho ekologické optimum s rizikem rozsáhlého poškození škodlivými abiotickými a biotickými faktory. V lokalitách s charakteristikami nejvíce vzdálenými (vyšší teploty, nižší srážky) od podmínek přirozených pro výskyt smrku je pak čas na změnu tohoto nepříznivého stavu v rámci adaptačních opatření relativně krátký.
Kromě velmi rychlého řešení, tj. změna druhové skladby pomocí holosečí a výsadby cílových nebo přípravných dřevin, se nabízí i další možný způsob využitelný zejména v mladších porostech se smrkem. Je jím podpora stability těchto porostů odpovídající výchovou a tím prodloužení doby využitelné k jejich přeměně. V takto připravených porostech se zvýšenou stabilitou se pak lépe realizují podsadby či podsíje cílových klimaxových dřevin (např. JD, BK) nebo další postupy nepasečných hospodářských způsobů.
Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat5.6.2024 - [Děti Země]
Miroslav Patrik: Třetí referendum

Článek předsedy Dětí Země Miroslava Patrika o dalším úsilí občanů Brna zachovat nádraží v centru města, který vyšel v časopise A2 (05.06.2024). Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat5.6.2024 - PRAHA [Klimatická koalice]
Klimatická koalice vnáší téma klimatické změny do českého zdravotnictví

Klimatická změna a s ní související ztráta biodiverzity a chemické znečištění jsou považovány za největší hrozbu pro lidské zdraví i zdravotnické systémy ve 21. století. Ve vzdělávání českých zdravotníků je ovšem problematika souvislostí zdraví a stavu životního prostředí zastoupena jen okrajově. Upozorňuje na to projekt Zdraví a klimatická změna, který koordinuje platforma Klimatická koalice a jehož první výstup představuje webinář Zdraví v době klimatické změny. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat4.6.2024 - BRNO [FSC ČR]
Vyfoť les a vyhraj zrcadlovku! FSC ČR spustilo jedenáctý ročník úspěšné fotosoutěže Mysli na lesy

FSC ČR dnes zahájilo jedenáctý ročník fotografické soutěže „Mysli na lesy“, která patří mezi největší environmentální fotosoutěže v ČR. Hlavním tématem letošního ročníku je podpora šetrné spotřeby výrobků ze dřeva a přírodě blízkého lesního
hospodaření. Každý z nás totiž může pomoci českým lesům, aby byly silnější a lépe odolaly negativním dopadům klimatické změny, například výběrem dřevěných výrobků z přírodě blízkých lesů, třeba těch s logem FSC® (Forest Stewardship Council). Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat4.6.2024 - Praha [Česká rozvojová agentura]
V Zambii podporuje ČRA projekt pomáhající farmářům adaptovat se na změny klimatu

Více než polovina obyvatel Zambie závisí na zemědělství. Výkyvy počasí a drastické sucho zde však často vedou k neúrodě a připravují místní farmáře o živobytí. Projekt podpořený Českou rozvojovou agenturou, kterou realizuje Charita ČR pomáhá zdejším farmářům přizpůsobit farmaření měnícímu se klimatu. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat4.6.2024 - [Děti Země]
„Obstrukce neděláme“

Rozhovor s předsedou Dětí Země Miroslav Patrikem o povolování a výstavbě dálnice D49 na Zlínsku, který vyšel v MF DNES (04.06.2024). Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat4.6.2024 - Praha [Ekologický institut Veronica]
Budoucnost klimatu v rukou mladých školáků: Závěrečná konference CO2 ligy zprostředkuje setkání žáků s politiky.

V Praze se uskuteční závěrečná konference CO2 ligy, kde mladí ambasadoři klimatické změny představí svá řešení a zapojí se do mezigeneračního dialogu o udržitelné budoucnosti.
Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

stránka   1 | 2 | 3 | 4 | .. | 917 | Další

Nenašli jste tiskovou zprávu? Vyhledejte jí v archívu tiskových zpráv!

ZPRÁVY Z EkoListu (www.ekolist.cz)
19. 6. 05:03 [Ekolist] - Rušíme je. Vědci přímo v terénu změřili, jak moc lidé svým hlukem plaší divoká zvířata
19. 6. 00:53 [ČTK] - Na Sněžce jsou opět ochranné sítě, mají usměrnit neukázněné turisty
19. 6. 00:30 [ČTK] - Válka v Pásmu Gazy podle OSN způsobila rozsáhlé ekologické škody
19. 6. 00:22 [ČTK] - Pěstitelé ovoce musí o stromy pečovat, i když úroda nebude
18. 6. 22:43 [ČTK] - Agrární organizace zemí V4 požadují po Evropské komisi peníze z krizové rezervy

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Tipy Econnectu pro oblast ŽP:

EkoLink: Katalog odkazů o životním prostředí (součást katalogu Kormidlo.cz)
Zelená seznamka s ekologickými organizacemi na
KOMU? KAM? PROČ?: Adresář NNO působících v oblasti životního prostředí
Zelený kruh: Servisní organizace pro NNO působící v ŽP a jejich Platformu.
Ekolist - deník o životním prostředí
EnviWeb - Server o životním prostředí
EcoMonitor: Databáze článků o ŽP
Hra o Zemi: Chcete něco udělat pro ŽP a nevíte jak? Víte, jaká je vaše Ekologická stopa?

Diskuse o životním prostředí a regionálním rozvoji

- E-mailové konference (pro další informace a přihlášení piště správci):
na serveru Zdravá města: Životní prostředí & Ekologie, Udržitelný rozvoj, Místní Agenda 21, Doprava, Energie, Zemědělství, EIA,...
Ekodům - diskusní konference
Regionální rozvoj - spravuje Econnect
Evropská unie a životní prostředí - spravuje Zelený kruh
Rozvojová a humanitární pomoc - spravuje Econnect

- Názory a komentáře:
Fórum EkoListu

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz