Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Petiční iniciativa „NE podzemním garážím na Puškinově náměstí“

20.6.2005
PRAHA [Občanské sdružení Puškinovo náměstí]
Autor: O.s. Puškinovo náměstí

Městská část Praha 6 intenzivně připravuje výstavbu velkokapacitních podzemních garáží pod parkem na Puškinově náměstí, aniž by dostatečně informovala obyvatele, jichž se to týká. Jako obyvatelé z blízkého okolí Puškinova náměstí jsme proti výstavbě podzemních garáží a chceme se zasadit za uchování parku jako prostoru pro hry, volný čas a rekreaci dětí, mládeže i dospělých.

VELKOKAPACITNÍ GARÁŽE POD PARKEM A DĚTSKÝM HŘIŠTĚM?

• Městská část Praha 6 plánuje v současnosti pod parkem na Puškinově náměstí výstavbu velkokapacitních podzemních garáží, která má začít již příští rok a má být dokončena v roce 2007.

• Třípodlažní garáže (s kapacitou 325 parkovacích míst) zasáhnou nejen do jihozápadní části parku proti vyústění ulice Uralské, ale také do přilehlých ulic, které budou využity jako příjezdové a odjezdové trasy pro stovky parkujících vozidel.

• Kromě objektu garáží v podzemí má být na povrchu vystavěna nájezdová a výjezdová rampa pro auta, dále vchody a východy pro pěší, výtah pro invalidní osoby, šachta vzduchotechniky a odtahový komín výfukových zplodin.

• V souvislosti s výstavbou garáží a souvisejících nadzemních objektů bude nutno v oblasti parku pokácet nejméně 15 stromů. Bude zasažena i kaštanová alej v severovýchodní části parku.

• Parkovací místa nebudou volně k dispozici, ale zájemci o parkování si je budou muset pronajmout formou dlouhodobého nájmu, popřípadě zakoupit (odhadovaná cena jednoho místa je přibližně 730 000 Kč). Odhadovaná cena celé stavby je přibližně 240 miliónů Kč.

• Stavební práce budou trvat odhadem 7 až 10 měsíců. Projekt garáží počítá s tím, že po dobu téměř celého jednoho měsíce bude každé 3 minuty ze stavby odjíždět nákladní auto s vytěženou zeminou.

• O definitivní úpravě povrchu zatím není rozhodnuto. Nová výsadba stromů je však na ploše nad podzemními garážemi vyloučena. Nikde není záruka, že bude zachován park a dětské hřiště v jejich současné rozloze.

PARKOVÁNÍ MÍSTO PARKU?

• Možnosti parkování pro obyvatele náměstí a blízkého okolí se nezlepší výstavbou dalších parkovacích míst (ta naopak do čtvrti přitáhnou další auta), ale vyhrazením stávajících míst pouze pro rezidenty, tedy osoby, které v dané oblasti bydlí)

• Pro zachování parku na Puškinově náměstí jako »zeleného ostrova« uprostřed města a pro uchování přirozené podstaty parkové plochy není možné, aby její velká část byla nahrazena betonovou podzemní stavbou. Životní prostředí se nezhorší jen na Puškinově náměstí, ale i v přilehlých ulicích.

ZACHOVEJTE PARK I DĚTSKÉ HŘIŠTĚ!

• Uchování charakteru lokality jako klidného a bezpečného místa pro všechny generace se neslučuje s výstavbou podzemních garáží, která s sebou přináší kriminalitu, krádeže a ohrožení zvláště žen a starších lidí.

• Zachování parku na Puškinově náměstí jako herní a oddechové plochy pro děti a mládež se neslučuje s tím, aby jejich zdraví ohrožovala další auta, výfukové zplodiny a škodlivé výdechy ze vzduchotechniky garáží. Zlepšení stavu současného dětského hřiště není možné, pokud budou zelené plochy ještě více zmenšeny a volnost dětí se omezí příjezdovými trasami aut, nájezdovými rampami a emisemi z automobilů.

PROČ ODMÍTNOUT VÝSTAVBU GARÁŽÍ

• Jako občané a plátci daní máme právo spolurozhodovat o osudu čtvrti, ve které žijeme.

• Problémy s parkováním se dají vyřešit i bez stavby podzemních garáží. V dohledné době mají na Vítězném náměstí jako součást nové výstavby na jeho severozápadní straně vzniknout i nová parkovací místa. Uvnitř obytné čtvrti by potom měla být místa k parkování vyhrazena jen jejím obyvatelům, jako je to v současnosti například v Praze 1.

• Pro budoucnost našich dětí je důležité vytvořit jim i ve městě takový herní a oddechový prostor, kde by nebyly ohrožovány výfukovými zplodinami aut a zvýšenou dopravou. Jinak nebude možné, aby vyrůstaly ve zdravém a bezpečném životním prostředí.

• Pomozte nám zachovat pro všechny obyvatele Bubenče a Dejvic, především pro seniory a děti, tuto dosud klidnou a bezpečnou lokalitu.

Zapojte se do záchrany Puškinova náměstí a podpořte občanskou iniciativu proti stavbě podzemních garáží:
• podpisem petice „NE podzemním garážím na Puškinově náměstí !!!“
• členstvím v Občanském sdružení Puškinovo náměstí.

Petici proti výstavbě podzemních garáží můžete podepsat na těchto místech:
• v ovoci-zelenině ve Verdunské 11
• v samoobsluze B-Market, Charlese de Gaulla 1
• v Ateliéru Dobromysl na Puškinově náměstí 8
• v Biopotravinách v Raisově 8
• v Akvaristice-Ráji zvířat v Eliášově 41
• v galanterii v Uralské 9
• v Bazárku-Reji věcí v Uralské 6

Informační schůzka se koná v sále restaurace Na Slamníku (Wolkerova 12) v neděli 19. června 2005 v 18.30. Dozvíte se na ní další informace o projektu podzemních garáží i o občanském sdružení a můžete se na místě stát jeho členy nebo podepsat naši petici.

Za Občanské sdružení Puškinovo náměstí
Martina Dbalá, Eva Drgoňová, Anne Lungová, Radek Lunga, Hana Palesová

Kontakt:
Občanské sdružení Puškinovo náměstí
Puškinovo nám. 13
160 00 Praha 6 – Bubeneč
tel.: 233 332 700, 224 315 054
e-mail: puskinovonamesti@volny.cz


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz