Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Co přinese volební rok 2006 pro životní prostředí?

6. 1. 2006
Alena Mejstříková [Econnect] -


V roce 2006 očekávají ekologické organizace v Česku řadu událostí a diskusí, které nepochybně ovlivní i ochranu životního prostředí či přímo jeho stav. Pokračovat například bude začatá diskuse o ekologické daňové reformě. Významnou událostí i pro životní prostředí budou volby do Poslanecké sněmovny a do části Senátu Parlamentu ČR.

Rok 2006 je opět po čtyřech letech rokem voleb do poslanecké sněmovny. Mají-li mít volby skutečně reprezentativní význam a dosadit do vlády politiky, které si zvolila většina občanů a nejen jejich malá skupina, je především potřeba přijít volit. Při rozhodování o tom, komu dát hlas, pak mohou být nápomocny i některé aktivity nevládních organizací. Již nyní lze například zjistit, jaký byl přístup politických stran k ochraně životního prostředí a ekologickým opatřením v minulých letech. Ukazuje to přehled hlasování poslanců týkající se životního prostředí, který pravidelně připravuje asociace Zelený kruh pod názvem "Pověz mi, kdo je nejkrásnější". Právě před letošními volbami připravuje nové vydání rekapitulující poslední období.

Vodítkem pro rozhodování budou jistě také reakce politických stran na ekologické priority pro volby 2006 - konkrétní návrhy opatření, která mohou politické strany nabídnout voličům. Celkem 21 ekologických organizací je stranám předložilo na konci roku 2005 a nyní očekávají, jak se tyto návrhy promítnou do volebních programů i vyjádření politiků. Ekologická daňová reforma je moderním nástrojem, který zavádí vyšší daně ze znečištění a spotřeby přírodních zdrojů a zároveň snižuje zdanění práce. Nemění celkové daňové zatížení, pouze je přesouvá ze společensky přínosných věcí na škodlivé a negativní pro životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí návrh konkrétního řešení ekologické daňové reformy v ČR vydalo v listopadu 2005. Nyní je ovšem potřeba návrh vyjednat s ministerstvem financí a vytvořit definitivní podobu. Podle dosavadního průběhu příprav je však jasné, že toto jednání nebude jednoduché a přijetí reformy tak není vůbec jisté.

Na úrovni Evropské unie bude významným tématem v životním prostředí rozhodování o konečné podobě chemické politiky – tzv. REACH, které by mělo změnit dosavadní systém registrace a autorizace chemických látek uváděných i již uvedených na trh.

Důležitým pro životní prostředí, ale i pro právo lidí na zachování domovů či pro rozvoj celého regionu pod Krušnými horami, bude rozhodování o zachování či prolomení limitů těžby uhlí. Limity byly vládou stanoveny v roce 1991 právě kvůli ochraně severočeského regionu proti další devastaci těžbou. Lidé se letos budou mít možnost vyjádřit a vznášet připomínky k připravovanému územnímu plánu Ústeckého kraje, který limity může či nemusí zachovat. První veřejné projednání je naplánováno na 10. ledna. Nadějí je také návrh Ministerstva životního prostředí na odpis zásob uhlí pod oběma obcemi z prosince 2005. Tento odpis by problém těžby uhlí definitivně vyřešil. Musí o něm ale ještě rozhodnout Ministerstvo průmyslu a obchodu.

V tomto roce vyvrcholí přípravy na další programovací období (2007-2013) pro čerpání peněz ze strukturálních fondů. Základním a sledovaným dokumentem připravovaným všemi zeměmi, který určí pro jaké oblasti a projekty budou peníze určeny je Národní rozvojový plán. Do jeho přípravy, která probíhala od poloviny roku 2005 a je nyní u konce, se zapojily i nevládní organizace. Ekologické NNO mají nyní obavu o ekologické investice a podporu projektů v životním prostředí, neboť v posledním návrhu bylo životní prostředí vypuštěno ze seznamu priorit. Definitivní podoba plánu by měla být hotova 19. ledna, před tím 16. ledna proběhne jeho veřejná prezentace. Následovat bude schválení Vládou ČR na počátku února, příprava a schválení Národního strategického referencního rámce a jednotlivých operačních programů. Vše pak ještě musí být vyjednáno s Evropskou komisí.

Co chystá sdružení Arnika

Mezi významné aktivity a témata ekologického sdružení Arnika bude v roce 2006 patřit obhajoba Integrovaného registru znečišťování (IRZ) proti očekávanému omezení. Průmysl dlouhodobě vyvíjí tlak na to, aby nebylo nutné do registru ohlašovat obsah nebezpečných látek v odpadech a semináře pořádané Ministerstvem životního prostředí ČR naznačily, že se o takovém omezení uvažuje." Veřejnost by se tak například nedozvěděla o tunách vysoce nebezpečných látek jež končí v odpadech a zmizel by tlak na vyloučení vzniku takovýchto odpadů. Jedná se například o stovky tun hexachlorbenzenu, který vzniká ve Spolchemii v Ústí nad Labem," upřesnil vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů RNDr. Jindřich Petrlík.

Centrum pro podporu občanů Arniky v roce 2006 dokončí své rozšíření o pobočky v Ostravě, Děčíně a Jihlavě v rámci projektu podpořeného z fondů EU.

V lednu pak začne Arnika pracovat s Aholdem na projektu náhrady PVC obalů za jiné obaly méně poškozující zdraví a životní prostředí. Podle Arniky to bude velký zlom v balení potravin.

Co připravuje Hnutí Duha

Hnutí Duha bude podle svého ředitele Martina Andera pokračovat v práci na reformě lesního zákona která by zajistila šetrné hospodaření v české krajině. Tuto kampaň zahájilo Hnutí Duha v říjnu 2005.

Chce také dotáhnout do konce snahu o zachování limitů těžby uhlí . Hnutí DUHA s místními lidmi ve dvou nejvíce ohrožených obcích - Horním Jiřetíně a Černicích spolupracuje a pomáhalo zorganizovat také společné prohlášení z dubna 2005.

Další cíl Duhy v roce 2006 se týká našich rekordních emisí nejdůležitějšího skleníkového plynu – CO2. Duha chce donutit vládu, aby v dalším kole obchodování s emisemi přiměla průmysl ke snížení těchto vysokých exhalací oxidu uhličitého.

Duha bude také pokračovat v prosazování balíčku opatření, která by u nás zvýšila recyklaci odpadu.

Některé další události, které ekologické organizace očekávají

Bude pokračovat diskuse o vyhlášení či nevyhlášení chráněné ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší a několika dalších územích v rámci evropské soustavy Natura 2000.

Hned na počátku roku lze očekávat diskusi o plánované vodní nádrži Vilémov, která by zatopila celé údolí mezi Jizerskými horami a Krkonošemi od Kořenova po Harrachov a Rokytnici nad Jizerou.

Ve Spolaně Neratovice a ve Spolchemii v Ústí nad Labem začnou sanace dvou velkých ekologických zátěží.

Sledovanými kontroverzními projekty a provozy jsou spalovny odpadů. Na Liberecku se bude rozhodovat hned o dvou věcech souvisejících s místní spalovnou komunálních odpadů Termizo: o použití popílku a strusky na cyklostezce v Oldřichově v Hájích a o vydání integrovaného povolení pro spalovnu. Pro další fungování spalovny je mnohem důležitější integrované povolení, přestože se více mluví o popílku a strusce na cyklostezce.

V roce 2006 se také nejspíš rozhodne o plánované výstavbě spalovny v Opatovicích na pomezí krajů Královéhradeckého a Pardubického, proti které vystupují místní obyvatelé i ekologické organizace.

Alena Mejstříková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Občanská společnost - návod k použití
Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz