Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ukončení devastace je věcí nás všech

6.1.2006
BRNO [Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu]
Autor: Miroslav Patrik, tel: 603 574 289

Na prohlášení pěti severočeských občanských sdružení z iniciativy Společnosti pro obnovu Jezeří ze začátku prosince proti úvahám uhelné lobby zrušit územní ekologické limity vyhlášené českou vládou 30. října 1991 a tím zlikvidovat obce Horní Jiřetín a Černice na Mostecku vyslovilo solidární souhlas dalších třicet dva sdružení z celé země.

Prohlášení mj. vyzývá politické strany, aby se společně zasadily o vznik zákonných norem, které budou chránit zdejší osídlení i životní prostředí. Definitivní ochranu obou obcí může zajistit jen schválení nového územního plánu kraje zastupitelstvem se stávajícími limity. Ústní jednání o konceptu tohoto plánu proběhne již 10. 1. 2006 od 9.30 hodin v Ústí nad Labem.

„Považuji trvalé zachování územních limitů na Mostecku za zásadní věc celostátního významu a za jeden z pozitivních výsledků revoluce v roce 1989, která začala o týden dříve v Teplicích,“ prohlásil Miroslav Patrik z Dětí Země, které se ochraně přírody a krajiny v Ústeckému kraji věnují již patnáct let.

Jedním z požadavků prohlášení třiceti sedmi občanských sdružení je také to, aby zbylé zásoby hnědého uhlí, byly uchovány budoucím generacím, které již budou vědět, jak tuto surovinu vytěžit bezdevastační metodou a zužitkovat tak, aby nebyl jen spálena v kamnech.

„Prohlášení pošleme předsedovi vlády Jiřímu Paroubkovi (ČSSD) a také hejtmanovi Ústeckého kraje Jiřímu Šulcovi (ODS), neboť chceme znát jejich názor na tuto věc,“ uvedl dále mluvčí Společnosti za obnovu Jezeří Pavel Koukal z Duchcova.

Ten s ním také v úterý 10. ledna 2006 vystoupí v Domě kultury chemiků v Ústí nad Labem, kde od 9.30 hodin proběhne ústní jednání o konceptu územního plánu kraje, který může územní limity z právního hlediska konečně zajistit. Prohlášení se tak stane součástí námitek občanských sdružení a veřejnosti.

Zachování územních limitů na Mostecku podporuje:
- 37 občanských sdružení pod prohlášením „Ukončení devastace je věcí nás všech“ z ledna 2005
- 8.000 signatářů petice hejtmanu Jiřímu Šulcovi organizované Hnutím DUHA z prosince 2005
- zpracovatelé konceptu územního plánu VÚC Ústeckého kraje z listopadu 2005
- usnesení IX. sněmu Svazu měst a obcí ČR z května 2005
- 2 místní referenda v Horním Jiřetíně a v Černicích z února 2005
- kolem 120 obcí Ústeckého kraje pod výzvou za záchranu obcí v Podkrušnohoří z roku 2005

Historii zachování zámku Jezeří nad dolem Čs armády a vyhlášení územích limitů popisuje kniha Společnosti pro krajinu pod názvem „Územní ekologické limity těžby v SHP“ z června 2005, která je ke stažení na internetové stránce http://www.prokrajinu.cz/vybor/0aktuality.html.

===========================================================================

Příloha k tiskové zprávě Dětí Země ze dne 6. ledna 2006:
Ukončení devastace je věcí nás všech!
(prohlášení regionálních občanských sdružení na severu Čech ze dne 1. 12. 2005)

Protestujeme proti agresivní kampani Mostecké uhelné společnosti, zpochybňující další existenci podkrušnohorského městečka Horní Jiřetín a osady Černice. Severozápadní Čechy odvedly za minulého režimu neúnosnou daň v podobě nevratné devastace kulturní krajiny i historického osídlení, vznikajícího již ve 13. století.

Vedle královského města Mostu bylo jen v Podkrušnohoří likvidováno sto obcí a osad. Bezmeznou devastaci doprovázelo nucené stěhování zdejších obyvatel a pohrdání jejich základními lidskými právy. Dlouholeté bezpráví ukončil až listopadový převrat v roce 1989, ale ani demokratický režim nedokázal ochránit občany obce Libkovice a zabránit zbytečné likvidaci jejich obce, naplánované ještě za komunistického režimu.

Demokratický stát se dodnes nevyrovnal s většinou křivd, napáchaných proti svým občanům v období totalitní minulosti a dnes jen přihlíží, jak se oprašují další předlistopadové plány mosteckých těžařů, kteří se opět snaží zasahovat do osudů zdejších lidí.

Rekultivace váznou a vedle toho mají být narušeny poslední ostrůvky ekologické stability pro budoucí obnovu osídlení i krajiny; přísliby jakéhokoliv odškodnění občanů za jejich domy jsou v těchto souvislostech zcela nepatřičné.

Nesouhlasíme se zrušením ekologických těžebních limitů, které mají právě v této době své plné opodstatnění. Jsme občany Evropské unie a nechceme se vracet do období ekologické nevědomosti 70. let.

Chceme, aby zbylé zásoby tak vzácného neobnovitelného zdroje, jako je hnědé uhlí, byly uchovány budoucím generacím, které již budou vědět, jak tuto surovinu vytěžit bezdevastační metodou a zužitkovat tak, aby nebyla barbarsky spalována v kamnech.

Odmítáme, aby bylo osm set pracovníků dolu Československé armády stavěno proti dvěma tisícům občanů Horního Jiřetína, třiceti tisícům občanů Litvínova i čtvrt milionu obyvatel třech „pánevních“ okresů v Podkrušnohoří. Trváme na tom, aby ukončení devastace českého severu, proklamované po listopadu 1989, bylo nezpochybnitelné a definitivní!

Uhájení práva na spokojený domov je věcí všech Severočechů a proto vyzýváme politické strany, aby se společně zasadily o vznik zákonných norem, které budou chránit zdejší osídlení i životní prostředí. Žádáme je, aby z nadcházejícího předvolebního boje vynechaly kontroverze, které mohou našemu společnému zájmu jen ublížit.

Vyzýváme další občanská, společenská, odborná, kulturní a ekologická sdružení, aby projevila svoji solidaritu s obyvateli obcí Horní Jiřetín a Černice a připojila se k této výzvě, která bude v konečné fázi adresována českým politikům (stačí e-mailem či poštou sdělit název sdružení a jméno statutárního zástupce).

S tímto prohlášením souhlasí těchto pět místních občanských sdružení a iniciativ:
1) Společnosti za obnovu Jezeří
2) Společnost za obnovu Libkovic
3) Společnost přátel města Duchcova
4) Šance pro Duchcov
5) Poutníci Českého středohoří

Za správnost ručí: Pavel Koukal, mluvčí Společnosti za obnovu Jezeří
Kontaktní adresa: Pavel Koukal, Náměstí Legií 11, 419 01 Duchcov, e-mail: verabar@volny.cz

Přehled dalších 32 signatářských občanských sdružení
k prohlášení „Ukončení devastace je věcí nás všech“ ze dne 1. 12. 2005:

1) Arnika, Praha – Jindřich Petrlík
2) Ateliér pro životní prostředí, Praha – Petr Kužvart
3) Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, České Budějovice – Edvard Sequens
4) Centrum pro dopravu a energetiku, Praha – Klára Šutlovičová
5) Centrum pro komunitní práci – Plzeň, Tereza Teuschelová
6) Český a Slovenský dopravní klub, Brno – Martin Robeš
7) Děti Země, Plzeň – Miroslav Patrik
8) Ekologický právní servis, Brno – Jiří Nezhyba
9) Greenpeace ČR, Praha – Jan Piňos
10) Hnutí DUHA Ústí nad Labem – Roman Klecker
11) Chaloupky o. p. s., Kněžice – Pavlína Bobková
12) Jizersko-ještědský horský spolek, Liberec – Pavel Schneider
13) Konopa, Chvaleč – Kateřina Binková
14) Liga energetických alternativ, Praha – Karel Merhaut
15) Metropolitní region - sdružení ochránců přírody, Klecany – Jaromír Bratka
16) Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ, Brno – Milan Štefanec
17) Občanské sdružení Zdravý Rožnov, Rožnov pod Radhoštěm – Jarmila Mikulášková
18) Ochrana vod, Ostrava – Vladimír Burda
19) Oživení, Praha – Jan Bouchal
20) Přátelé Jeseníků – SOJKA, Česká Ves – Aleš Kovář
21) Sdružení amatérského filmu, Plzeň – Miroslav Milsimer
22) Sdružení Jihočeské matky, České Budějovice – Monika Wittingerová
23) Sdružení pro přírodu, Ústí nad Labem – Lenka Dvořáková
24) Spolek Občané za svá práva v Plzeňském kraji, Plzeň – Dalibor Pech
25) Svaz ochránců přírody a krajiny ČR, Praha – Petr Skála
26) WISE Brno, Chytálky – Jan Beránek
27) Zdravý domov Vysočina, Budišov – Jiří Horák
28) Zelený kruh, Praha – Linda Klvaňová
29) ZO ČSOP Jizerka, Jablonec nad Nisou – Radko Kocvera
30) ZO ČSOP Lovosice, Lovosice – Roderick Slavík
31) ZO ČSOP Sázava, Sázava – Bohuslav Vtípil
32) ZO ČSOP Veronica, Brno - Ekologický institut – Yvonna Gaillyová

Stav k 5. 1. 2006, za správnost ručí Miroslav Patrik – předseda Dětí Země.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz