Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Co přinesl rok 2005 životnímu prostředí?

29.12.2005
PRAHA [Arnika]
Autor: Marek Jehlička, tel: 606 727 942

Stav životního prostředí v České republice a především pak zákony na jeho ochranu se v roce 2005 zlepšily z velké části díky našemu členství v Evropské unii. Na druhé straně máme co dohánět především v oblasti recyklace odpadů, znečišťování vod, produkci nebezpečných odpadů a vypouštění skleníkových plynů či toxických organických látek. "K nejvýraznějším pozitivním krokům v ochraně životního prostředí v roce 2005 patří schválení Národního implementačního plánu <a href="http://www.arnika.org/clanky.shtml?x=208406">Stockholmské úmluvy</a>, dále fakt, že zatím nedošlo ke schválení výstavby nových <a href="http://labe.arnika.org/index.shtml">vodních děl na dolním Labi</a> a že lidé zabránili výstavbě <a href="http://www.arnika.org/novinky.shtml?x=844290">nové údolní nádrže</a>, která by zatopila Rájecké údolí v Krušných horách. Velice pozitivní je také podpora rozvoje alternativních energetických zdrojů. Výrazně se zlepšilo informování občanů České republiky o toxickém znečištění díky <a href="http://bezjedu.arnika.org/irz.shtml">Integrovanému registru znečišťování</a>, který měl svoji premiéru na konci září tohoto roku," shrnul významné změny a události, které se staly v roce 2005 předseda sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík.

Životní prostředí v České republice již také znatelně ovlivňuje naše členství v Evropské unii. Díky tomu musely počátkem roku splnit emisní limity pro vypouštění <a href="http://www.dioxin.cz">dioxinů</a> a další látek do ovzduší všechny <a href="http://spalovny.arnika.org">spalovny odpadů</a>. "Používání nebezpečných látek ve výrobcích v celé EU pomůže omezit nové nařízení zkráceně nazývané <a href="http://arnika.org/reach">REACH</a>, které prošlo prvním čtením Evropského parlamentu. Čeští poslanci se při jeho schvalování zrovna nevyznamenali. Polovina z nich byla proti tomuto nařízení a hájila spíše zájmy průmyslu nežli spotřebitelů," komentoval jedno z nejvýznamnějších politických rozhodnutí týkajících se životního prostředí v EU tiskový mluvčí Arniky Marek Jehlička. Přicházející rok 2006 bude pro schválení REACHe rozhodující. "Toto nařízení je důležité i pro vyloučení takových látek, k jakým patří <a href="http://bezjedu.arnika.org/chemicka-latka.shtml?x=293694">4-nonylfenol</a>, který prokázaly v závěru roku Arnikou zveřejněné testy <a href="http://www.arnika.org/tz.shtml?x=1042425">obalů na potraviny z PVC</a>. Naštěstí se podařilo řetězec Ahold a firmu Šetra přesvědčit o nutnosti vyloučit používání obalů z PVC na potraviny, což je jeden z úspěchů Arniky v roce 2005," připomněl Petrlík.
<p>
"V březnu 2005 přispěly naše aktivity k tomu, že vláda odložila rozhodnutí o výjimce pro plavební stupeň Děčín až po ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Přestože ministerstvo dopravy v roce 2005 stáhlo návrh na stavbu dvou plavebních stupňů na Labi a předložilo nový projekt počítající jen s jedním jezem, nepovažujeme to za úspěch – je až příliš zřejmé, že jde pouze o taktiku, a po případném prosazení jednoho jezu začne boj o další," řekla o vývoji jedné z hlavních kauz, kterou se zabývá, Mgr. Kateřina Hlavatá, vedoucí <a href="http://priroda.arnika.org">programu Ochrana přírody</a> sdružení Arnika
<p>
Členství v EU pomohlo také v ochraně přírody. "<a href="http://www.arnika.org/tz.shtml?x=218936">Stížnost Evropské komisi</a> na nevyhlášení ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší, kterou jsme podali spolu s Českou společností ornitologickou, přinesla první dílčí úspěchy. Evropská komise zaslala na základě této stížnosti české vládě dopis, který přispěl k obnovení jednání o vyhlášení této ptačí oblasti, která je v rozporu s plánovanou průmyslovou zónou Dolní Lutyně. Stížnost také zřejmě přispěla k tomu, že firma Hyundai, hledající pozemky pro novou automobilku, neuvažuje o umístění tohoto závodu na území Dolní Lutyně," řekla Hlavatá.

<B>
Další úspěchy i neúspěchy Arniky v roce 2005
<BR> <BR>
<a href="http://priroda.arnika.org">Program Ochrana přírody</a>
</B>
<BR> <BR>
Velkým úspěchem skončil <a href="http://www.arnika.org/tz.shtml?x=321789">První evropský den koupání v řekách</a> v České republice, který Arnika koordinovala. K akci se připojili místní pořadatelé v 17 městech a obcích, počet účastníků přesáhl 13 000 a vykoupalo se přes 500 osob. Akce měla rovněž mimořádný ohlas v médiích.
<BR> <BR>
V srpnu jsme společně s německou organizací BUND uspořádali třídenní <a href="http://www.arnika.org/novinky.shtml?x=402797">“plovoucí konferenci”</a> – netradiční setkání politiků, odborníků, umělců a dalších osobností věnované ochraně Labe, spojené s plavbou na gumových člunech z Ústí nad Labem do Drážďan. Zúčastnilo se ho celkem 38 hostů ze SRN a 18 z ČR, včetně např. poslance EP Milana Horáčka, poslance spolkového sněmu Pettera Hettlicha a tajemníka ministra Ambrozka Dana Vondrouše.
<BR> <BR>
<B>
<a href="http://toxik.arnika.org">Program Toxické látky a odpady</a>
</B>
<BR> <BR>
<a href="http://bezjedu.arnika.org/petice.shtml">Petici Budoucnost bez jedů</a> podepsalo do konce roku 2005 téměř 14 tisíc lidí. Petice pomohla prosadit Národní implementační plán Stockholmské úmluvy a přesvědčit některé poslance Evropského parlamentu, aby hlasovali pro REACH. Přispěla také ke zpřísnění podmínek k nakládání s odpady obsahujícími <a href="http://bezjedu.arnika.org/chemicka-latka.shtml?x=587130">dioxiny</a> ze spaloven odpadů.
<BR> <BR>
Podařilo se prosadit zpřísnění podmínek pro sanace starých ekologických zátěží ve <a href="http://spolana.arnika.org">Spolaně Neratovice</a> (stará výroba pesticidů) a ve <a href="http://bezjedu.arnika.org/horka-mista/ustinadlabem">Spolchemii v Ústí nad Labem</a> (vyčištění zemin kontaminovaných <a href="http://bezjedu.arnika.org/chemicka-latka.shtml?x=214885">rtutí</a>). Zatím se nepodařilo přimět české chemičky k rychlejší náhradě rtuti v provozech na výrobu chlóru a snížit tak výrazně její úniky do životního prostředí.
<BR> <BR>
<B>
Evropské a celosvětové aktivity programu Toxické látky a odpady
</B>
<BR> <BR>
Nepodařilo se prosadit přísnější variantu nového chemického zákona REACH, přestože i to, že vůbec prošel lze považovat za pokrok.
<BR> <BR>
Úspěšná byla mezinárodní kampaň "Keep the Promise, Eliminate POPs" (Dodržte slib, eliminujte perzistentní organické látky), kterou Arnika koordinovala jako organizace hostící sekretariát Pracovní skupiny pro dioxiny, PCB a odpady mezinárodní sítě <a href="http://www.ipen.org">IPEN</a>. Díky této kampani se podařilo zabránit přijetí zmírněného výkladu Stockholmské úmluvy na první schůzce jejích signatářských zemí v Punta del Este v Uruguayi. Naopak se do konce roku 2005 nepodařilo v Evropské unii prosadit dostatečně přísné limity pro obsah perzistentních organických látek v odpadech rovněž v rámci stejnojmenné kampaně koordinované Arnikou.
<BR> <BR>
Projekty vedené Arnikou také přispěly ke <a href="http://bezjedu.arnika.org/media/tiskova-zprava.shtml?x=1167163">slibu turecké vlády</a> zahájit ratifikaci Stockholmské úmluvy a pomohly odhalit nelegální spalování odpadů v jedné z uruguayských cementáren.
<BR> <BR>
<B>
<a href="http://cepo.arnika.org">Program Centrum pro podporu občanů</a>
</B>
<BR> <BR>
Projekt <a href="http://stromy.arnika.org">"Zachraňme stromy"</a> pomohl zabránit zbytečnému vykácení několika stovek stromů na různých místech země. Naposledy šlo například o lipovou alej v Lysé nad Labem. Zachráněny před vykácením byly také desítky stromů v Ostravě.
<BR> <BR>
Centrum pro podporu občanů pomáhalo během roku 2005 více než třiceti lokálních občanských sdružení a místních samospráv v celé České republice v jejich kampaních za zdravé životní prostředí. Desítku z nich pomohlo Centrum nově založit.
<BR> <BR>
Občanskému sdružení Nové Úvaly se ve spolupráci s Centrem pro podporu občanů podařilo zabránit <a href="http://cepo.arnika.org/novinky.shtml?x=641421">rozšíření lisovny karosérií ESSA Czech</a> v Úvalech u Prahy, která byla postavena díky porušení českých zákonů. Občanské sdružení O nás zastavilo plán na obnovu těžby a výstavbu drtící linky kameniva u obce Předhradí – těžba by poškodila přírodní park Krounky – Novohradky a ohrozila statiku románského hradu. Obci Dolní Kalná se ve spolupráci se sdružením Pod Rovněmi podařilo dosáhnout zamítnutí záměru na těžbu českých granátů, která by poškodila životní prostředí v obci. Občanské sdružení Bylanky a Vrchlice v obci Roztěž prosadilo zmenšení nově projektovaného golfového areálu a zachránilo tak lokality s výskytem chráněných obojživelníků. Obec Plazy pozastavila projekt na výstavbu obřích logistických hal na svém území, které by poškodily krajinný ráz a neúnosně zvýšily dopravu.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz