Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Názory, komentáře, publicistika

Vybrat18. 11. 2003 - Hořké probuzení ze snu o svobodě

Lubor Kysučan
Je smutné, že český stát, ve své zahraniční politice se hlásící k nekompromisnímu americkému kursu vůči despotickým režimům v Asii, které americký prezident označil jako "osu zla", není na druhé straně schopen postarat se o jejich oběti, jež u nás hledají ochranu. Zdá se tedy, že musíme dnes a denně připomínat našim politikům, že svobodná společnost neznamená jen dodržování demokratických občanských a politických práv vlastních občanů, ale také lidský přístup k cizincům, kteří v této společnosti hledají azyl před hladem, chudobou a útlakem.
 

Vybrat7. 11. 2003 - Spousta řečí

Vlastimil Marek
Spousta řečí, žádná práce, řekl o akci Forum 2000 loni Martin Stránský. Trochu bych jeho výrok, kterým ovšem parafrázoval názor jiného letos nepozvaného řečníka G. Sachse, poopravil. Spousta řečí, žádná konkrétní akce. Účastníci fóra přece celé dny poslouchají, telefonují, diskutují v panelových diskusích, vedou řeči mezi sebou a konzumují chlebíčky, kafíčka a koláčky o sto šest.
 

Vybrat5. 11. 2003 - Evropské zákony na poslance neplatí

Vlastimil Karlík
Základním požadavkem EU v oblasti ochrany přírody, který je nutno splnit do data vstupu ČR do EU, je připravit návrh nové soustavy chráněných území evropského významu, která má název Natura 2000. To není jednoduchý úkol. Znamená to nejen mít odpovídající zákon, ale také připravit podrobný a kvalitně zdůvodněný odborný návrh a projednat jej s vlastníky a dotčenými obcemi. Česká ochrana přírody na tom pracuje již několik let.
 

Vybrat3. 11. 2003 - Dálnice jako kampaň

-foto-Marek Šálek, BBC
Ani nevíme jak, proč a za kolik a další rozhodnutí nedozírných následků je téměř na světě. Dálnice na jih by prý měla vést přímo napříč Posázavím. Kromě podniku Ředitelství silnic a dálnic si to už myslí i Středočeské hejtmanství. Minulý týden se ústy svého mluvčího Martina Krafla nechalo slyšet, že tuzemský úsek silniční osy Berlín - Istanbul bude nejlepší nasměrovat právě sem. Bez dálnice prý kraj zachvátí bída, vylidní se. Naopak dálnice přinese kýženou prosperitu.
 

Vybrat23. 10. 2003 - Kdo hlasuje proti účasti veřejnosti v řízeních, hlasuje pro korupci

, Pavel Černohous - Ateliér pro životní prostředí
Současná poslanecká i státní podpora korupčnímu prostředí, která se projevuje například v předkládaných návrzích některých zákonů či pozměňovacích návrhů k zákonům ve sněmovně jako snaha omezovat účast veřejnosti v různých správních řízeních, je ohrožením právního a demokratického systému v ČR. Účast veřejnosti v řízeních má výrazný protikorupční charakter. Situace, kdy jediným účastníkem řízení je ten, kdo o něco žádá, ke korupci totiž velmi svádí. Účast dalších osob v řízení přitom brání korupci ve dvou směrech: snižuje výhodnost korupčního jednání a snižuje pravděpodobnost vymáhání úplatku samotným úředníkem.
 

Vybrat4. 8. 2003 - Rozběhnutý maraton ministra životního prostředí

Daniel Vondrouš , Literární noviny
Článek Vojtěcha Koteckého z Hnutí DUHA (Špidlova demoliční četa, LtN 14.7.) je užitečným úvodem do diskuse hodnotící ekologickou politiku vlády. Jde pochopitelně o pohled z jedné strany, který nutně některé věci opomíjí, jiné vykládá po svém. Rád bych se proto pokusil o co nejvěcnější pohled na práci ministerstva životního prostředí, tentokrát očima bývalého aktivisty, který na MŽP pracuje.
 

Vybrat25. 7. 2003 - Špidlova demoliční četa

, Vojtěch Kotecký (Literární noviny)
Očekávalo se, že vláda Vladimíra Špidly bude vedle epizodního působení týmu Josefa Tošovského tou nejzelenější, kterou republika měla od roku 1992. Když nastupovala, nikoho ani nenapadlo, že právě ona by se mohla stát kabinetem, který více než kterýkoli před ním bude strhávat ekologické poměry zpět do osmdesátých let.
 

Vybrat11. 6. 2003 - Plán odpadového hospodářství - úspěšný test komunikace

, Alena Mejstříková
Minulý týden ve středu schválila vláda po více než roce příprav a vyjednávání s ostatními resorty i s veřejností nový Plán odpadového hospodářství. Je to strategie, která stanoví pravidla pro nakládání s odpady na příštích deset let. Ve výsledné podobě tak plán počítá například s modernizací a rozvojem recyklace až na 50% do sedmi let, či odmítá státní podporu výstavbě dalších spaloven.
 

Vybrat10. 6. 2003 - Eurojablka

Ivan Hoffman, Ivan Hoffman (Literární noviny)
Něco o EU vypovídá obyčejné jablko. Aby dostálo bruselským normám, musí být plod i strom v jedné sezóně šestkrát ošetřen člověku škodlivými hormony, desetkrát postříkán různými fungicidy a čtyřikrát speciálními chemickými postřiky regulujícími růst. Skvrny po chemických a hormonální prostředcích se pak u jablka odstraňují dalšími chemikáliemi. Několikeré užití nejsilnější jedů proti škůdcům, ohrožujícím kořeny a kmen přešlechtěných jabloní, je samozřejmostí… „Eurojablko“ je už dnes nastraženo i v regálech našich hypermarketů a technologie jeho výroby není tajemstvím.
 

Vybrat10. 6. 2003 - Proč budu hlasovat v referendu o přistoupení k EU - pár kritických poznámek

, Petr Kužvart
Podstatou EU a před tím Evropských společenství byla vždycky cesta k liberalizaci pohybu zboží, pracovní síly a kapitálu. Vždy šlo o ekonomické uskupení, kde se jiné než obchodní problémy řešily a řeší pouze tehdy, kdy ohrožují vlastní podstatu integrace. Důležitým rysem je to, že orgány EU jsou vesměs nevolené, zbyrokratizované a jediné přímo volené těleso, Evropský parlament, je nejméně vlivným článkem ve struktuře vrcholových orgánů EU. Podstatu problému lze jednoduše shrnout takto: jde o kšeft, nikoli o demokracii. A dlužno dodat, že jde především o velký, zglobalizovaný kšeft.
 

Vybrat6. 5. 2003 - Strany a neziskový sektor

, Petr Anderle - Občanské noviny
Ondyno jsem si v listárně posledního březnového čísla Reflexu s potěšením přečetl na konci dopisu jednoho čtenáře tuto větu: „Slušná společnost si nevládní organizace pěstuje…“ Podepsala by se pod tento názor většina občanů? Převládá toto mínění například i v politických stranách, které také určují míru slušnosti této společnosti?
 

Vybrat18. 4. 2003 - Věda podle ministerstva

, Bohuslav Blažek
Některá naše ministerstva mají pod sebou příspěvkové organizace, které kromě jiného uskutečňují výzkumy, jež ministerstva zadávají a financují. Jedna z takových organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – říkejme jí X - mně a mé ženě psycholožce jeden takový výzkum zadala. Když jsme zjistili, že vedoucí pracovnice, s níž jsme jednali, mezitím z ústavu odešla, a že paní ekonomka, s níž jsme rovněž jednali, se stala vedoucí oddělení výzkumu, zeptali jsme se jí, zda by ústav neměl zájem s námi dále spolupracovat, a položili jsme i následující otázky: Četl naši práci někdo v X? Vedla se o ní diskuse? Je tam k dispozici?
 

stránka   Předchozí | 1 | .. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | .. | 28 | Další

Z webové dílny Ecn

1 2 3 4 5
  1. media4us.cz
  2. ekolist.cz
  3. biofarma.cz
  4. www.amelie-os.cz
  5. romea.cz

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Press servis

Snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií.
Využijte internetovou službu Econnectu pro Vás.
http://press-servis.ecn.cz/

Press Service - snadné zasílání tiskových zpráv

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz