Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Názory, komentáře, publicistika

Vybrat10. 12. 2004 - Na co šejk potřebuje fundraising?

Jana Ledvinová, Amman, Jordánsko, listopad 2004, České centrum fundraisingu
Šejk Abdulhusein Mahdi Al-Fahdawie má, kromě starosti o své tři ženy, 13 dětí a 500 členů svého kmene, na starosti i nevládní organizaci pomáhající potřebným v Bagdádu a okolí. Pomoc lidem v nouzi není jeho koníček, ale jedna z povinností, která vychází z Islámu. Platí pro všechny věřící, ale pro šejky mnohonásobně. Je to součást tradice dávající šejkům, jako voleným kmenovým vůdcům, vyšší a širší odpovědnost. Mít povinnosti je čest, nikoli trest, jak by se mohlo zdát z evropského pohledu. Možná i proto se šejk Abdulhusein rozhodl využít nabídky organizace Člověk v tísni a spolu s dalšími 45 zástupci nevládních organizací z celého Iráku přijel do Jordánska. V Amánnu společně prochází třítýdenním tréninkem jak úspěšně řídit své organizace, realizovat projekty a jak pro ně získávat podporu.
 

Vybrat10. 11. 2004 - Evropská ústava: Zůstaneme sami?

Petr Anderle, Občanské noviny
8. října se jednací síň Senátu zaplnila do posledního místečka. Na místech senátorů však seděli zástupci neziskového sektoru ze zemí Visegrádu, na místa vyhrazená vedení Senátu usedli zástupci Institutu Europeum, nadace Konrad-Adenauer-Stiftung, British Council, Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR a další hosté. Střídali se řečníci - ze Slovenska, Maďarska, Polska, Anglie, Německa, Irska a Česka. Diskutovalo se o Evropské ústavní smlouvě z hlediska pohledu středoevropských neziskových organizací. K diskusi dal počátkem tohoto roku podnět pražský Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a byl to podnět skutečně potřebný. V první polovině roku se konaly podobné konference regionální a na všech si její účastníci odpovídali na otázku: Jak se má neziskový sektor chovat v procesu přijímání Evropské ústavní smlouvy, chcete-li Evropské ústavy. V jednom se shodli všichni: nepřijetí Evropské ústavní smlouvy by znamenalo v lepším případě opětné rozdělení Evropy tak, že by existovala skupina států s Evropskou ústavou a ostatní státy by byly pouze součástí ekonomické unie.
 

Vybrat8. 11. 2004 - Sociální ekonomika a NNO

Milena Černá , e-Informační Bulletin SKOK
Kolikrát jsme se zamýšleli nad tím, jak vyjádřit hodnotu, kterou neziskovky vkládají do hospodářství České republiky, jak odrazit věčnou výčitku, že občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti jsou jen konzumenty, tedy ujídači ze státního rozpočtu. Spočítá-li se hrubý domácí produkt, přínos neziskových organizací je v něm miniaturní: pouhých 0,35 %. Aby toto číslo odpovídalo skutečnosti, by bylo zapotřebí šíře definovat neziskové organizace a započítat dobrovolnou práci. Odhadem bychom se tak mohli v České republice dostat až na 2,2 %, což v Evropě odpovídá lehkému podprůměru.
 

Vybrat1. 10. 2004 - Několik vět brněnským občanům

Deset brněnských osobností
Milí spoluobčané, našemu městu hrozí největší nebezpečí od dob, kdy se našim předkům podařilo odrazit útok Švédů. Vedení města chce odsunout brněnské hlavní nádraží pryč z centra směrem na jih až za Zvonařku. Své město můžeme zachránit v sobotu 9. října od 8 do 16 hodin. Nikoho z nás to přitom nebude stát víc než půl hodiny.
 

Vybrat29. 9. 2004 - Snaha poničit Prahu další magistrálou pokračuje

Petr Kužvart
Dvě občanská sdružení zaměřená na ochranu životního prostředí se právě odvolala proti stavebnímu povolení na kolosální “dálniční” křižovatku, jež by se měla budovat v Praze 6, v severním předpolí Strahovského tunelu. Proč tak učinila? Vydané povolení je nezákonné a nesprávné. Jde o typický příklad politického a úřednického selhání při ochraně veřejných zájmů, zjevně ve prospěch výstavby důležité části obchodně zajímavého, ale dopravně a environmentálně zhoubného a finančně nesmírně náročného “dálničního” průrazu centrem města.
 

Vybrat22. 9. 2004 - Potřebujeme vůbec vymezit veřejnou prospěšnost?

Tomáš Rosenmayer
Úsilí o vymezení veřejné prospěšnosti v českém právním systému tak, jak je upraveno v navrhovaném znění nového občanského zákoníku (konkrétně § 104), se mi zdá naprosto zbytečné. Pokusím se vysvětlit proč. Každý z nás má na to, co lze považovat za veřejně prospěšné a co nikoli, jiný názor. Tento názor se posléze realizuje prostřednictvím tzv. veřejné volby. Činnosti nebo organizace, které jsou považovány za veřejně prospěšné, jsou podporovány na základě definovaného veřejného zájmu. Od soukromých osob mohou samozřejmě finanční nebo věcné prostředky proudit na podporu vybraných činností nebo organizací přímo, na základě jejich preferencí. Veřejná prospěšnost je tedy obsažena ve společnosti jako takové, bez nutnosti ji nějakým způsobem vymezovat.
 

Vybrat22. 9. 2004 - Je vaše organizace veřejně prospěšná dle § 104 návrhu nového občanského zákoníku?

Robert Cholenský
Veřejná prospěšnost představuje institut, který jako status přiznávaný určitým právnickým osobám bude významně zasahovat do fungování celého neziskového sektoru. Celá problematika bude upravena speciálním zákonem. Návrh nového občanského zákoníku obsahuje v § 104 jen velmi stručnou a obecnou definici toho, co má být chápáno jako veřejná prospěšnost. Trojice podmínek, které se nacházejí pod písmeny a), b) a c) stanovují, za jakých okolností náleží nějaké právnické osobě statut veřejné prospěšnosti. Důležité je si všimnout, co tyto podmínky požadují... Zkuste si pak odpovědět na otázku, jestli je Vaše organizace veřejně prospěšná podle této definice.
 

Vybrat2. 9. 2004 - Kocourkov v České republice aneb dobrodružný příběh o tom, jak vzniká cyklotrasa

-foto-Jakub Sklenka, Cykloserver.cz
V roce 2002 jsem se rozhodl, že mám-li v Dobrovízi památkově chráněný statek, je-li Dobrovíz památkově chráněnou obcí, opravují-li všichni vlastníci památkově chráněných domů své domy do původního stavu, bylo by žádoucí celou vesničku ukázat veřejnosti. Je plno možností jak do Dobrovíze přivést návštěvníky. Bohužel vše v dnešní době závisí na penězích a povoleních. Sám jezdím na kole poměrně často a jako obyvatel Prahy 6 (západní část Prahy) jsem cestu na Okoř (jediný významnější cyklistický cíl) jel asi 100x. Rozhodl jsem se tedy, že pro zpestření možností cyklistických výletů vybuduji cyklotrasu, která povede přes Dobrovíz... Celkově mě příprava cyklotrasy a úprava návsi přišla na 300 hodin práce, asi 400 kilometrů jízdy autem, cca 100 telefonních hovorů, papír a drobné administrativní náklady nepočítám.
 

Vybrat26. 8. 2004 - V Praze se zprovozňuje součást zhoubného dopravního řešení - tunely Mrázovka

Petr Kužvart
Dnes jsou pro veřejnost zprovozňovány „tunely Mrázovka“ na Smíchově v Praze 5. Jde o mohutný a mimořádně nákladný soubor dopravních staveb, jež svým umístěním i kapacitou znamená další krok k vybudování obdoby neslavně proslulé „severojižní magistrály“ – tentokrát na opačném, levém břehu Vltavy. Zprovoznění této velkokapacitní a pro řidiče atraktivní stavby bude mít za následek intenzívní zátěž městského centra další dopravou, včetně tranzitní. Jde o špatné a zhoubné řešení, jež jsme si byli nuceni my všichni ze svých daní zaplatit a jehož škodlivé dopady v budoucnu bohužel poneseme. Způsob prosazení stavby vypovídá hodně i o poměrech, ve kterých jsme nuceni žít.
 

Vybrat5. 8. 2004 - Kdo je zfetovaný? Premiér, technaři nebo novináři?

Tomáš Tetiva
Klíčovým momentem v kultovním filmu Easy Rider je scéna, kdy Jack Nicholson sedí v noci u ohně kdesi na americkém Jihu s Peterem Fondou a Denisem Hopperem a mluví o jejich střetu s místními vesničany. „Oni nemají strach z vás, ale z toho, že představujete svobodu. A klidně vás zabijí, jen aby dokázali že oni opravdu svobodní jsou,“ říká Jack Nicholson v roli právníka Georga Hansona. Tuto působivou scénu lze i metaforicky vztáhnout na dění týkající se technoparty CzechTek, kterou v úterý 3. srpna na příkaz dosavadního ministra vnitra a dnešního premiéra Stanislava Grosse rozehnala zhruba tisícovka těžkooděných policistů.
 

Vybrat9. 6. 2004 - Daňové asignace - přínos, či riziko?

Jiří Bárta, Občanské noviny
Možnost poukázat určitou část daně přímo některé neziskové organizaci zákon umožňuje daňovým poplatníkům např. na Slovensku a v Maďarsku. Co by tato možnost přinesla v případě schválení českým "neziskovkám"?
O smyslu a možných reálných dopadech daňových asignací pro rozvoj občanské společnosti uvažuje ředitel jedné z našich nejvýznamnějších nadací.
 

Vybrat19. 5. 2004 - Utáhnou nás zase ekonomičtí pragmatici na vařené nudli?

Josef Štogr, Občanské noviny
Tu a tam se diskutuje o detailní formulaci toho kterého zákona, ale připravovaná rekodifikace - nový občanský zákoník - je doposud mimo sféru veřejného zájmu. Věcný záměr nového občanského zákoníku byl dávno projednán, návrh paragrafového znění visí na internetu, zpracovatelé prý nejsou nijak uzavřeni vůči připomínkám... Návrh neskrývá snahu vykonávat dozor, ambice státu přivlastnit si rozhodování o obecné prospěšnosti. Jak je možné, že nikdo neprotestuje? Jak je možné, že tohle nechává v klidu všechny organizace obhajující lidská práva? Cožpak nikomu nevadí do očí bijící absurdita toho, že na základě použitého přístupu nemohou být uznány za obecně prospěšné např. okrašlovací spolky, pokud si od nich nikdo nic neobjedná?
 

stránka   Předchozí | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Další

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Press servis

Snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií.
Využijte internetovou službu Econnectu pro Vás.
http://press-servis.ecn.cz/

Press Service - snadné zasílání tiskových zpráv

Nabídka Econnectu pro nevládní neziskové organizace

Nabízíme vám možnost zveřejnit:

ve Zpravodajství, Kalendáři akcí nebo Informačním servisu pro NNO.
Použijte prosím na stránkách připravené formuláře.

Kontakt na redakci Econnectu: redakce@ecn.cz

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz