Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > kauzy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Témata a kauzy

Econnect připravuje a zpracovává témata a kauzy, které jsou určitým způsobem charakteristické či významné pro občanskou společnost v ČR a aktivity neládních organizací. Na jejich přípravě často spolupracujeme s dalšími organizacemi, které se danému problému přímo věnují:
(Econnect také vytvořil několik rozsáhlejších tématických portálů jako Téma Econnectu - viz níže.)

VybratAfrické ženy versus globalizace

U někoho může titulek tohoto článku vzbudit úsměv. Pod Afrikou si člověk většinou představí idylický venkov rozpálený žhavým sluncem s chýšemi, malými políčky nebo také nekonečné pláně s deštníkovými stromy, na kterých se pase divoká zvěř. Jak asi do tohoto vzdáleného koutu světa může zasahovat globalizace? -
 

VybratVálka doma: Válka proti terorismu z pohledu americké občanské společnosti

V Afghánistánu žije mladý muž, který ztratil celou rodinu. Američtí vojáci vtrhli do jeho domu a postříleli muže, ženy i děti. Byla to chyba. Podle tvrzení velitelů se domnívali, že se tam ukrývají teroristé. Proč ale bylo při zásahu zastřeleno i 15 ovcí za domem, to už vysvětlit nedokážou. -
 

VybratBarma: různé aspekty současné situace

-Foto: Karen Human Rights Group-
Každý desátý novorozenec v Barmě nepřežije prvních pět let svého života. Barma má se 70 000 osob největší armádu dětských vojáků na světě. Ohledně korupce je na předposledním místě. Mezi další problémy patří cenzura tisku a internetu, šíření nemocí, nucená práce, dětská práce, drogy, obchod s lidmi, mučení ve věznicích a násilné potlačení kritické opozice. Vojenský režim vládne v Barmě už víc než 40 let. V tomto článku chceme popsat, co se změnilo po protestech v roce 2007 a jak teď můžeme Barmě pomoci. -
 

VybratPasivní bydlení: šetrné ekologicky i ekonomicky

-foto-
Svým životním stylem a související spotřebou zdrojů za sebou všichni necháváme ekologickou stopu: a její velikost mimo jiné ovlivňuje i způsob bydlení a vše, co s ním souvisí. Lidská obydlí však mohou být k přírodě šetrná – prosazuje se koncept nízkoenergetických domů a také staveb ještě méně náročných: tím jsou pasivní domy. -
 

VybratLáska je láska, uznala česká společnost

-foto-
Registrované partnerství je institut, důležitý pro soužití dvojic stejného pohlaví. Zákon, kterého v posledních dvou letech mohou využívat už i páry v České republice, upravuje uzavírání partnerství, podmínky pro jeho zrušení nebo zánik, vzájemné majetkoprávní vztahy partnerů, jejich práva a povinnosti vůči sobě navzájem, vůči institucím a vůči státu. Právní úprava u nás platí od roku 2006, ale její přijetí trvalo od prvního návrhu bezmála deset let. -
 

VybratPotlačování lidských a občanských práv v Číně

-foto-
I když před svým zvolením do Rady pro lidská práva OSN se Čína zavázala zlepšit ochranu lidských práv, konstatují pozorovatelé v zemi a v zahraničí, že situace se během minulých let zhoršila. Ukázalo se mimo jiné to, že letošní olympijské hry neiniciovaly pokrok k lepšímu. Naopak se zdá, že se Čína rozhodla v mnohých případech obětovat lidská práva hrám. Článek se snaží poskytnout přehled o nejvýznamnějších problémech v této souvislosti, avšak bez nároků na úplnost. -
 

VybratTibet: půl století pod okupací

-foto-
Zatímco málokdo by mohl něco říct o Bhútánu, povědomí o jiné himálajské zemi je už dávno součástí evropského všeobecného vzdělání: Tibet. Přestože možná není všem docela jasné, jestli je Tibet součástí Číny nebo ne, tak alespoň většina lidí zná Dalajlámu, jehož proslulost má rovněž takový neobvyklý poměr k velikosti jeho země, srovnatelné pouze s popularitou papeže. -
 

VybratVýzva sdružení Auto*Mat: Pět bodů pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům

-foto-
O Praze se právem říká, že je jedním z nejkrásnějších měst světa. Při přebíhání přechodů, kde svítí zelená sotva pár vteřin, nebezpečném kličkování na kole mezi kolonami aut kvůli neexistenci cyklistických pruhů, nebo složitém obcházení vozů zaparkovaných už i na chodníku ale člověk sotva věří, že se nachází v obdivovaném srdci Evropy. Praha utrácí miliardy ročně za silnice a tunely. Vyzýváme vedení Prahy, aby do září 2008 - během následujícího roku - přistoupilo ke konkrétním krokům, jež nastartují pozitivní proměnu města. -
 

VybratJoy Adamsonová – naše krajanka a ochránkyně zvířat po celém světě

-foto-
„Mysli globálně – jednej lokálně“. Celý svět je propojen prostřednictvím iniciativ jednotlivců, které však mají velký globální přesah. A jednou z osobností, které neprodleně reagovaly na ohrožení životního prostředí a z jejichž dědictví těžíme dodnes, byla i Joy Adamsonová, která se stala slavnou poté, co do keňské divočiny vrátila lvici Elsu. Málo známou skutečností je, že Joy Adamsová se narodila na Opavsku a pro její postoje k přírodě byl naprosto klíčový pobyt v malebném údolí řeky Moravice. -
 

VybratZtracený ráj - Národní parky v Keni ohrožuje chudoba i konflikty

-foto-
Keňa se zase jednou dostala do popředí zpráv. Tentokráte ale ne jako „východoafrická velmoc přes národní parky“, které ročně navštíví milion turistů, ale jako místo nepokojů. Zatímco konflikty v okolních zemích měly obvykle značný dopad na životní prostředí, mírumilovní Keňané dosud nedovolili, aby jejich kmenové rozmíšky přerostly v občanskou válku. A díky tomu se v Keni rok od roku rozrůstala síť národních parků a tato země se stala oblíbenou destinací pro milovníky přírody. V dnešní době je v Keni dvacet šest národních parků a dvacet devět národních rezervací, které společně se soukromými rezervacemi pokrývají 10% rozlohy Keni. Více o historii a současnosti keňských národních parků se dozvíte v tomto článku. -
 

VybratSustainability at the Speed of Light - Opportunities and Challenges for Tomorrow’s Society

-foto-
V posledních letech se čím dál více hovoří o vlivu informačních technologií (IT) na život společnosti. Je více než jasné, že IT v nadcházejících dekádách budou zasahovat a mít vliv na podstatnou část naší společnosti. IT budou radikálně ovlivňovat globální ekonomiku, zásadním způsobem naší kulturu a způsob, jak vnímáme svět, naše vztahy k němu a naše aktivity. Studie WWF Sustainability at the Speed of Light mapuje názory na roli IT v rámci trvale udržitelného rozvoje. -
 

VybratGoodbye Houston: Alternativní výroční zpráva nadnárodní společnosti Halliburton

-foto-
CorpWatch a jeho partneři zveřejnili alternativní výroční zprávu nadnárodní společnosti Halliburton nazvanou „Goodbye Houston – Conflict, Climate Change & Catastrophe“. Tato studie vznikla ve spolupráci s organizacemi Halliburton Watch a Oil & Gas Accountability Project. -
 

VybratÍrán: země, kde se stále používá trest smrti ukamenováním

-foto-
Devět žen a dva muži čekají v Íránu na smrt ukamenováním. Tento trest hrozí v zemi těm, kteří se dopustí nevěry. Popravy kamenováním jsou mimořádně kruté - íránský trestní zákoník přímo stanovuje velikost kamenů, které mají být při popravě použity tak, aby způsobily utrpení, ale ne okamžitou smrt. Mezinárodní organizace pro lidská práva Amnesty International vyzvala k okamžitému zrušení tohoto trestu a zároveň vydala podrobnou zprávu "Iran: End executions by stoning". -
 

VybratDěti z ústavů!

-foto-
Česko dlouhodobě „vede“ v číslech ilustrujících počet dětí v ústavech. Nevládní organizace Liga lidských práv pomáhá rodinám, jejichž děti jsou umístěny v zařízení ústavní výchovy nebo kde tato situace reálně hrozí. Liga vypracovala systémové doporučení „Péče o děti odebírané z biologické rodiny v ČR", ve kterém shrnuje své poznatky z praxe a svá doporučení, jak stávající situaci zlepšit. Na podzim 2007 Liga vydala ještě rozsáhlejší a komplexnější studii týkající se právních a psychologických aspektů ústavní výchovy s názvem Děti z ústavů!, jejíž text přinášíme. -
 

VybratZákon o sociálních službách a jeho problémy

-foto-
Systém sociálních služeb z hlediska právní úpravy nedoznal až do 1. ledna 2007 žádné změny, řídil se úpravou platnou před rokem 1989. Zákon znal vlastně pouze ústavní péči a pečovatelskou službu. Všechny ostatní služby, jako je osobní asistence, azylové domy, respitní péče, domy na půl cesty, stacionáře a jiné a jiné, které jsou poskytovány možná tisíci samosprávnými orgány, občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými společnostmi, ale i podnikatelskými subjekty, byly provozovány bez právní úpravy podmínek, za kterých mohly být poskytovány, bez možnosti kontroly kvality služeb, bez jasného systému financování sociálních služeb, bez možnosti právního postihu zneužití svého postavení vůči klientům sociálních služeb. -
 

VybratRole lidskoprávních organizací na řešení problematiky protiprávních sterilizací romských žen v České republice

-foto-
Významnou a zřejmě nedoceněnou roli v obhajobě a rozšiřování občanských práv procesu sehrála v Evropě i jinde od 60. let tzv. sociální či nová sociální hnutí a z nich vzešlé nevládní či neziskové organizace (NGOs): od environmentálních, ženských, etnických, po mírová, studentská, lidskoprávní i jiná. Celospolečenská transformace a nástup veřejné kontroly do všech sfér společnosti po roce 1989 vedla k prosazování lidských a občanských práv i v České republice. Skrytá xenofobie české politické elity (i veřejnosti), přežívání rigidních představ o národu a odpovědnosti státních institucí a také velmi „současná“ pragmatická snaha minimalizovat závazky státu brání vyrovnání se s protiprávními sterilizacemi romských žen. Obecněji problematika lidských a občanských práv nesouvisí jen s přechodem od „reálného socialismu“, ale také s utvářením nových forem národní identity a občanství v národním kontextu i Evropě jako celku. -
 

VybratAnalýza projevů diskriminace v ČR z pohledu občanského poradenství

-foto-
Asociace občanských poraden od února 2007 realizuje projekt, který je zaměřen na jeden z významných problémů, s kterými se obyvatelé ČR setkávají každý den. Prostřednictvím aktivit projektu asociace usiluje nejen o zmapování této problematiky, ale také o zviditelnění nejrůznějších forem diskriminace a konkrétních problémů různých skupin lidí, a to jak u široké veřejnosti, tak také u politických zástupců na celostátní i místní úrovni. Cílem je především podnícení zájmu těchto skupin situaci diskriminovaných osob řešit. Asociace vydala také souhrnnou analýzu, jejímž hlavním závěrem je, že nejvíce diskriminovaní jsou lidé, kterým hrozí sociální vyloučení. -
 

VybratGruzie - Vládní útok na demonstraci 7. listopadu a soukromou televizi

-foto-
Gruzijská vláda se uchýlila k rozsáhlému použití síly, když 7. listopadu násilím rozehnala demonstranty v hlavním městě země a udělal razii v soukromé televizní stanici Imedi. Uvedla to organizace Human Rights Watch (HRW) ve své nové studii. -
 

VybratSuroviny v popelnici - Spotřeba materiálů v české ekonomice a její důsledky pro odpadové hospodářství

-foto-
Studie Hnutí Duha nazvaná "Suroviny v popelnici" analyzuje spotřebu přírodních zdrojů v české ekonomice Podle této studie spotřebuje každý dne průměrný obyvatel České republiky zhruba 132 kg materiálu. Ročně pak společně spotřebujeme skoro půl miliardy tun surovin. -
 

VybratBarma: Potlačení protestů proti vládě v roce 2007

-foto-
Během zářijových nenásilných v protestů v Barmě bylo zabito a zadrženo mnohem více lidí než připouštěla barmská vláda. Od té doby zalarmoval vojenský režim v Barmě celý svůj aparát, aby mohl zastrašovat národní opozici, pronásledovat vůdce protestů a zbavoval mnichy jejich kněžských funkcí. Studie Human Rights Watch (HRW) nazvaná Crackdown: Repression of the 2007 Popular Protests in Burma obsahuje více než 100 rozhovorů s očitými svědky v Barmě a Thajsku. Jedná se o nejkomplexnější přehled událostí, které byly o protestech v Barmě zveřejněny. -
 

VybratJak neohřívat zeměkouli - praktický rádce, jak snížit domácí příspěvek emisí CO2

-foto-
Na průměrnou českou domácnost připadá asi tuna oxidu uhličitého ročně. Pokud používá osobní auto, je to ještě o 1,7 tuny více. Další exhalace způsobuje výroba elektřiny, kterou doma odebíráme. Nemluvě už o výrobě a dopravě zboží, jež kupujeme v obchodech, včetně třeba přepravy ovoce a zeleniny ze vzdálených zemí. Každý tedy velkým dílem přispívá ke globálním změnám podnebí. Rádce Hnutí DUHA obsahuje praktická doporučení, jak domácí příspěvek ke znečištění snížit. Ke každému opatření či kroku přitom uvádí, kolik kilogramů oxidu uhličitého ušetříte. -
 

VybratOběti hurikánu Katrina: Rekonstrukce New Orleans dva roky poté

-Foto Scott Carter-
Studie organizace CorpWatch se zabývá protiprávním jednáním nadnárodních korporací a neschopností americké vlády v souvislosti s tragédií, kterou způsobil v oblasti New Orleans před dvěma roky hurikán Katrina. Studie navazuje na studii Big, Easy Money a je rozdělena do tří částí - úsilí běžných obyvatel o návrat do jejich domovů, obnova poškozené infrastruktury v oblasti a výhled na budoucí život v oblasti. Pro CorpWatch zpracovali Eliza Strickland a Azibuike Akaba. -
 

VybratČistá práce - Přínosy ekologických opatření a zelených odvětví pro zaměstnanost a ekonomiku

-foto-
Ve vlivné knize Hnutí Duha si přečtěte, jak čisté technologie a zelené sektory pomáhají zaměstnanosti a ekonomice. Tato studie polemizuje s častým tvrzením zástupců průmyslu a velkých společností, že důraz na ochranu zdraví a životního prostředí má v konečném důsledku dopad na zvýšení nezaměstnanosti. Studie založená na desítkách prací a příkladů z řady odvětví přesvědčivě dokládá, že ve skutečnosti platí pravý opak. -
 

VybratGreenpeace - Průvodce zelenější elektronikou

-foto-
Greenpeace ČR vydalo poprvé “Průvodce zelenější elektronikou” v srpnu 2006. Průvodce hodnotí osmnáct nejdůležitějších výrobců osobních počítačů, mobilních telefonů, televizí a herních konzolí na základě jejich přístupu k používání toxických látek a recyklaci. Šesté vydání bylo rozšířeno o výrobce televizí a herních konzolí. -
 

VybratZahraniční investice a CzechInvest jako faktory destabilizující demokratický právní stát

-foto-
Program GARDE – Globální odpovědnost Ekologického právního servisu (GARDE-EPS) představil analýzu „Zahraniční investice a CzechInvest jako faktory destabilizující demokratický právní stát“, vycházející ze zkušeností právníků GARDE-EPS získaných na případech velkých zahraničních investic nadnárodních korporací na území ČR, jako jsou např. Nemak v Havrani u Mostu, Toyota Peugeot Citroën Automobile v Kolíně, LG. Philips Displays v Hranicích nebo v současnosti nejsledovanější - stavba automobilky Hyundai v Nošovicích. -
 

VybratRopu za každou cenu - Vliv společnosti ExxonMobile na životní prostředí a lidská práva

-Foto grassrootspeace.org: protest v USA-
V tomto článku chci nastínit vliv a dopaduy aktivity nadnárodní ropné společnosti Exxon Mobile na životní prostředí a lidskoprávní problematiku. Vzhledem k rozsahu textu jsem se nezabýval konkrétními kauzami ničení životního prostředí a porušování lidských práv v souvislosti s těžbou ropy, ale zaměřil jsem se především na propojování aktivit ExxonMobile s domácí a zahraniční politikou Spojených států. Podkladem pro vypracování práce jsou studie nevládních organizací, knihy autorů zabývající se problematikou globalizace a sociální zodpovědnosti korporací, časopisecké články a internetové zdroje. -
 

VybratCzechTek 2005

-Foto www.home.karneval.cz/10270239-
Původně nenápadná undergroundová akce narostla během několika let do fenoménu, který ostře polarizoval celou společnost a zasáhl i nejvyšší patra politických struktur. Přitažlivost CzechTeku plyne zejména z jeho otevřenosti. Prostor není na rozdíl od tradičních festivalů zaplotován, pokud se vybírá příspěvek, tak jen v symbolické výši. Místo konání akce se do poslední chvíle všeobecně neví, atmosféra mezi účastníky je velmi pozitivní, nekonfliktní. Aby si zachoval tuto otevřenost, brání se freetekno komunita vytváření pevné organizační struktury. Tento fakt ovšem značně znervózňuje odpovědné instituce i státní struktury. -
 

VybratKauza Hyundai v Nošovicích

-Foto Nošovice: průmyslová zóna-
Na úpatí Moravskoslezských Beskyd, v bezprostřední blízkosti hranice Chráněné krajinné oblasti Beskydy a připravované Národní přírodní památky Skalická Morávka, leží obec Nošovice. Na zdejší zemědělské půdě s unikátními vlastnostmi je pěstováno zelí specifické chuti známé jako „Nošovické kysané zelí“. Oblast jako jedna z mála není zasažena těžbou, chybí zde i těžký průmysl. V roce 2001 je však právě území obce Nošovice vybráno jako vhodná lokalita pro vybudování velké strategické průmyslové zóny pro investory, s níž se počítá jako s možným řešením vysoké nezaměstnanosti v kraji. -
 

VybratPřejít Jordán dávno neznamená získat azyl

-foto-
Azylová politika a systém uprchlických zařízení - ukázka restriktivního přístupu MV ČR - podmínky života v uprchlických zařízeních SUZ MV ČR - příběh rodiny, která utekla před válkou a tráví již pátý rok v uprchlických zařízeních v České republice - to vše přibližuje následující kauza a rodině Swailem z Izraele - z území Západního břehu Jordánu. -
 

VybratStromy by v Lidlu nenakupovaly

-Logo Lidl-
V širším povědomí veřejnosti probíhala kauza kácení stromů před supermarkety firmy Lidl od podzimu 2003, kdy média poprvé informovala o nelegálním pokácení 102 stromů, ke kterému docházelo v předcházejících dvou letech před supermarkety Lidl v devíti městech ČR. Občanské protesty, kampaň nevládních organizací a pozornost médií ukázaly, jaké jednání nebude ve vztahu k zeleni tolerováno. Nevládní organizace nakonec přiměly firmu k odpovědnosti a v případech nelegálního kácení následujících po podpisu smlouvy již účinně zasahují úřady. Otázkou zůstává další průběh expanze firmy Lidl, stejně jako její podíl na kácení. -
 

VybratPetice - aktuální petiční akce v ČR

Každý z nás má právo se obracet na orgány veřejné správy s peticemi v záležitostech, jež patří do působnosti těchto orgánů. Stránka nabízí přehled a odkazy na aktuální petice z oblasti životního prostředí, lidských práv a sociální oblasti a kultury pořádané především neziskovými organizacemi a iniciativami, ke kterým se můžete připojit. Najdete zde také odkaz na praktické informace, jak petici uspořádat. -
 

VybratVolební rok 2006 a aktivity občanského sektoru

V souvislosti s letošními volbami do sněmovny (2.-3. června 2006), senátu a obecních zastupitelstev (20.-21.10. 2006) Econnect monitoruje aktivity nevládních organizací a nezávislých iniciativ s volbami souvisejícími. Volby jsou základním nástrojem pro občany, kteří se chtějí účastnit rozhodování o věcech, které se jich bezprostředně týkají. Volby také představují významnou příležitost pro organizace občanského sektoru, které mohou období před volbami využít a snažit se podpořit aktivní přístup občanů k veřejným záležitostem. -
 

VybratVeřejná prospěšnost

Stránka zveřejněná v září 2004 nabízí otevřené diskusní fórum k tématu veřejná prospěšnost - tématu, které rozhodujícím způsobem zasáhne do života všech neziskových organizací. Se získáním statutu veřejné prospěšnosti je spojena řada výhod (např. daňové úlevy, dotace z veřejných rozpočtů, ...). Problematika veřejné prospěšnosti bude detailně upravena novým speciálním zákonem, jehož návrh připravuje Liga lidských práv (Liga) a Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA). -
 

VybratKauzy občanského sektoru

V letech 2002 - 2004 Econnect zveřejnil několik kauz v neziskovém a občanském sektoru. Kauzy mapují dění v určitém zajímavém a svým způsobem typickém případě. Cílem je umožnit čtenáři z jednoho místa získat maximum informací o dané problematice a případně jej navést na další informační zdroje s problematikou související. Přehled zpracovaných kauz:
* Kauza Slévačská: Občané versus radnice? (2004)
* Zničený park v Edenu - jeden z mnoha (2004)
* O hypermarketech trochu jinak (2003)
* Velký bratr tě sleduje, aneb odposlech a záznam telekomunikačního provozu (2003)
* Dobrovolník ze zákona? (2003)
* Motocyklová Šestidenní – prohrála příroda (2002)
* Hala SAZKA jako dobrý příklad spolupráce občanského a komerčního sektoru (2002)
* Nové pořádky azylového zákona (2002)
* Nový správní řád = konec demokracie? (2002)

V roce 2003 jsme také zveřejnili 7 významných kauz ekologických hnutí, které zpracoval časopis Sedmá generace:
1. Plané vládní sliby - mezisklad jaderného paliva v Dukovanech
2. Dokonané dílo zkázy: Libkovice
3. Vítězství nad freony
4. Vyhnání nadnárodních zlatokopů z Čech
5. Rajchéřov: Nepostavené rekreační město
6. Tlustec: otevřená rána
7. Náš drahý Temelín
-
 

Vybrat2003: Válka v Iráku

Zprávy, stanoviska a dokumenty občanských iniciativ a nevládních organizací k válce v Iráku, která byla zahájena americkou armádou dne 20.3.2003. Najdete zde také odkazy na další stránky věnující se tomuto konfliktu. -
 

Vybrat2003: NNO a vysoká politika

Stránka se v kometářích a anketních odpovědích věnuje především otázkám Jaký by měl být vztah mezi občanskými iniciativami a politickými stranami? Mají zástupci občanských iniciativ působit ve vysoké politice? Diskuse o vztahu občanských iniciativ a politických stran a o účasti zástupců těchto iniciativ ve vysoké politice se rozvinula především v souvislosti s volebním rokem 2002. Před jarními parlamentními volbami byla impulsem diskuse účast občanských aktivistů na kandidátce některých stran; později snaha některých zástupců NNO získat podstatný vliv ve Straně zelených. -
 

Vybrat2002: NNO a Komunální volby 2002

V souvislosti s komunálními volbami v roce 2002 se Econnect rozhodl zmonitorovat aktivity českých nevládních neziskových organizací s volbami souvisejícími. Právě politika na komunální úrovni nabízí možnost zvyšování participace občanů na rozhodování o věcech, které se jich bezprostředně týkají. Listopadové komunální volby proto představovaly významnou příležitost pro organizace neziskového sektoru, které mohou období před volbami využít a snažit se podpořit aktivní přístup občanů k veřejným záležitostem. -
 

Vybrat2000: Dálnice D8 přes České středohoří

Rozřeší spor o D8 až soud? Přehled souvisejících článků k plánovanému kontroverznímu vedení dálnice D8 přes České středohoří v době povolování této trasy v roce 2000. -
 

Témata Econnectu

Econnect v letech 2000 - 2003 každoročně vytvořil a zveřejnil jeden rozsáhlejší tématický portál věnovaný aktuálnímu občanskému tématu. V rámci portálů byly shromážděny relevantní informace z různých zdrojů a vytvořena platformu pro veřejnou diskusi o daném tématu.
Většina portálů i nadále funguje a nabízí aktuální informace:

Vybrat2003-2006: Portál Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Portál s praktickými návody, jak v každodenním životě uplatňovat občanská práva a aktivně se účastnit správy věcí veřejných. Je určen pro občany a NNO.
Ve 4 základních tématických oblastech Právo vědět, Účast na rozhodování, Rovné příležitosti a Občanská společnost v EU nabízí pro konkrétní nástroje praktické návody "jak na to" a další doplňující informace a odkazy. Součástí je též Zpravodaj a Kalendář akcí.
Vedle praktických návodů, jak se nenechat odbít při získávání informací od úřadů, zorganizovat petiční akci, demonstraci, či jak chránit své životní prostředí ve správním řízení, zde najdete aktuální znění potřebných zákonů a kontakty na organizace, které mohou s některými problémy pomoci. Najdete zde i odkazy na další kvalitní internetové zdroje a tištěné publikace.
Portál Občanská společnost nabízí také sekci Filosofie s publicistickými texty, eseji a filosofickými úvahami, jež mají představit různá pojetí občanské společnosti. Oblast Výchova k občanství nabízí praktické náměty pro učitele, jak studentům interaktivní formou představit principy a myšlenky aktivního občanství. -
 

Vybrat2002: Hra o Zemi

Hra o Zemi byl nedříve název celorepubliková informační kampaně nevládních neziskových organizací v roce 2002, jejímž hlavním cílem bylo zvýšit zájem občanů o otázky životního prostředí a srozumitelným způsobem prezentovat myšlenku trvale udržitelného rozvoje. Internetové stránky ke kampani připravil Econnect ve spolupráci se Zeleným kruhem.
V roce 2004 byly stránky aktualizovány a slouží pro novou kampaň na podporu ekologických nevládních organizací. Najdete zde Zelenou seznamku, tipy, jak něco udělat pro životní prostředí, a také možnost změřit si svou ekologickou stopu. -
 

Vybrat2001: Dobrovolník.cz

Tématické stránky o dobrovolnictví - obsahují praktické i teoretické pohledy a východiska dobrovolnictví, články, glosy, zkušenosti, inzeráty, kontakty, kalendář dobrovolných akcí. Projekt byl realizován u příležitosti Mezinárodního roku dobrovolnictví. Na přípravě a realizaci projektu se podílelo národní dobrovolnické centrum Hestia a dobrovolnické sdružení Jahoda. V roce 2003 spravuje stránky sdružení Hestia. -
 

Vybrat1999: Kurdové a Kurdistán

Stránky věnované kurdské historii i současnosti.
V roce 2002 byly stránky obnoveny takže obsahují pravidelně aktualizované informace a zprávy. -
 

Vybrat2000: Globalizace

Tématické stránky o globalizaci vznikly u příležitosti zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu v Praze. Stal se platformou pro veřejnou diskusi o tomto kontroverzním tématu, pro prezentaci názorů a komentářů a stanovisek nevládních organizací. -
 

Z webové dílny Ecn

1 2 3 4 5
  1. media4us.cz
  2. ekolist.cz
  3. biofarma.cz
  4. www.amelie-os.cz
  5. romea.cz

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz