Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

 Pasivní bydlení: šetrné ekologicky i ekonomicky 

Centrum pasivního domu se úspěšně rozvíjí

21. 6. 2006
Jan Havlena [Econnect] -


Brněnské občanské sdružení nazvané Centrum pasivního domu, jehož primárním cílem je snížení poptávky po energii v domácnostech, se v současnosti rozšiřuje o nové členy. „Získání členství není přitom automatické,“ popisuje princip přijímání nových členů jeden ze zakladatelů sdružení Jan Bárta. „Členy sdružení se mohou stát pouze ty firmy či jednotlivci, kteří mají zkušenosti nebo splňují přísné požadavky spojené s projektováním a realizací stavby pasivního domu,“ říká Bárta a dodává, že jen tak lze zaručit tolik žádanou kvalitu.

Letos na konci dubna se konalo první jednání Rady sdružení, na které byli zvoleni za předsedu rady akademický architekt Aleš Brotánek a za místopředsedu architekt Josef Smola. V současnosti žádost o přijetí do občanského sdružení Centrum pasivního domu podalo osm subjektů, přičemž některé z nich mají přidělen tzv. status čekatele. „Chceme zaručit, aby členy sdružení byly pouze ty firmy (např. projekční, stavební, ale i dodavatelské), které splňují všechny zásady a normy spojené s problematikou pasivních domů. Až prokáží svou kvalitu, z čekatelů se stanou členové,“ upřesňuje Bárta strategii rozrůstání se členské základny Centra pasivního domu.

Termín pasivní dům se používá pro označení určitého standardu řešení budovy. Tohoto standardu lze dosáhnout použitím kombinace různých technologií a materiálů. V podstatě lze mluvit o upřesnění a zdokonalení standardu nízkoenergetického domu. Název pasivní dům vychází z využívání pasivních tepelných zisků. Jsou to externí zisky ze slunečního záření procházejícího okny a zisky interní – emise tepla lidí a domácích spotřebičů. Díky velmi kvalitní tepelné izolaci tyto zisky „neutíkají ven“ a většinou postačí k zajištění příjemné vnitřní teploty po vytápěcí sezónu. V porovnání s domem splňujícím současnou technickou normu spotřebuje dům pasivní o 75% méně energie, ve srovnání se současnou zástavbou až o 85-90% méně energie!

Síla konceptu pasivního domu tkví v optimalizaci základních prvků, jako jsou kompaktní tvar budovy, orientace vzhledem ke světovým stranám, obvodové stěny, výplně otvorů, ventilační systém. Optimalizací těchto prvků lze dosáhnout stavu, kdy klasický vytápěcí systém není nutný. Rovněž není nutno používat komplikované a technicky náročné (a často poruchové) technologie a výrobky.

Jak již bylo uvedeno výše, primárním cílem občanského sdružení Centrum pasivního domu, které bylo založeno v dubnu 2005, je snížení poptávky po energii v domácnostech v souladu s evropskou energetickou politikou a udržitelnou výstavbou. „Dosažení tohoto cíle napomůže rozšíření povědomí o pasivních domech mezi odbornou i laickou veřejností a následně vyvolá zájem o stavbu těchto domů mezi potencionálními investory,“ uvádí Jan Bárta a dodává, že sdružení současně usiluje o zvýšení nabídky komponent na trhu a zajištění odborného zázemí pro realizaci staveb zprostředkováním informací a znalostí mezi všemi, kteří se na výstavbě od samého počátku podílejí. To vše by mělo poté vést k rozšířené výstavbě pasivních domů všech typů včetně rekonstrukcí stávajících staveb s použitím principů pasivního domu, což povede k významnému snížení spotřeby energie, snížení emisí skleníkových plynů a tedy k celkově šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí.

„Své cíle občanské sdružení realizuje pomocí propagace, vzdělávání a poradenství pro veřejnost i pro odborníky,“ říká Jan Bárta, který byl také organizátorem mezinárodní konference Pasivní domy, jež se konala v Brně loni na podzim za účasti téměř čtyř stovek účastníků (sborník z konference naleznete na www.pasivnidomy.cz). „Konferenci chystáme i na letošní rok,“ vyjmenovává plány Bárta. „A také například výstavy o pasivních domech či v druhé polovině roku 2006 exkurze do pasivních domů v Rakousku.“

Důležitou součástí činnosti Centra pasivního domu je také spolupráce se zahraničím. Ještě před vznikem občanského sdružení Bárta absolvoval stáž v Belgii v organizaci Passiefhuis-Platform, která se zabývá propagací a poradenstvím v oblasti pasivních domů v Belgii. Následovala stáž v německém Passivhaus u doktora Feista – tvůrce konceptu pasivního domu. Nyní je sdružení zapojeno jako pozorovatel v projektu Evropské unie nazvaném „Promotion of European Passive Houses“ či do akce „Sustainable Energy Europe 2005-2008 Campaign“.

Jan Havlena

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti
www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

O Autorech

Jan Havlena

Autor je externím redaktorem Econnectu.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz