Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tiskové zprávy NNO

Vybrat2.3.2020 - PRAHA/VIMPERK [Hnutí DUHA]
Začíná platit nová zonace Národního parku Šumava, na řadě cenných míst se však stále smí kácet

Od 1. března vstupuje v platnost nová zonace největšího českého národního parku Šumava, stěžejní dokument pro ochranu přírody v tomto přírodně cenném území. Ta určí, kde bude v národním parku chráněna divoká příroda bez lesnických zásahů, nebo kde bude vymezen prostor pro udržitelný rozvoj obcí. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat2.3.2020 - Praha [Česká rozvojová agentura]
Izolací z ovčí vlny a osvětou v boji proti smogem znečištěnému Ulánbátaru

Během zimy dosahuje koncentrace škodlivých částic v ovzduší mongolského hlavního města ještě vyšších hodnot než v nejznečištěnějších metropolích typu Dillí nebo Pekingu. Nejhůře jsou na tom chudí obyvatelé jurtovišť, jejichž špatně izolovaná obydlí díky zbytečně velké spotřebě surového uhlí vypouští do ovzduší obrovské množství škodlivin. V rámci projektu podpořeném Českou rozvojovou agenturou se společnost Člověk v tísni snaží obyvatelům jurtovišť pomoci využitím izolace z ovčí vlny i rozsáhlou informační kampaní o možnostech energetické efektivnosti. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat28.2.2020 - PRAHA [MŽP ČR a ALKA Wildlife]
107 rysů - to je výsledek nejrozsáhlejšího monitoringu česko-bavorsko-rakouské rysí populace

Na rozloze 13 000 km2 žije 107 samostatných rysů. Přibližně třetinu z nich tvoří novopečené matky doprovázené koťaty. Výsledky této doposud nejpodrobnější a nejpřesnější studie právě zveřejnila mezinárodní skupina odborníků z projektu 3Lynx. Díky nim máme lepší představu o tom, jak se daří rysům na Šumavě. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat28.2.2020 - Praha [Institut pro strukturální politiku ]
Hravě o vodě a klimatické změně – Bezedná inspirace pro učitele ZŠ

Rádi bychom Vás informovali o vzniku nového inovativního výukového materiálu Water Agent V003 a o navazujícím projektu Wat.Edu. Oba projekty se zaměřují na vzdělávání žáků základních škol, kdy průřezovým tématem je šetrné hospodaření s vodou v domácnostech, městě a krajině. Celý výukový materiál je koncipován v rámci zážitkové pedagogiky, proto se žáci nemusí učit různá data nazpaměť, ale osvojí si šetrný přístup k tomuto cennému zdroji skrz hry, kvízy či experimenty. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat27.2.2020 - PRAHA [Asociace soukromého zemědělství ČR]
Připravovaný plán péče o vlka ohrozí chovy ovcí a koz

Ministerstvo životního prostředí vypořádalo připomínky k návrhu Péče o vlka obecného. Bohužel při tom nerespektovalo zásadní požadavky zemědělců a myslivců, tzn. skupin, které budou činností vlka nejvíce postiženy. Naopak vlk má mít zaručenou absolutní ochranu na celém území. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat27.2.2020 - Liberec [ANERI]
Ochrana dýchacích cest proti virům a bakteriím

S hrozbou šíření koronaviru z Číny do celého světa mnohé zajímá, jak se dá proti této nákaze chránit. Mezi základní opatření patří zvýšená hygiena, používání desinfekčních prostředků, ohleduplnost vůči okolí a používání pomůcek na ochranu dýchacích cest. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat27.2.2020 - Rapotín [EFG Rapotín]
“Jsme rádi, že odpad z výroby tvarůžků ještě může být užitečný,”

“Jsme rádi, že odpad z výroby tvarůžků ještě může být užitečný,” říká Pavel Pospíšil ze společnosti A. W. Loštice, jediného výrobce Olomouckých tvarůžků na světě. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat27.2.2020 - Praha [Mgr. Lubomír Bartoš]
Nové ptačí budky v Kunratickém lese a Modřanské rokli

Dne 25. 2. 2020 bylo v rámci projektu Zvyšování hnízdních možností ptáků v Kunratickém lese a Modřanské rokli na předem vybraná místa v těchto lesích instalováno celkem 73 nových ptačích budek. Z toho 40 budek na území Kunratického lesa a 33 v Modřanské rokli. Jedná se o budky nejrůznějších typů, velikostí a s různými velikostmi vletových otvorů. Budky mají otevírací přední stěnu (kvůli následné kontrole a možnosti jejich čištění) se zajištěním proti samootevření. Rozdělení typů budek v obou lesích ukazují tabulky níže. Budky jsou připevněny pomocí vrutů, aby je bylo možné uvolňovat a zabránilo se zarůstání budky do kmene stromu. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat27.2.2020 - Liberec [ANERI s.r.o.]
Dotace na zateplení bytových domů

Jestliže plánujete rekonstrukci bytového domu, která sníží jeho energetickou náročnost, můžete dostat peníze od státu. Je vyhlášena výzva s názvem Energetické úspory v bytových domech III z programu IROP. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat26.2.2020 - Praha [Svoboda zvířat]
Čeká cirkusy se zvířaty změna? Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 26. 2. 2020

Poslanecké sněmovně brzy proběhne druhé čtení novely zákona na ochranu zvířat proti týrání. Vládní novela, jíž se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, navrhuje mj. zákaz drezury a vystupování nově narozených slonů a delfínovitých v cirkusech. Kromě toho předpokládá zavedení licencí pro veřejné vystoupení a rozmnožování u vybraných druhů šelem. Novelu ale možná ještě čekají změny. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat26.2.2020 - PRAHA [Hl. město Praha]
Přihlaste svůj pražský projekt adaptace na změnu klimatu do soutěže Adapterra Awards

Až do 31. března může každý nominovat projekt přizpůsobující město změnám klimatu v druhém ročníku soutěže Adapterra Awards. Soutěž upozorňuje na úspěšná opatření reagujících na důsledky klimatické změny ve městě jako je přehřívání, nedostatek zeleně nebo bleskové srážky. Praha má letos v soutěži nově vlastní kategorii pro opatření realizovaná na svém území. Projekty lze nominovat ve čtyřech oblastech: volná krajina, zastavěná území, pracovní prostředí a domov. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat26.2.2020 - PRAHA [AV ČR]
Pesticidy, sinice a řasy: Kvalita povrchových vod v Česku se snižuje

Zatímco mikropolutanty antropogenního původu se ve vodárenských nádržích vyskytují ve velmi malých koncentracích, vlivem eutrofizace v nich začaly převládat organické látky produkované sinicemi a řasami. A ty úpravu vody značně komplikují. Jak zpomalit neustálé zhoršování kvality povrchových vod nastínil ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR Martin Pivokonský na semináři v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat26.2.2020 - Strnady [Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.]
Trnovník akát má řadu dobrých vlastností, ale někde může ohrožovat původní dřeviny

Trnovník akát, listnatá dřevina původem ze severní Ameriky, obývá českou krajinu pravděpodobně již více než 300 let a je v Evropě nejčastěji využívanou nepůvodní dřevinou. Zároveň je ale řazen mezi 100 nejinvazivnějších zde nepůvodních druhů a řadí se mezi 40 nejinvazivnějších krytosemenných dřevin na světě. Obezřetný přístup k němu je tedy podle odborníků na místě. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat25.2.2020 - LIBEREC [Liberecký kraj]
Petici proti dolu Turów podepsalo téměř třináct tisíc občanů. Evropský parlament ji projedná už v březnu

Petici za záchranu pitné vody v česko-polsko-německém pohraničí proti rozšiřování polského hnědouhelného dolu Turów podepsalo dohromady 12.949 osob. Ohrožení zdrojů pitné vody až pro 30.000 lidí v Libereckém kraji a negativní dopady těžby i provozu elektrárny, jako je znečištění ovzduší, zvýšená hladina hluku, posuvy terénu a vypouštění skleníkových plynů, nenechávají v klidu nejen občany, ale zejména představitele Libereckého kraje, okolních obcí a českou pobočkou organizace Greenpeace, kteří petici zorganizovali. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat25.2.2020 - PRAHA [Hnutí DUHA, AOPK ČR, Česká zemědělská univerzita, Univerzita Karlova a MŽP ČR]
Počet vlčích smeček se za rok zvýšil, do Česka zasahuje osmnáct vlčích teritorií

Podle unikátního terénního monitoringu šelem na celém území ČR se osmnáct vlčích teritorií alespoň částečně v roce 2019 nacházelo v České republice. Šestnáct z nich v pohraničních oblastech, některé na naše území zasahovaly jen nepatrně. Ve třinácti případech se jednalo o smečky, které v našich podmínkách čítají obvykle 4-6 jedinců. Oproti roku 2018 [1] se počet teritorií zvýšil o dvě, počet smeček o tři. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat25.2.2020 - CHRUDIM [Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi]
V muzeu stavíme Hnízdo pro duši


V pátek 6. března otevírá Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi novou výstavu nazvanou Hnízdo pro duši: umělecká tvorba lidí s postižením. Výstava, která vznikla ve spolupráci MLK a pražské DAMU, dokumentuje uměleckou tvorbu lidí s mentálním znevýhodněním, s nimiž v tzv. specifických divadelních skupinách pracují zkušení pedagogové z vysokých uměleckých škol.
Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat25.2.2020 - OLOMOUC [Moravský ornitologický spolek]
Drop velký se objevil na Hané

Již od konce léta se v střední Moravě zdržuje drop velký, který je největším polním ptákem Evropy. U nás hnízdil do roku 1996 na Znojemsku a nyní se tam vytvářejí podmínky, aby se mohl opět vrátit. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat25.2.2020 - PRAHA [Česká zemědělská univerzita v Praze]
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU nově nabídne studentům rozmanité možnosti pracovního uplatnění v zahraničí

Letošní ročník Veletrhu pracovních příležitostí na Fakultě lesnické a dřevařské a Fakultě životního prostředí ČZU se propojil s projektem Future environmentalists. Na univerzitu se tak přijedou prezentovat i zajímaví zahraniční zaměstnavatelé. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat23.2.2020 - BRNO [Hnutí Brontosaurus]
Výstava s příběhy míst, která zachránili dobrovolníci

Ve středu 19. února začala vernisáží výstava Příběhy nadšení – příběhy míst. Je poděkováním za práci dobrovolníků, vznikla k oslavě 45 let Hnutí Brontosaurus a navázala na příběhy dobrovolníků z roku 2014. Obě výstavy můžete navštívit až do 6. února v prostorech atria Fakulty sociálních studií (FSS) Masarykovy univerzity v Brně. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat20.2.2020 - Brno [Ukliďme Česko z.s.]
Kam s nimi? - Pneumatiky

Starých pneumatik si můžeme všimnout všude okolo nás. V přírodě, na polích, u silnic. V lepším případě tam leží jedna, v tom horším je jich celá hromada. Jen v loňském roce jich dobrovolníci během akce Ukliďme svět, ukliďme Česko posbírali okolo 18 tisíc. Pokud je totiž nikdo neodklidí, budou na svém místě nerušeně ležet ještě stovky let. Existuje však lepší způsob, jak se starých pneumatik zbavit... Celý text ::životní prostředí::
 

stránka   Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 813 | Další

Nenašli jste tiskovou zprávu? Vyhledejte jí v archívu tiskových zpráv!

ZPRÁVY Z EkoListu (www.ekolist.cz)
8. 4. 01:00 [Ekolist] - Měly by fosilní zdroje nést podobné varování pro spotřebitele jako cigarety?
8. 4. 00:27 [ČTK] - Vědci zaznamenali rekordní ozonovou díru nad Arktidou
8. 4. 00:20 [ČTK] - Zlínský kraj letos rozdělí mezi 123 včelařů téměř 1,2 milionu Kč
8. 4. 00:18 [ČTK] - Koronavirus dopadá i na záchranné stanice, pomůže jim sbírka
8. 4. 00:13 [ČTK] - Louku konikleců obdivuje na Třebíčsku méně lidí než obvykle

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Tipy Econnectu pro oblast ŽP:

EkoLink: Katalog odkazů o životním prostředí (součást katalogu Kormidlo.cz)
Zelená seznamka s ekologickými organizacemi na
KOMU? KAM? PROČ?: Adresář NNO působících v oblasti životního prostředí
Zelený kruh: Servisní organizace pro NNO působící v ŽP a jejich Platformu.
Ekolist - deník o životním prostředí
EnviWeb - Server o životním prostředí
EcoMonitor: Databáze článků o ŽP
Hra o Zemi: Chcete něco udělat pro ŽP a nevíte jak? Víte, jaká je vaše Ekologická stopa?

Diskuse o životním prostředí a regionálním rozvoji

- E-mailové konference (pro další informace a přihlášení piště správci):
na serveru Zdravá města: Životní prostředí & Ekologie, Udržitelný rozvoj, Místní Agenda 21, Doprava, Energie, Zemědělství, EIA,...
Ekodům - diskusní konference
Regionální rozvoj - spravuje Econnect
Evropská unie a životní prostředí - spravuje Zelený kruh
Rozvojová a humanitární pomoc - spravuje Econnect

- Názory a komentáře:
Fórum EkoListu

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz