Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tiskové zprávy NNO

Vybrat11.1.2024 - PRAHA [Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická a WWF ČR]
Ministr Výborný chce odložit potřebnou ochranu půdy proti erozi o další rok. Hrozí další oslabení ekologických ambic nových zemědělských dotací

Ministerstvo zemědělství chce Evropskou komisi požádat o odklad nových podmínek pro účinnější ochranu půdy před vodní erozí v rámci zemědělských dotací z podzimu 2024 až na podzim 2025. Původně se přitom počítalo se začátkem platnosti od jara 2024. Důvodem odkladu je pomalá příprava implementace podmínek ze strany státu. Ekologické organizace s odkladem nesouhlasí. Žádají spuštění podmínek v přechodném režimu, který by pomohl zemědělcům i státu protierozní systém vyzkoušet a předejít budoucím problémům. Zároveň náhradou žádají o zvýšení ochrany životního prostředí v rámci jiných dotačních podmínek, jelikož se jedná už o několikáté oslabení ekologických ambic Společné zemědělské politiky. Celý text ::životní prostředí::
 
 

Vybrat9.1.2024 - LIBEREC [Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody]
Na pomoc přírodě věnovala nadace v loňském roce 3 milióny korun

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody v roce 2023 zaměřovala svou pomoc na projekty zlepšující životní prostředí kolem nás. Celkově na ně věnovala i díky štědrosti svých dárců 3 miliony korun. Zaměřila se nejen na výsadbu druhově rozmanitých lesů, ale také na projekty pomáhající se zadržováním vody v krajině, pokračovala i s podporou ekologické výchovy dětí či kampaní na záchranu tetřívka v Jizerských horách. Nadace pomáhala na mnoha dalších místech a snaží se pro další generace zachovat životní prostředí v co nejlepším stavu. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat9.1.2024 - Praha [Česká rozvojová agentura]
Na Moravě proběhlo školení týkající se úpraven pitné vody

V rámci projektu „Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić“ se konalo koncem října loňského roku školení, jehož se zúčastnili zástupci moravské společnosti ARKO TECHNOLOGY, a.s. a delegace z Municipality Teslić. Zastoupena byla také Česká rozvojová agentura, která získala od muninicipality Teslić za podporu tohoto projektu speciální ocenění – Zlatou plaketu. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat5.1.2024 - HLUČÍN [Paměť národa Moravskoslezský kraj]
Paměť národa promítne nový dokument „Sedláci ve stínu hutí“

„Otec oral tam, jak je ta fabrika. Přijelo auto a sebrali ho přímo z pole. Koně šly domů. Pluh táhly po silnici. Řehtaly před vraty, matka otevřela, ale táta tam nebyl.“ Josef Hlubek z Hlučína je synem sedláka a dodnes nezapomněl na útlak a ponížení, které rodina zažila v době kolektivizace venkova v 50. letech. Jeho vzpomínky a svědectví o represích komunistického režimu teď podrobně zachytili dokumentaristé ostravské pobočky Paměti národa. O bezpráví vůči sedlákům vypráví spolu s ním také Monika Ruská, která pamatuje bezpráví kolektivizace v Bolaticích a Vilibald Kostelník, sedlák z Hati, jehož rodina nikdy nátlaku nepodlehla a po celé období socialismu hospodařila na svém. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat4.1.2024 - Praha [Česká společnost pro ochranu netopýrů]
Netopýr velký se stává ambasadorem ochrany evropských letounů pro roky 2024 – 2025

Organizace BatLife Europe vyhlásila „netopýrem roku“ pro období 2024 - 25 netopýra velkého (Myotis myotis). Tento druh, pro který je velmi důležitá aktivní podpora ze strany člověka, se tak stane ambasadorem ochrany letounů ve více než 35 evropských zemích. Také z pohledu České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON) patří netopýr velký k vlajkovým druhům – jeho početnost je dlouhodobě sledována a zároveň se na něj zaměřuje i řada praktických opatření, proto může jeho příklad výborně posloužit pro osvětu široké veřejnosti. Celý text ::životní prostředí::
 
 

Vybrat3.1.2024 - Zájezd [Zoopark Zájezd]
První mláďata roku v Zooparku Zájezd jsou barevní gekoni z Madagaskaru!

Neuplynulo ani 48 hodin od začátku roku 2024 a chovatelé už hlásí první mláďata! Prvním úspěšným odchovem roku se letos staly dvě felsumy madagaskarské. Mláďata se inkubátoru přesunula do odchovné nádrže v zázemí expozice Terária. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat2.1.2024 - PRAHA [Česká společnost ornitologická]
ČSO je novým majitelem e-shopu Zelená domácnost

Česká společnost ornitologická (ČSO) se k 1. lednu 2024 stala majitelem a provozovatelem e-shopu Zelená domácnost.com. Využili jsme nabídku zakladatelů Zelené domácnosti Zuzany a Petra Dobrých, kteří z e-shopu za 13 let vytvořili aktuálně nejznámější obchod zaměřený na ochranu přírody. Zakoupením Zelené domácnosti ČSO směřuje k tomu, aby si stále rostoucí a rozvíjející se organizace udržovala různorodé financování nezávislé na státních dotacích. S počtem více než 7 tisíc členů je ČSO nejsilnější ochranářskou organizací v Česku. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat31.12.2023 - JAROMĚŘ/ČESKÁ LÍPA [Česká společnost ornitologická]
Povodně a silvestrovské poděkování ze správy ptačích parků

Jakoby končící rok nebyl už tak dost náročný. Na vánoční svátky postihly naše mokřadní ptačí parky povodně, na Josefovských a Mnišských loukách největší za historii parků. Povodně se v nivách řek samozřejmě dějí a je to tak dobře. Načasování těch letošních však bylo trochu jako naschvál. Na Mnišských loukách se teprve několik týdnů zabydlují divocí koně, ohrada září novotou. Také na Josefovkách vznikla nedávno nová ohrada ve východním cípu parku. Možná příroda chtěla jen otestovat jejich bytelnost, houževnatost kopytníků a naši připravenost i během nejoblíbenějších svátků v roce. Celý text ::životní prostředí::
 
 

Vybrat29.12.2023 - České Budějovice [Energy Centre České Budějovice]
Odstartuje se u nás boom komunitní energetiky stejně jako v Rakousku?

V prosinci schválila Poslanecká sněmovna a poté i Senát novelu energetického zákona označovanou jako LEX OZE II. (Sněmovní tisk 487/0), která má umožnit obcím, domácnostem, firmám i školám sdílet vlastní vyrobenou elektřinu a posílit tak svou energetickou nezávislost. Novela má vstoupit v účinnost od 1. 1. 2024 a očekává se, že po schválení potřebných předpisů bude od 1. 7. 2024 v ČR možné zakládat energetická společenství, která budou vyrábět vlastní elektřinu, především z obnovitelných zdrojů a sdílet ji. Celý text ::životní prostředí::
 
 

Vybrat29.12.2023 - Praha [Zelený kruh]
O zákonech ve prospěch životního prostředí – ohlédnutí Zeleného kruhu za rokem 2023

Nabízíme ohlédnutí za pozitivními změnami v legislativě, která se bezprostředně dotýkají životního prostředí. Do stručného přehledu jsme zařadili předpisy, které aktivně připomínkovaly členské organizace Zeleného kruhu a v nichž Ministerstvo životního prostředí hrálo důležitou roli. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat29.12.2023 - PRAHA [MMR ČR]
MMR rozdělí mezi veřejně prospěšné neziskové organizace 55 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj odstartovalo příjem žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2024 z programu na podporu nestátních neziskových organizací (NNO). Díky dřívějšímu spuštění už na konci roku 2023 budou mít dostatek prostoru pro realizaci svých projektů. Prostředky se rozdělí mezi aktivity v oblasti bezbariérového užívání staveb, poradenství v bydlení, udržitelného rozvoje regionů, měst a obcí nebo cestovního ruchu. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat27.12.2023 - [Děti Země]
Škodlivý zásah do biotopů cenných druhů živočichů trasou obchvatu Žebětína byl povolen nezákonně

Soud zrušil rozhodnutí Ministerstva životního prostředí i krajského úřadu v Brně Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat27.12.2023 - PRAHA [Česká společnost ornitologická]
V roce 2023 se podařilo zachránit více než 250 hnízd ohrožených zemědělskou technikou

Ornitologové a ohleduplní zemědělci dohledali v roce 2023 více než 250 hnízd sedmi ptačích druhů a předešli jejich zbytečnému zničení zemědělskou technikou. Vedle nejčastěji chráněné čejky chocholaté se jednalo o motáky lužní nebo chřástaly polní, ale na Českobudějovicku se podařilo ochránit také hnízda dvou našich nejvzácnějších bahňáků – pisily čáponohé a tenkozobce opačného. Výčet druhů pak doplňují kulík říční a moták pochop. Všem, kteří se snaží o pomoc ptákům nejen v zemědělské krajině, patří velké poděkování a přání dalších úspěšně ochráněných hnízd v roce 2024. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat21.12.2023 - [Děti Země]
Náhradní výsadba byla pro dálnici D1 u Přerova uložena chybně

Soud zrušil rozhodnutí krajského úřadu v Olomouci o povolení kácení
Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat20.12.2023 - BRNO [FSC ČR]
FSC ČR vyhlašuje výsledky desátého ročníku fotosoutěže „Mysli na lesy“

Organizace FSC ČR dnes zveřejnila výsledky desátého ročníku fotografické soutěže „Mysli na lesy“. Tématem letošního ročníku byly lesy, přírodě blízké lesní hospodaření a náš odpovědný vztah k nim. Do letošního ročníku fotosoutěže dorazilo takřka 4000 fotografií od více než tisícovky autorů. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat20.12.2023 - České Budějovice [Energy Centre České Budějovice]
25 let spolupráce a úspor energie

Mezi regiony Jihočeský kraj a Horní Rakousko funguje již dvacet pět spolupráce a výměna v oblasti efektivního využívání energie, podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie. Prostředníkem této spolupráce je zapsaný spolek Energy Centre České Budějovice (ECČB), který díky svým projektům a akcím přispívá k dobrým sousedským vztahům a k udržitelnému rozvoji v oblasti energetiky, hospodářství a životního prostředí. Celý text ::životní prostředí::
 

stránka   Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 910 | Další

Nenašli jste tiskovou zprávu? Vyhledejte jí v archívu tiskových zpráv!

ZPRÁVY Z EkoListu (www.ekolist.cz)
28. 2. 09:22 [Ekolist] - Evropský parlament schválil směrnici o trestněprávní ochraně životního prostředí. Co to je a jak hlasovali čeští poslanci?
28. 2. 06:02 [Ekolist] - Věk nejstarších stromů na Pradědu a Králickém Sněžníku přesahuje 400 let
28. 2. 00:57 [ČTK] - Pytláci v Jihoafrické republice zabili za loňský rok skoro 500 nosorožců
28. 2. 00:49 [ČTK] - Diamo naváželo na haldu Heřmanice v Ostravě kontaminovaný materiál, uvedla Ridera
28. 2. 00:40 [ČTK] - EU vyzývá farmáře, aby informovali o nekalých obchodních praktikách

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Tipy Econnectu pro oblast ŽP:

EkoLink: Katalog odkazů o životním prostředí (součást katalogu Kormidlo.cz)
Zelená seznamka s ekologickými organizacemi na
KOMU? KAM? PROČ?: Adresář NNO působících v oblasti životního prostředí
Zelený kruh: Servisní organizace pro NNO působící v ŽP a jejich Platformu.
Ekolist - deník o životním prostředí
EnviWeb - Server o životním prostředí
EcoMonitor: Databáze článků o ŽP
Hra o Zemi: Chcete něco udělat pro ŽP a nevíte jak? Víte, jaká je vaše Ekologická stopa?

Diskuse o životním prostředí a regionálním rozvoji

- E-mailové konference (pro další informace a přihlášení piště správci):
na serveru Zdravá města: Životní prostředí & Ekologie, Udržitelný rozvoj, Místní Agenda 21, Doprava, Energie, Zemědělství, EIA,...
Ekodům - diskusní konference
Regionální rozvoj - spravuje Econnect
Evropská unie a životní prostředí - spravuje Zelený kruh
Rozvojová a humanitární pomoc - spravuje Econnect

- Názory a komentáře:
Fórum EkoListu

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz