Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- o Econnectu
[ econnect.ecn.cz > o Econnectu > Co je Econnect ]
-

 O Econnectu Co je Econnect Co je APC About Econnect Sponzoři a partneři Podpořte Econnect

 Novinky

 Technická podpora

 Přehled služeb

 Ceník

 Objednávka služeb

 Reference

 Kontakty

Technické služby

Co je Econnect

Kdo jsme

econnect-lístekObčanské sdružení Econnect (Easy connection) je nevládní nezisková organizace, která pomáhá ostatním organizacím neziskového sektoru v ČR využívat informační technologie a internet a ve svém zpravodajství se zároveň věnuje dění, které se tohoto sektoru dotýká. Provozujeme také kalendář akcí, grantový kalendář a katalog odkazů. NNO nabízíme informační a mediální servis. Vytváříme internetové stránky a nabízíme publikační systém Toolkit.

Posláním Econnectu je prostřednictvím informačních a komunikačních technologií podporovat a posilovat činnost a spolupráci nevládních neziskových organizací, občanských iniciativ a osobností, které usilují o dosažení trvale udržitelného rozvoje, respektování lidských práv a sociální spravedlnost, o zachování a rozvíjení kulturních hodnot a o aktivní zapojení veřejnosti.

Naše aktivity

V minulosti jsme vytvořili specializované internetové portály věnované důležitému aktuálnímu tématu. Byly vytvořeny tyto portály (tzv. Témata Econnectu):

 • 2003 - Občanská společnost - návod k použití - obcan.ecn.cz
  Cílem je nabídnout praktické návody a informace potřebné pro aktivní účast na správě věcí veřejných.
 • 2002 - Hra o Zem - . www.hraozemi.cz
  Portál jehož cílem je zvýšit zájem občanů o otázky životního prostředí a udržitelného rozvoje.
 • 2001 :- Dobrovolník - www.dobrovolník.cz
  Portál věnovaný dobrovolnictví
 • 2000 - Globalizace - globalizace.ecn.cz
  Portál věnovaný ekonomické globalizaci
 • 1999 - Kurdové a Kurdistán - kurdove.ecn.cz
  Portál věnovaný problematice kurdské diaspory
 • Dálnice D8
  Portál věnovaný kauze výstavby dálnice D8.

Při práci na Tématech se snažíme vytvořit zastřešující stránky, které dále žijí vlastním životem a jsou spravovány a využívány organizacemi, jež jsou experty v daných oblastech.

Historie

Econnect je zkratka Easy connection. Vznik Econnectu byl v roce 1991 motivován potřebou ekologických iniciativ, soustředěných zejména kolem Zeleného kruhu, zkvalitnit vzájemnou komunikaci a zlepšit tak vzájemnou spolupráci. Nabídli jsme jim tehdy úplně nové nástroje v podobě možnosti využití elektronické pošty a později i připojení k Internetu. Mimo akademické sítě jsme byli mezi vůbec prvními providery v zemi, kdo tyto služby zprostředkovával. Přestože Econnect už dávno nespolupracuje pouze s ekologickými organizacemi, stále sleduje původní cíl: Jsme mostem mezi nevládními organizacemi, které jdou často ve své práci za stejným cílem různými cestami. Snaha vytvořit snadné spojení mezi organizacemi neziskového sektoru dala také Econnectu jméno.

Před rozdělením Federace jsme působili v obou částech republiky. Vzhledem k úsilí pokrýt území Čech i Slovenska byla v počáteční fázi síť Econnectu tvořena deseti vybranými organizacemi, které sídlily ve významnějších městech. Byla to vlastně ohniska ekologického hnutí v době, kdy mnohé organizace teprve vznikaly. Bratislavská organizace se postupně přetransformovala a na její práci navázal ChangeNet, který je dnes naším nejvýznamnějším zahraničním partnerem.

V druhé polovině 90. let jsme v souvislosti s vývojem neziskového sektoru překročili výhradní zaměření na práci s ekologickými organizacemi. Začali jsme nabízet naše služby všem, kdo prostřednictvím neziskových aktivit přispívají k budování občanské společnosti u nás a komunita našich uživatelů se tím výrazně rozrostla.

Dalším přelomem v rozvoji organizace se stal rok 1998, kdy jsme na své stránky vypustili zpravodajství o aktuálním dění v neziskovém sektoru a dalších oblastech, jež považujeme za důležité. Začali jsme se věnovat informování o organizacích, působících v oblasti životního prostředí, lidských práv, regionálního rozvoje, občanské společnosti apod.; organizacích, kterým jsme dříve poskytovali téměř výhradně technickou podporu. Econnect se tak od pouhého poskytovatele internetových služeb proměnil v portál, jehož obsahová část se stala významným zdrojem informací nejen pro neziskové organizace, ale i pro všechny lidi jimž není lhostejné, co se děje se světem kolem nich. Současně s rozvojem obsahových služeb jsme se systematicky zaměřili na vývoj specializovaných internetových nástrojů na jejich podporu.

V roce 2000 se Econnect aktivně zapojil do událostí, které toho roku v České Republice zcela dominovaly - zasedání MMF a Světové banky v Praze. Náš portál globalizace.ecn.cz využívala jako zdroj inspirace a alternativních informací i hlavní česká média. V září 2000 jsme realizovali živé internetové vysílání diskusí nazvaných "Praha - Dialogi Locus", vedených presidentem Václavem Havlem. Econnect také vytvořil digitální video a audio záznamy z přednášek, pořádaných během "Contra Summitu", organizovaného skupinou INPEG a ze setkání Different Message, organizovaných skupinami Jubilee 2000, Friends of the Earth International a CEE Bankwatch Network. Záznamy byly umístěny na našich stránkách a staly se součástí našeho multimediálního archivu. V září a řijnu roku 2000 jsme se podíleli na aktivitách internetového uměleckého a sociálního projektu CAFE9, realizovaného Centrem pro současné umění Praha v rámci projektu "Praha, EMK 2000".

V roce 2001 jsme zrekonstruovali náš portál tak, že maximálně využívá námi vyvinutých internetových aplikací - především publikační systém Toolkit. V obsahové části přitom klademe důraz nejenom na informační stránku zpravodajství, ale také na aktivizaci veřejnosti pro věci, ve které sami věříme. V roce 2001 jsme také spustili Kalendář akcí v občanském sektoru.

S využitím internetových aplikací jsme v roce 2002 rozšířili Informační servis pro NNO - speciální část našeho portálu zaměřenou na neziskové organizace, která funguje od roku 1999.

V roce 2003 jsme pak spustili dva významné projekty. Portál Občanská společnost - návod k použití jehož cílem je nabídnout občanům i NNO praktické návody a informace, jak uplatňovat v každodenním životě svá občanská práva, se věnuje především oblastem právo na informace, účast na rozhodování, rovné příležitosti a občan v EU. Portál Občan byl tématem Econnectu roku 2003, nicméně význam a obsah portálu přispěl k tomu, že jej Econnect provozuje, aktualizuje a rozšiřuje i v současnosti. Druhým internetovým projektem roku 2003, který přispěl k našemu cíli vytvořit ucelený informační zdroj o a pro neziskové organizace a občanský sektor jako takový - je Kormidlo - katalog odkazů občanské společnosti.

O.s. Econnect podporuje výhradně neziskové organizace a aktivity, které považujeme za obecně prospěšné pro přírodu a společnost. V první fázi své existence poskytoval Econnect své služby zcela zdarma, dodnes většina našich uživatelů využívá právě ty z nich, které jsou bezplatné.

S kým spolupracujeme a kdo jsou naši klienti

Mezi ekologickými organizacemi jsou našimi hlavními partnery Greenpeace, BEZK, Ekologický právní servis, Děti země, Arnika... V sociální oblasti jde pak zejména o Konsorcium organizací pomáhajících uprchlíkům, Národní dobrovolnické centrum Hestia, Sociálně ekologické hnutí NESEHNUTÍ, Amnesty International, Multikulturní centrum Praha, Centrum pro současné umění a mnoho dalších. Z významnějších neziskových organizací, které využívají naše služby, lze dále jmenovat C.S. Mott Foundation, Drop In, Oživení, Zelený kruh, Nadace Partnerství, Nadace Via, Nadace Rozvoje občanské společnosti, Agnes, České muzeum výtvarných umění, Židovské muzeum Praha a další. Econnect je členem Asociace nevládních neziskových organizací působících v ochraně životního prostředí - Zelený kruh. Na mezinárodní úrovni spolupracujeme s mnoha organizacemi sdruženými v Asociaci pro progresivní komunikaci (Association for Progressive Communication APC), jejímž členem je Econnect od roku 1991. Podílíme se jak na společném vývoji internetových aplikací, tak na projektech přímo souvisejících s naším vlastním zaměřením (například práva žen).

Udělená ocenění

 • Ocenění za rozvoj informační společnosti v ČR (Global Inventory Project 1997)
 • Čestné uznání Prorok 2000 za projekt Press servis (2000)
 • První místo v soutěži "Být vidět" pro internetové stránky Hra o Zemi, vyhlašované sdružením Agnes. (2003)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz