Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tiskové zprávy NNO

Vybrat24.7.2001 - PRAHA [Ekologický právní servis]
Proti rušení účasti veřejnosti v řízeních na ochranu životního prostředí se staví jednotlivci, nevládní organizace ale i někteří starostové obcí

Nevládní organizace (1) protestují peticí proti záměru ministerstva vnitra zrušit možnost veřejnosti účastnit se řízení o povolování ekologicky kontroverzních staveb. Petici „proti ústupu od demokratických principů v zákonech“ už podepsali někteří starostové obcí, nevládní organizace a jednotlivci (2).
Ministerstvo vnitra předkládá v těchto dnech legislativní radě vlády návrh nového správního řádu (3) v němž hodlá zrušit rovnost účastníků správních řízení a vytvořit pro občanská sdružení kategorii „přidružených účastníků“, kteří nebudou mít žádná procesní práva a tedy žádnou možnost bránit se případnému protiprávnímu jednání úřadů. Právě o to ministerstvu vnitra jde. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat23.7.2001 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Kjótský protokol přežil. Ale za vysokou cenu

Hnutí DUHA hodnotí výsledek konference o klimatu v Bonnu. Na stránkách Hnutí Duha. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat22.7.2001 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Bonnský summit: co nabízí kompromisní návrh

Tisková zpráva Hnutí Duha, která komentuje hlavní body kompromisní dohody, kterou předložil předsedající konference o klimatu v Bonnu, nizozemský ministr Jan Pronk. Na stránkách Hnutí Duha. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat20.7.2001 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Hnutí DUHA zahajuje kampaň proti zmenšení národního parku

Kampaň Hnutí DUHA proti návrhu zákona, kterým by se zmenšil Národní park Šumava. Na stránkách Hnutí DUHA. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat18.7.2001 - MODRAVA [Hnutí Duha a další NNO / Obce]
Společné stanovisko obcí a ekologických organizací k situaci v národním parku Šumava

Většina šumavských obcí a ekologické organizace, které působí v tomto regionu, se shodly na společném stanovisku k situaci v Národním parku Šumava a k diskusi o připravovaném zákoně. Stanovisko shrnuje příčiny krize národního parku a navrhuje řešení. Zároveň se vyslovuje proti zmenšení národního parku a apeluje na poslance, aby přijali takové pozměňovací návrhy k zákonu, které zajistí důslednou ochranu unikátní přírody i prosperitu horských obcí. Na serveru Hnutí DUHA. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat17.7.2001 - PRAHA [Greenpeace]
Greenpeace vyzývá Ministerstva životního prostředí a zemědělství:Zastavte nebezpečný experiment s GM pšenicí!

Mezinárodní organizace Greenpeace dnes vyzvala
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Ministerstvo zemědělství (MZe),
aby nepovolily pěstování geneticky manipulované (GM) pšenice odolné
vůči totálnímu herbicidu Roundup v České republice. V připomínkách k
žádosti firmy Monsanto o povolení pokusně pěstovat GM pšenici, které
dnes Greenpeace předalo MŽP a MZe, je mimo jiné poukázáno na podcenění
rizik spojených s pěstováním GM pšenice a na skutečnost, že tato pšenice
nebyla povolena pěstovat v zemích Evropské unie. Případná kontaminace
normální pšenice způsobená pšenicí geneticky manipulovanou by navíc
mohla negativně ovlivnit export z ČR. Celý text ::životní prostředí::
 
 

Vybrat16.7.2001 - BONN [Hnutí Duha]
Vycházející slunce vrhlo stín na první den bonnského summitu

Vycházející slunce vrhlo stín na první den bonnského summitu. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat13.7.2001 - DOLNÍ ROŽÍNKA/PRAHA [Hnutí Duha]
Grégrův uranový sen se mění v ekologický tunel

Miroslav Grégr zjistil, že se mu nedostává prostředků na sanaci uzavřených uranových dolů. Žádá proto o 220 miliónů korun ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), který je určen na podporu šetrných zdrojů energie, čističek odpadních vod či ochrany přírody. Přitom loni přiznal, že zisky z prodeje odpadního uranu, který při sanaci vzniká, nepoužije k dalšímu čištění, ale bude jimi dotovat pokračování těžby na posledním dole na Českomoravské vysočině. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat10.7.2001 - PRAHA [Greenpeace]
Nebezpečné hračky z PVC stále v prodeji! Greenpeace požaduje jejich stažení

Mezinárodní organizace Greenpeace dnes vyzvala obchodní řetězec Julius
Meinl, aby okamžitě stáhl z prodeje nebezpečné hračky z PVC. Aktivisté
Greenpeace totiž objevili v supermarketu Julius Meinl v Plzni hračku
z PVC obsahující až 45 procent ftalátů, které mohou poškodit zdraví
dětí. Již v listopadu 2000 stáhla firma TESCO z prodeje stejnou hračku,
a to okamžitě po zveřejnění analýz, které prokázaly vysoký obsah nebezpečných
ftalátů. (1). Celý text ::životní prostředí, sociální oblast::
 

Vybrat9.7.2001 - MILEVSKO [Svboboda zvířat]
Vyjádčení Svobody zvířat sdělovacím prostředkům

Na den 6.7.2001 uspořádala organizace Svoboda zvířat demonstraci před liščí farmou v Milevsku. Na ni pozvala zástupce sdělovacích prostředků, se záměrem veřejně upozornit na tuto farmu a na špatné podmínky lišek v ní chovaných.
Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat3.7.2001 - MILEVSKO [Svoboda zvířat]
Demonstrace před liščí farmou v Milevsku

Proto, aby se v chovu lišek v Milevsku něco změnilo, se Svoboda zvířat rozhodla upozornit na její nedostatky formu demonstrace, na níž tímto zve zástupce sdělovacích prostředků, jež pak mohou tento problém veřejně zviditelnit a napomoci tak k jeho dalšímu řešení.
Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat2.7.2001 - PRAHA [Děti Země]
Odhodlá se Česká republika zakázat PVC?

"Zatímco na Slovensku vstoupil v platnost zákaz veškerého použití PVC úderem roku 2008, v České republice se o této látce poškozující životní prostředí a lidské zdraví nezahájila na zodpovědných místech ani seriózní diskuse," srovnává český a slovenský postup Vasilka Diadovská, vedoucí kampaně Dětí Země "Za náhradu PVC v českém zdravotnictví". Dnem 1. 7. 2001 začal na Slovensku platit nový zákon o odpadech, který od 1. ledna 2008 zakazuje veškeré použití PVC. Do té doby se mohou Slováci dostatečně připravit na přechod k méně škodlivým alternativám. Slovensko však není v Evropě osamoceno. O zákazu PVC jednal Evropský parlament na základě dokumentu vypracovaného Evropskou komisí v souvislosti s přípravou nové direktivy EU o PVC. Celá řada firem, nemocnic či měst omezila či zakázala použití PVC. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat27.6.2001 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Atomový zákon ve sněmovně: jaderný průmysl proti občanům

Hnutí DUHA se vyjadřuje ke sporným bodům novely atomového zákona, který prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně, z hlediska nevládních ekologických organizací. Na serveru Hnutí DUHA. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat25.6.2001 - MOHELNICE [Greenpeace ČR]
Fotovoltaická "elektrárna" na SPŠE v Mohelnici

Malou fotovoltaickou elektrárnu, která vyrábí elektřinu přímo ze slunečního záření, připojila dnes slavnostně k rozvodné síti Střední průmyslová škola elektrotechnická (SPŠE) v Mohelnici. Akce je součástí vládou podporovaného programu Slunce do škol, jehož cílem je přiblížit moderní obvnovitelné zdroje energie nastupující generaci techniků a inženýrů. Dvanáct fotovoltaických panelů je za slunečného počasí schopno dodávat až 1200 Wattů výkonu a bude sloužit především jako pomůcka k výuce. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat22.6.2001 - MOHELNICE [Greenpeace]
Solární „elektrárny“ na střechách našich škol

Představení fotovoltaického systému v rámci programu Slunce do škol

Příležitost pro fotografa a TV!
Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat22.6.2001 - PRAHA [Greenpeace]
Greenpeace vyzývá Monsanto, aby ukončilo pěstování geneticky manipulované pšenice v ČR

Ekologická organizace Greenpeace dnes vyzvala nadnárodní koncern Monsanto, aby ukončil pěstování své geneticky manipulované (GM) pšenice v České republice. Ta se pěstuje v současné době na pokusném poli v Branišovicích na Znojemsku. Greenpeace upozornilo, že i pokusné pěstování GM pšenice může kontaminovat pšenici normální, což by mohlo mít vážný dopad na celé české zemědělství. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat20.6.2001 - ZLÍN/PRAHA [Děti Země]
Budoucnost bez jedů ve Zlíně

Děti Země ve Zlíně se připojily k celostátní kampani "Budoucnost bez jedů". V jejím rámci uspořádaly dnes 7. května v prostoru před hlavní branou Svitu od 11 do 16:30 podpisovou akci pod stejnojmennou petici. Její požadavky směřují především k uzákonění práva na informace o toxických látkách prostřednictvím tzv. integrovaného registru znečišťování a ratifikaci nové Stockholmské úmluvy o tuctu toxických látek (např. dioxinech, DDT či PCB). Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat20.6.2001 - PRAHA [Ekologický právní servis]
Petice proti ústupu od demokratických principů v zákonech

Tisková zpráva Ekologického právního servisu o vydání petice, v níž organizace protestuje proti oslabování občanských práv i postavení občanů v různých právních vztazích. Týká se např. správního řádu, stavebního zákona, shromažďovacího zákona, stavby dálnic, provozování velkolomů. Celý text ::životní prostředí, lidská práva::
 

Vybrat19.6.2001 - PRAHA [Greenpeace]
Greenpeace zveřejňuje nového průvodce spotřebitele: Přibývá výrobců, kteří v potravinách nepoužívají GM suroviny

Greenpeace dnes zveřejnilo nové vydání Průvodce spotřebitele »Víte, co jíte, aneb jak se vyhnout geneticky manipulovaným potravinám«. Aktualizované vydání obsahuje seznam celkem 233 druhů potravin klasifikovaných do tří kategorií podle stupně pravděpodobnosti, zda jsou geneticky manipulovány či nikoliv (1). Celý text ::životní prostředí::
 

stránka   Předchozí | 1 | .. | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | .. | 806 | Další

Nenašli jste tiskovou zprávu? Vyhledejte jí v archívu tiskových zpráv!

ZPRÁVY Z EkoListu (www.ekolist.cz)
28. 1. 10:40 [Ekolist] - Climate Challenge: diváci v únoru vyberou vítěze. Kdo se dostal do finále?
28. 1. 01:00 [Ekolist] - Novina, na kterou se dlouho čekalo: Čína hodlá zakázat jednorázové plasty
28. 1. 00:28 [ČTK] - Díky teplu z parovodu porostou v Brně jedlé rostliny i v zimě
28. 1. 00:22 [ČTK] - Letos mají začít úpravy Hostivařské přehrady, napustí se Šeberák
28. 1. 00:18 [ČTK] - Kůrovec napadl i arboretum Mendelovy univerzity v Řícmanicích

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Tipy Econnectu pro oblast ŽP:

EkoLink: Katalog odkazů o životním prostředí (součást katalogu Kormidlo.cz)
Zelená seznamka s ekologickými organizacemi na
KOMU? KAM? PROČ?: Adresář NNO působících v oblasti životního prostředí
Zelený kruh: Servisní organizace pro NNO působící v ŽP a jejich Platformu.
Ekolist - deník o životním prostředí
EnviWeb - Server o životním prostředí
EcoMonitor: Databáze článků o ŽP
Hra o Zemi: Chcete něco udělat pro ŽP a nevíte jak? Víte, jaká je vaše Ekologická stopa?

Diskuse o životním prostředí a regionálním rozvoji

- E-mailové konference (pro další informace a přihlášení piště správci):
na serveru Zdravá města: Životní prostředí & Ekologie, Udržitelný rozvoj, Místní Agenda 21, Doprava, Energie, Zemědělství, EIA,...
Ekodům - diskusní konference
Regionální rozvoj - spravuje Econnect
Evropská unie a životní prostředí - spravuje Zelený kruh
Rozvojová a humanitární pomoc - spravuje Econnect

- Názory a komentáře:
Fórum EkoListu

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz