Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Při hlasování o ochraně zvířat během přepravy Evropský parlament selhal

24. 1. 2022 - PRAHA [Econnect / Společnost pro zvířata]

Evropský parlament (EP) ve čtvrtek 20. 1. 2022 hlasoval o svém návrhu doporučení Radě a Evropské Komisi, po vyšetřování porušování a nesprávných úředních postupů při uplatňování práva Unie ve vztahu k ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni.
Doporučení budou sloužit pro nadcházející jednání o revizi nařízení Rady č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy. Doporučení připravil Vyšetřovací výbor pro ochranu zvířat během přepravy (ANIT) při EP.
Z České republiky je členkou výboru europoslankyně V. Vrecionová.

Výsledky hlasování, bohužel, oslabili již tak slabý text vyšetřovacího výboru ANIT, přijatý v prosinci 2021.
Bodově můžeme uvést, že Evropský parlament:
1) bohužel, nepodpořil doporučení pro stanovení limitu 8 hodin pro přepravu zvířat určených na výkrm, chov a jatka po moři a po souši. Pouze schválil doporučení pro maxim. délku přepravy 8 h pro zvířata určená na jatka, a to jen po souši.
Tento výsledek je velmi smutný, protože z mnoha zemí EU je nejvíce zvířat vyváženo tzv. za účely chovu nebo výkrmu (skutečnost, že zvířata poté budou poražena – zabita, se do protokolů neuvádí), účel cesty jatka – porážka ve statistikách často figuruje v nižším počtu.
Dále je nutné uvést, že zvířata exportovaná do zemí mimo EU jsou ohromném množství transportována právě po moři (Středozemní, Černé, Rudé), a týká se to samozřejmě také zvířat z ČR, která jsou transportována do přístavů především ve Španělsku, v Itálii, v Chorvatsku. Celkem je pro přepravu po moři schváleno Unií 78 plavidel: v letech 2019–2020 bylo na těchto plavidlech zjištěno 2 504 nedostatků*; pouze 2 plavidla ze 78 plavidel schválených k přepravě zvířat jsou provozována majiteli z EU*, pouze 6 % z nich bylo účelově vyrobeno pro přepravu zvířat*, většina plavidel je starší, než je průměrný věk při vrakování plavidla*, 69 % z nich pluje pod nestandardními vlajkami (většina je na černých listinách)*, nejsou dodržovány dobré podmínky pro zvířata od vykládky ve třetí zemi až do cílového místa*.
„Nedoporučit maximální limit 8 hodin na transport po moři a na transport za účelem výkrmu a chovu je skutečně výsměch ohromnému utrpení zvířat, které při dlouhotrvající přepravě a při manipulaci ve třetích zemích zažívají.“ uvádí Dita Laura Michaličková, ze Společnosti pro zvířata.
PROTI tomuto žalostnému návrhu (tj. aby byl limit 8 h stanoven pouze za účelem porážky a to jen po souši) z europoslanců za ČR hlasovali pouze: Blaško, Konečná, Pospíšil, Gregorová, Kolaja a Peksa.
Ostatní byly PRO (tj. Vrecionová, David, Charanzová, Dlabajová, Hlaváček, Knotek, Kovařík, Maxová, Niedermayer, Zdechovský, Vondra, Zahradil, Tošenovský, Polčák, Šojdrová)
2) bohužel, také hlasoval proti pozměňovacím návrhům, které požadovaly definici doby cesty jako celé doby pohybu včetně času pro nakládání a vykládání zvířat.
3) také odmítl pozměňovací návrhy, které by zakázaly přepravu březích samic, které dosáhly 40 % délky březosti (březí samice, podle současného znění nařízení, nejsou k přepravě způsobilé pouze pokud u nich uplynulo 90 % či více očekávané doby březosti; způsobilé k přepravě nejsou také samice, které porodily v předcházejícím týdnu)
4) stáhl hlasování o zákazu přepravy velmi mladých zvířat (ovce, kozy nebo prasata a domácí koňovité) mladších 35 dnů (v současnosti mohou překupníci, chovatelé přepravovat selata od tří týdnů věku, jehňata od jednoho týdne věku a telata od 10 dnů věku, na vzdálenosti delší než 100 km!). Odhlasoval pouze doporučení na stanovení limitu 4 týdnů věku pro přepravu jen u telat.**
Do poslanců Evropského parlamentu jsme vkládali naděje. Výsledky hlasování jsou zklamáním.
----------------------------
Na rozdíl od všech předchozích odpovědných komisařů, pozitivní přístup a snad i upřímný zájem ukazuje komisařka Stella Kyriakides: evropská komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin, která má welfare zvířat ve svém portfoliu. Zahájila a ukončila debatu a připomněla poslancům Evropského parlamentu, že dobré životní podmínky (welfare) zvířat jsou prioritou strategie „Farm to Fork“ a zároveň prioritou jejího mandátu a její osobní prioritou.
Evropská komise (EK) má revidovat nařízení Rady č. 1/2005 a udělá to „na základě nejnovějších vědeckých poznatků a vytvoří evropskou databázi pro úřední kontroly a audity plavidel pro chov hospodářských zvířat v členských státech“, a zároveň má EK zajistit, aby byla implementována stávající pravidla. Nový legislativní návrh se očekává na podzim roku 2023, do konce tohoto roku dorazí také výkonné dokumenty týkající se kontrol námořní dopravy (podle ustanovení stávajícího zákona).

Další informace: https://stoptransport.cz/vysledky-hlasovani-evropskeho-parlamentu/
*
https://stoptransport.cz/78-plavidel-schvalenych-eu-k-preprave-zvirat/
https://stoptransport.cz/pravni-analyza-transporty-se-zviraty-tragedie-na-morich-2/
**
https://stoptransport.cz/export-telat-z-ceske-republiky/


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz