Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nový výzkum: Okolí spaloven odpadů je kontaminované vysoce toxickými látkami. Většina vajec z okolí spalovny Chotíkov je zdraví nebezpečná

4. 2. 2022 - PLZEŇ [Ecconnect / Hnutí DUHA]

Výzkum organizace Zero Waste Europe (ZWE), na kterém se podílelo Hnutí DUHA, zjistil v okolí spaloven ve třech evropských zemích - Česku, Španělsku i Litvě - vysokou úroveň kontaminace dioxinů a příbuzných perzistentních organických látek (POPs). Tyto látky jsou nejsilnějšími karcinogeny na světě. Opakovaná expozice těmito látkami již při velmi malých koncentracích způsobuje poškození plodu nebo hormonální poruchy.

Aby bylo možné posoudit skutečný dopad spalování odpadů, analyzoval biomonitorovací výzkum Nadace ToxicoWatch pro Zero Waste Europe přítomnost POPs v okolí spaloven ve Valdemingómezu (Španělsko), Chotíkově u Plzně (Česko) a Kaunasu (Litva).

Výzkum zjistil, že:
* Vejce ze sedmi z osmi zkoumaných lokalit překračují limit pro dioxiny a furany nebo pro polychlorované bifenyly (PCB) stanovený na 1,75 pg/g tuku podle doporučení Komise.
* Vejce z poloviny zkoumaných lokalit překračují bezpečnou úroveň POPs pro lidskou spotřebu danou nařízením Evropské komise. Pokud byla tato vejce určena pro komerční trh, musela by být stažena z trhu.
* Rozbory vegetace, jehličí a mechů také ukazují vysoké hladiny dioxinů v okolí spaloven odpadu. To znamená, že lidé žijící v blízkosti spaloven by mohli být poškozeni na zdraví, pokud by konzumovali zeleninu vypěstovanou v takto kontaminované půdě.

Studie byla založena na biotestech, což je analytická metoda ke stanovení koncentrace látky na základě jejího vlivu na zvířata, rostliny, buňky nebo tkáně. Tato konkrétní studie použila pečlivě shromážděné vzorky biomarkerů - jako jsou vejce slepic ze dvorku, jehličí a mech - v oblastech kolem spaloven.

Studie varuje, že politika založená na podpoře spalování odpadů může mít negativní vliv na lidské zdraví. A zdůrazňuje neslučitelnost politik založených na pálení odpadů s agendou EU směřující k nulovému znečištění. Varuje také před kontaminací životního prostředí vysoce škodlivými toxickými látkami pro lidské zdraví a životní prostředí - jako jsou dioxiny (PCDD/F) a dioxinům podobné sloučeniny PCB, PAH a PFAS.

Mezi zdroje dioxinů a POPs patří obecně spalování, nejen odpadů. A to jak průmyslové spalovací zdroje, tak i domácí topeniště. Není jisté, že za kontaminací v okolí spalovny Chotíkov může přímo spalovna. Výzkum bude pokračovat i v tomto roce.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA: “Výsledky chemické analýzy vajec ze dvorků v okolí spalovny jsou alarmující. Polovina vajec by musela být stažena z prodeje, pokud by se prodávaly na trhu. Nutně potřebujeme zjistit více o skutečném vlivu spalování odpadů na životní prostředí. Lidé žijící v okolí spaloven odpadů musí přesněji vědět, jakým zdravotním rizikem spalovny jsou. Spalovny odpadů sice musí plnit přísné emisní limity, ale emise těch nejtoxičtějších sloučenin nejsou měřeny kontinuálně, ale pouze několikrát ročně.”


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz