Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Pomoc nejen v boji za bezpečné ukončení těžby uranu

17. 12. 2021 - PRAHA [NESEHNUTÍ]

V rámci programu Cesta iniciativy podporuje NESEHNUTÍ ukrajinské občanské iniciativy už osm let. Organizace za tu dobu pomohla celkem dvaačtyřiceti subjektům, aktivním zejména v odlehlých regionech na jihu země. Společným jmenovatelem podpořených iniciativ je snaha měnit Ukrajinu v lépe fungující demokratickou společnost.

V Kirovohradské oblasti se uran těží ve třech dolech: Inhulském, Smolinském a Novokostantynivském. V důsledku těžby dochází ke znečištění vodních toků a podzemních vod, které jsou pro obyvatele odlehlých vesnic často jediným zdrojem vody. Blízkost uranových dolů a nesprávná likvidace a uložení důlní hlušiny jsou také spojovány s vysokým výskytem rakoviny v oblasti.

Ztrátovým dolům, na kterých je pracovně závislých asi 40 % místních, nyní hrozí uzavření. Nejen podle organizace Flora je nutné, aby ukončení těžby doprovázel plán na spravedlivou transformaci regionu a také důkladné sanace dolů, která zabrání dalším negativním ekologickým dopadům. Takový proces je ale velmi nákladný a je nepravděpodobné, že se pro něj ukrajinská vláda bez pomoci zvenčí rozhodne.

Jak ale ukazuje NESEHNUTÍ, Česká republika může nabídnout pomoc. Se sanací těžby uranu, která u nás skončila v 90. letech, máme totiž bohaté zkušenosti. „Rekultivace a snaha odstranit ekologické škody u nás úspěšně probíhá už desítky let, proto může Česko Ukrajině nabídnout odborné znalosti a poradenství. Jako země Evropské unie bychom také mohli pomoci hledat cesty, jak sanace financovat,“ míní Martin Hyťha z programu Cesta iniciativy NESEHNUTÍ.

NESEHNUTÍ už s pomocí začalo. Organizace asistovala Floře při tvorbě strategie kampaně nebo zorganizovala sérii školení s českým odborníkem na problém sanací uranových dolů. Na příští rok zase připravuje studijní cestu do České republiky, při které se představitelé ukrajinských iniciativ, médií a samospráv, seznámí se sanací těžby uranu u nás. Nedílnou součástí pomoci je také finanční podpora.

Malými peněžními granty, školeními i konzultacemi podporuje NESEHNUTÍ také Ukrajinskou skupinu pro ochranu přírody (UNCG). Organizace upozorňuje na nebezpečí, které představuje plán na vodní dílo E40. Výstavba kanálu, který má spojit Baltské a Černé moře, může totiž narušit radioaktivní sedimenty v Černobylské zóně, a radioaktivita se může následně rozšířit až do Černého moře. UNCG se s pomocí odborných podkladů letos podařilo přesvědčit ukrajinskou vládu, aby požadovala od běloruských úřadů důkladné přeshraniční posouzení vlivu kanálu na životní prostředí. „Vodní dílo E40 je megalomanská stavba s řadou reálných rizik pro životní prostředí, která navíc spolyká spoustu peněz z veřejných rozpočtů,“ komentuje situaci Pavla Hofmeisterová z Cesty iniciativy.

Že podpora NESEHNUTÍ vede ke skutečným změnám, dokazuje úspěch organizace Mykolajiv – město slunce. Její členky a členové přesvědčili vedení města Mykolajiv o důležitosti snižování emisí skleníkových plynů. Město se zavázalo přejít do roku 2050 na 100% obnovitelné zdroje energie. „Takový cíl může Mykolajivu závidět leckteré české město. Dalším nezbytným a náročným krokem je ale tvorba plánu, po kterém se město na cestu k uhlíkové neutralitě vydá,“ uzavírá Hyťha.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz