Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Odpalování pyrotechniky nyní eskaluje, to nejhorší nás čeká 31. 12.

27. 12. 2021 - PRAHA [Econnect / Společnost pro zvířata]

Venku u Vašeho domu vybuchují výbušniny jedna za druhou, explodují u země, ve vzduchu. Ze všech stran to duní, otřásají se zdi a okna, není úniku. Vaše zvířata i Vy jste vyděšení, bojíte se a modlíte se, aby řádění živlů již přestalo. Bohužel, výbuchy trvají několik hodin…Zvířata venku zažívají teror. Co to je? Válka? Teroristi? Ano, i ne: státní mocí široce tolerované odpalování výbušnin v době míru s eskalací 31. 12. Navíc, podporované jejich legálním prodejem s krycím názvem „zábavní pyrotechnika pro venkovní použití“.

Odpalování probíhá za porušování zákonů:
Zákona č. 114 o ochraně přírody a krajiny (rušení ptáků, chráněných živočichů, poškozování přírody); zákona č. 251 o některých přestupcích (rušení nočního klidu, výtržnost, veřejné pohoršení); zákona č. 246 na ochranu zvířat proti týrání (utrpení a týrání zvířat); zákona č. 89 občanský zákoník (zasahování do práv sousedů); zákona o myslivosti (rušení zvěře); zákona č. 258 o ochraně veřejného zdraví a jeho nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (překročení hlukových limitů); zákona č. 133 o požární ochraně,…

Co se děje se zvířaty při explozích? Trpí venku i uvnitř.
Zvířata včetně ptáků se v panice snaží o únik. Slepě narážejí do čehokoliv – pevných překážek, vozidel, vlaků, skel, drátů… Následky jsou většinou fatální. Dochází ke zmetání – potratům u samic. Zvířata hynou i vyčerpáním. Mrtvá zvířata žijící venku najde málokdo, končí v příkopech, v kanálech, rozježděná auty…

Vodní ptáci, dezorientovaní, přistávají na silnici, lesknoucí se jako vodní plocha. Často odtud již nedokáží vzlétnout.
Při explozích jsou v šoku i zvířata na pastvinách a zavřená na farmách. Hrozí zmetání, zastavuje se tvorba mléka nebo snášení vajec. Vysoký stres je může vyčerpat.

Kočky utíkají a hledají úkryt. Schované zůstávají hodiny, i dny. Většina psů se odpalů bojí. Jsou-li na volno, utíkají v panice pryč. Nemusí se již vrátit. Uvnitř pes hledá úkryt, třese se strachem. Odmítá jít ven.

Exploze emitují koktejl jedovatých prvků. Ty kontaminují přírodu, naše prostředí pro život včetně zeleniny a ovoce na zahradách; poškozují zdraví zvířat a lidí (vyvolávají astma, poškozují nervovou, oběhovou a rozmnožovací soustavu,…). Zahrnují těžké kovy, někdy i radioaktivní prvky.
Oxid siřičitý, směsi dusíku, směsi chlóru, oxid uhelnatý, síra, cesium, olovo, stroncium, hliník, měď, baryum, arsen, sodík, nikl, železo, kadmium,…
Prvky, směsi nebo prachové částice mají stanoveny limity většinou pouze pro 24h nebo roční koncentrace, u jiných nejsou limity pro měření stanoveny vůbec. Záleží na povětrnostních podmínkách, kam toxický spad nejvíce dopadne. ,

Při odpalech, jejichž místo lze určit voláme policii: Městskou policii 156 nebo Policii ČR 158. Přijedou a ukončí škodlivé jednání, výtržnost. Mohou uložit vysokou pokutu. Zkušenosti s policií jsou různé, v našem případě většinou dobré. Přijeli i na Silvestra v malém městě, kdy bezohlední sousedé odpalovali 4 m od našeho domu. Bohužel, např. v Praze a dalších větších městech na 31. 12., kdy se jedná o celoplošné odpalování, nemusejí mít hlídky zrovna čas přijet. I tak, je dobré je přivolat. Pokud hrozí, že dojde k požáru, také hasiče 150 nebo 112.

V některých obcích/městech platí vyhlášky omezující použití tzv. zábavní pyrotechniky. Jejich efektivita může být dobrá, pokud omezují odpalování jen na 1 – 2 místa (mimo domy, les, lesopark, vodu, zahrady, místa, kde jsou umístěná zvířata…) a pokud o vyhlášce důsledně občany informují.

Formulář o odpalování tzv. zábavní pyrotechniky: do něj lze vyplnit údaje o odpalování a uvést, jak reagují Vaše zvířata, zda-li mají ona i Vy zdravotní potíže, zda-li byla přivolána policie a další. Údaje použijeme anonymizované při jednání se zákonodárci o ukončení prodeje a použití nejhorších kategorií venkovní tzv. zábavní pyrotechniky.
http://spolecnostprozvirata.cz/stoppyro-formular/

Pyrotechnika ubližuje a zabíjí je krátké video uvádějící hlavní důvody škodlivosti odpalování:
https://youtu.be/q6yOhKpOSJY
you tube spolecnostprozvirata

CHOVÁME SE SLUŠNĚ A OHLEDUPLNĚ K PŘÍRODĚ, KE ZVÍŘATŮM A K OSTATNÍM
NEODPALUJEME PYROTECHNIKU
DODRŽUJEME ZÁKONY
O SVÁTCÍCH ZAPÁLÍME VENKU JEN PRSKAVKY

Najdete-li zraněné nebo vyčerpané zvíře, kontaktujte:
• V Praze – Pražskou zvířecí záchranku ČSOP (Po – Pá, tel. 774 155 185) nebo Záchrannou stanici Lesů hl. m. Prahy (24/7, tel. 773 772 771). Pokud se jedná o psa nebo o kočku, zkuste útulek některého spolku na ochranu zvířat nebo Městskou policii 156.
• Jinde v ČR – záchrannou stanici pro volně žijící zvířata viz www.zvirevnouzi.cz. Je-li to domácí zvíře, zkuste místní útulek, obec nebo Policii ČR.

Další informace, včetně legislativy, banerů a plakátů ke stažení: www.spolecnostprozvirata.cz/stoppyro

Projekt o škodlivosti pyrotechniky je realizován s podporou hl. m. Prahy.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz