Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Strategický plán SZP správně podporuje ekologické zemědělství, to samé však potřebují i ekoschémata nebo obnova mezí a mokřadů

12. 1. 2022 - PRAHA [Econnect / Hnutí DUHA]

11. ledna 2022 rozhodla koaliční rada o některých důležitých prvcích Strategického plánu Společné zemědělské politiky.

Hnutí DUHA považuje za správné zdůraznění role ekologického zemědělství a závazek jej v rámci zemědělských dotací více podpořit. Bude však důležité, jak se podpora projeví v konkrétních návrzích a jak ho ministerstvo podpoří i mimo nástroje SZP (např. podpora výzkumu či odbytu biopotravin skrze veřejné a školní stravování).

Ekologická organizace však upozorňuje na to, že řešení problémů zemědělské krajiny, jako je zcela nedostatečná připravenost krajiny na dopady klimatické změny, pokles biodiverzity či znečištění vod, vyžaduje posílit podmínky pro udržitelné hospodaření pro všechny zemědělce a zaměřit se mnohem více i na obnovu krajinných prvků a dalších mimoprodukčních ploch. Tyto ekologické ambice však závěry koaliční rady neobsahují. Bez nich přitom nebude možné naplnit některé z vládních cílů.

Hnutí DUHA postrádá zejména závazek k výraznému posílení tzv. ekoschémat, [3] na jejichž nedostatečnost dlouhodobě upozorňuje. Například celých 6 miliard korun (1180 Kč/ha) v rámci celofaremního ekoschématu poputuje zemědělcům hospodařícím na trvalých travních porostech pouze za jedno posečení či spasení louky či pastviny a zároveň je jim umožněno rozorat travní porost za náhradu, což ohrožuje bilanci uhlíku v půdě. Při avizovaném přesunu druhého z ekoschémat (podpory trvalých travních porostů) do druhého pilíře se navíc pro ekoschémata uvolňuje dalších 11 miliard korun. Ty je potřeba logicky využít k výraznému posílení již tak nedostatečného současného návrhu celofaremního ekoschématu, která mají vést k přechodu k přírodě šetrnému hospodaření.

Hnutí DUHA také upozorňuje na výrazné riziko snížení environmentálních ambic současného návrhu, pokud by přesun podpory trvalých travních porostů byl financován krácením jiných environmentálních opatření, jako jsou biopásy, agrolesnictví či ekologické zemědělství, ve druhém pilíři. Peníze je proto potřeba najít v jiných opatřeních.

Hnutí DUHA spolu s dalšími ekologickými organizacemi dlouhodobě upozorňuje na to, že návrh Strategického plánu nezohledňuje dostatečně zájmy ochrany přírody a krajiny a cíle Zelené dohody pro Evropu. Není schopen připravit českou krajinu a půdu na dopady klimatické změny a zastavit úbytek hmyzu či ptáků.

Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Hnutí DUHA řekl: „Výraznější podpora ekologického zemědělství je velmi vítaná a jsme rádi, že si ministr Zdeněk Nekula uvědomuje jeho významnou roli pro udržitelné hospodaření s naší půdou. Nesmíme však zapomínat na minimálně stejně důležitou obnovu krajinné pestrosti skrze obnovu mezí, remízků, mokřadů a dalších míst pro biodiverzitu. Bez nich se neobejdeme také při adaptaci na zhoršující se dopady klimatické změny a předcházení erozi a degradaci půdy. Od koaliční rady postrádáme závazek zajistit udržitelné hospodaření na veškeré ploše skrze posílení dotačních podmínek stejně jako závazek k posílení již v současné době nedostatečného návrhu tzv. ekoschémat. Budeme si muset zároveň počkat na konkrétní návrhy, se kterými ministerstvo přijde.”


Kontakty:
Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Hnutí DUHA, 775 894 642, martin.rexa@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2022_na-prvni-hektary-ziskaji-zemedelci-vyssi.html
[2] https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-Petra-Fialy.pdf
Např.: “Podpoříme [...] snižování využívání umělých hnojiv a pesticidů [...]. Minimálně desetina zemědělské půdy bude do roku 2030 aktivně chránit opylovače a celkovou biodiverzitu (meze, nárazníkové pásy, větrolamy, úhory)
Budeme motivovat zemědělce ke zmenšování půdních bloků, osevní plochu plodiny v erozně ohrožených oblastech omezíme na 10 hektarů.
Jednoznačnou prioritou je zadržení vody v krajině a obnova přirozeného vodního režimu. Z evropských i národních dotačních programů budeme podporovat zejména systém menších a středně rozsáhlých opatření ke zlepšení retenčních schopností krajiny. Podpoříme tisíce projektů obnovy mokřadů, tůní, malých vodních nádrží a niv, péče o cenné biotopy, výsadby zeleně [...].
Omezíme degradaci půdy a zpomalíme úbytek zemědělského půdního fondu.”
[3] https://tohlezeru.hnutiduha.cz/zemedelske-infolisty
[4] https://hnutiduha.cz/aktualne/ekologicke-organizace-pisi-ministrum-tomanovi-brabcovi-nepromarnete-dalsi-roky-nastavte
https://hnutiduha.cz/aktualne/zmente-zemedelske-dotace-jinak-nenaplnite-predvolebni-sliby-koalicni-smlouvu-ekologicke


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz