Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

V Indonésii se s podporou ČRA chystá vytvoření centra pro sběr, úpravu a alternativní využití dešťové vody

22.6.2021
Praha [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

Indonésie je země s velkým množství dešťových srážek, které nejsou vůbec využity. Na druhé straně jde o zemi, kde je silný nedostatek užitkové a pitné vody. Česká firma KHAANZAA se proto s podporou dotačního Programu B2B České rozvojové agentury rozhodla pomocí speciální technologie a přeneseného know-how zabezpečit, aby voda nashromážděna v období silných dešťů byla upravena a následně využita jako voda užitková a pitná. Podobný projekt doposud nebyl v Indonésii zrealizován.

Hlavním cílem aktivit české firmy KHAANZAA v Indonésii je vytvoření pilotního projektu pro sběr, úpravu a zpracování dešťové vody pro užitkový i pitný účel ve spolupráci s místní samosprávou. Odborná a široká veřejnost si bude schopna sama zajistit pro sebe a pro své okolí potřebnou užitkovou a pitnou vodu, zlepšit životní podmínky, mezi které patří sanitární aspekty a zdravotní stav obyvatelstva. Získáním deficitní užitkové a pitné vody také zlepší možnosti zemědělského a ekonomického rozvoje.

„V oblasti zpracování dešťové vody jsme již učinili řadu kroků směrem ke vstupu na indonéský trh, kde je tato oblast hodně poddimenzovaná, a ještě nerozvinutá. V roce 2018 a 2019 jsme vyhledali vhodného partnera a uskutečnili průzkum možností v této zemi. V průběhu mnoha schůzek jsme s partnerem stanovili oblasti naší další spolupráce, v čem nám firma pomůže, a naopak v čem přispějeme my k jejímu odbornému růstu. S pomocí příspěvku od České rozvojové agentury na vypracování podnikatelského plánu jsme dospěli k jasné představě o úspěšné realizaci tohoto projektu,“ říká Jan Novotný, jednatel společnosti KHAANZAA.

Zásadním výstupem tohoto pilotního projektu je ukázat, jakým způsobem se dá voda dešťová upravit pro použití obyvatelstva. Technologie a know-how české firmy by měly přispět k rozvoji podnikatelského sektoru v Indonésii a především v místě aplikace. „Náš pilotní projekt otevírá novou cestu k pracovním příležitostem a vytváří nové možnosti při využití stávajících přírodních zdrojů. Vznikají nové dodavatelské řetězce jak v oblasti výroby, tak i v oblasti distribuce. Vzniká tím zcela nové odvětví podnikání, které má nejhlubší pozitivní dopady ať v sociální sféře, tak i v jejich ekonomických aspektech. Věřím, že náš pilotní projekt vyvolá novou potřebu v kvalifikaci lidí a personálů, a tím přispěje k širším rozvojovým cílům, jejich dlouhodobosti a udržitelnému rozvoji,“ dodává Jan Novotný.

Podobný projekt doposud nebyl v Indonésii zrealizován. Jeho udržitelnost po ukončení dotace bude zajištěna díky několika aspektům. Záměr realizátora je nejen vybudovat zmíněné centrum, ale také se o něj starat a provozovat ho prostřednictvím své místní firmy, kterou má v plánu pro tento účel založit. Tím bude zajištěna funkčnost projektu a přenos know how na místní firmu pod vedením českých specialistů. Úspěšná realizace projektu povede ke vstupu na místní trh, nepřímým marketingem se předpokládá nárůst zájmu o implementaci a zprostředkování technického řešení v dalších podobných projektech ať už pro státní, rozvojový, soukromý či podnikatelsky sektor. Realizovaný projekt tak bude sloužit jako jakýsi „showroom“ pro případné zájemce.

Technické řešení bude vždy přizpůsobeno místním poměrům s ohledem na nízké provozovací náklady (nákup chemikálií, vhodně svolená technologie atp.) a klientské potřebě. Projekt má celou řadu možných modifikací aplikace dle potřeb zákazníka. Významným benefitem bude nezávislost na vodě a možnost využívat vodu jako finanční nastroj. V rámci projektu bude kladen důraz na budování partnerství s místní podnikatelskou a veřejnou sférou, organizování odborných seminářů věnovaných zvyšování povědomí o důležitosti a výhodách zavádění včetně předávání příkladů dobré praxe z jiných zemí ukázkou realizovaného projektu v Indonésie. Počítá se také s oslovováním organizací, které se zaměřují na ochranu životního prostředí.

Centrum by mělo sloužit především místní samosprávě vesnicí Banjar Suradadi, desa Belimbing a Kabupaten Tabanan. Bezprostředními příjemci projektu budou uživatelé školního zařízení a centra pro rozvoj dětských aktivit. Nepřímo pak projekt pozitivně ovlivní obyvatelé širšího okolí místa a celou místní komunitu, ať už jde o zemědělce, farmáře či regionální administrativu, která přímo nebo zprostředkovaně získává informace o možném novém způsobu řešení problému nedostatku pitné vody. Další cílovou skupinou jsou zdravotníci, sektor služeb a všichni ti, kteří vodu buď spotřebovávají, nebo se živi její výrobou a distribuci.

Realizace projektu je spojena s instalaci a následným provozem, což vyžaduje přítomnost českých expertu v místě realizace projektů. Technická pomoc bude zahrnovat účast českých pracovníků na montáži „centra“, dále bude zaměřena na vytváření efektivních pracovních postupů, zajištění kvality činností a uplatňování moderních řídicích systémů. „V první polovině roku 2021 jsme na místě realizace projektu zřídili místní pobočku PT Kepets water solution, která se bude starat o provoz čističky a dále jsme uzavřeli smlouvu na 10 let s místní samosprávou o dodávce vody pro Banjar Suradadi, desa Belimbing , která pokryje náklady na provoz čističky a zajistí pitnou vodu pro vesnici z alternativních zdrojů .Tímto si zajistíme udržitelnost tohoto projekt i po jeho realizaci a zajistíme přes know -how českých expertu do místa realizace,“ říká Petr Novotný, zástupce společnosti Khaanzaa s.r.o a ředitel místní pobočky PT Kepets water solution. Jako bonus v rámci vybudování čističky pitné vody bude vybudováno dětské hřiště, které bude složit jako odchytové místo pro dešťovou vodu. V budoucnu se zde plánuje s organizací vzdělávacího semináře o spravováni vody a jejího efektivního využití.

„Z minulého roku máme zkušenosti z projektů, které jsme během pandemie Covid-19 realizovali v Mongolsku, Kazachstánu a Kyrgyzstánu a pouze díky našemu zastoupení v místě realizace projektů jsme je byli schopni dokončit. Zároveň jsme si tím vybudovali a upevnili pozici na místním trhu, v dané lokalitě jsme mohli zůstat jako jedna z mála zahraničních společnosti. Z Indonésie máme zkušenosti z minulého roku, že je možné cestovat za práci v Indonésii či do Indonésie pouze místním podnikatelům, či držitelům pracovních trvalých víz, které jsou udělovány majitelům místní pobočky, čehož chceme využít,“ doplňuje Jan Novotný. Díky více než dvouletým aktivitám v Indonésie se zástupcům české firmy KHAANZAA podařilo získat partnerství z místního podnikatelského sektoru. Jedná se zejména o místní podnikatelský subjekt Simon Yap či společnosti Ari a Aloysus Purwa a společnost KCBJ Tours and Travel , který mají vybudované zázemí a kontakty s menšími projekty i velkými průmyslovými a hotelovými společnostmi.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz