Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

ČSOP Klenice bojuje proti obchvatu dálnice D10. Zastání hledá u ministerstva

17. 3. 2021 - MLADÁ BOLESLAV [Econnect / ČSOP Klenice]

ČSOP Klenice se odvolala proti rozhodnutí Středočeského kraje, který souhlasil se stavbou nové silnice mezi Bezděčínem a Kosmonosy bez posouzení procesem EIA. Záměr ovšem dle našeho názoru zásadně ovlivní zvláště chráněné druhy, ovzduší, turistický ruch i občany dotčených obcí.

Krajský úřad své rozhodnutí zveřejnil na začátku února a konstatoval, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován dle EIA. Mimo jiné zjistil, že na přírodní útvary nebude mít záměr vliv. Odůvodnění jeho zjištění však není dostatečné, neuvádí, jak ke svému zjištění přišel a uvádí jen prázdné věty jako: „Vlivy záměru lze z hlediska velikosti a významnosti při respektování navržených opatření označit jako akceptovatelné.“

Na pomoc se sepsáním odvolání jsme se obrátili na osvědčené právníky Frank Bold advokáti, kteří pro zajištění více odborných argumentů proti záměru oslovili expertku na zpracování stanovisek procesu EIA, Mgr. Alici Dvorskou a znalce z oboru ochrany přírody, RNDr. Mojmíra Vlašína z jehož závěru citujeme:

„Podklady pro rozhodnutí předložené investorem jsou v zásadě dostatečné pro orientaci. Pro zjištění, zda záměr může/nemůže mít závažný vliv na životní prostředí, však dostatečné nejsou. Neřeší závažnost zásahu do územní celistvosti evropsky významné lokality/přírodní památky a nehodnotí závažnost zásahu do biotopů chráněných druhů živočichů. Narušení celistvosti evropsky významné lokality záměrem je naprosto nesporné,“ napsal znalec RNDr. Mojmír Vlašín.

Jako příklad ohrožených druhů v lokalitě můžeme uvést kosatec sibiřský (Iris sibirica), prorostlík dlouholistý (Bupleurum longifolium subsp. Longifolium), hlaváček letní (Adonis aestivalis) nebo motýly otakárek fenyklový (Papilio machaon), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) a batolec červený (Apatura ilia).

Alarmující je hodnocení znečištění ovzduší, které uvádí, že záměrem lze očekávat snížení účinku znečištění ovzduší. Jenže dle našeho závěru a tabulek uvedených v rozhodnutí budou znečisťující látky po realizaci záměru vyšší. Záměr tedy povede spíše k přeskupení a nárůstu imisní zátěže částicemi, nikoli k jejímu celkovému snížení, což rozhodnutí kraje opět neřeší a nijak nekomentuje.

Podobně lze odmítnout tvrzení kraje, který uvádí, že „záměr negeneruje žádné nové zdroje skleníkových plynů. Jedná se pouze o územní přerozdělení zdrojů, které se budou v širším území nacházet bez ohledu na (ne)realizaci předkládaného záměru.“ Nikde však kraj neprokázal, že intenzita dopravy bude před a po realizaci záměru v území stejná. Vlivy záměru na klima prakticky nebyly vyhodnocené.

Magistrát mlčí

Zájmovým územím prochází turistická trasa (modrá a červená) vedoucí z přírodního parku Chlum k dálnici D10 a následně do Mladé Boleslavi a dále turistická trasa (žlutá) podél Klenice z Řepova do Mladé Boleslavi. Dále zájmovým územím prochází cyklotrasa 8235 z Nepřevázky přes přírodní park Chlum s napojením na silnici III/27513 resp. cyklotrasu 143 (Jemníky –Mladá Boleslav). Další cyklotrasou území je cyklotrasa 8148 z Řepova do Mladé Boleslavi. Realizací propojky Bezděčín –Kosmonosy se významně naruší turistická trasa vedoucí z Mladé Boleslavi do přírodního parku Chlum.

Rozhodnutí kraje dle našeho názoru má řadu závažných nedostatků. Navrhujeme proto, aby ministerstvo životního prostředí změnilo rozhodnutí kraje tak, aby silnice podléhala posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., čili posouzení procesem EIA.

Je nutné připomenout, že proti záměru se vyslovila obec Řepov, Myslivecké sdružení Klenice-Plazy a také mnozí dotčení občané, kolem jejichž domů by silnice procházela, ale i další obyvatelé regionu, kteří nevidí smysl v další komunikaci paralelně kopírující dálnici D10. Velmi smutné je ovšem zjištění, že se za své občany nepostavil téměř žádný zvolený zástupce magistrátu města Mladá Boleslav. Voleným zástupcům by mělo ležet dobro svých občanů na srdci. Magistrát však i se svým vedením mlčí. Záleží představitelům města na naší přírodě a zdraví občanů?


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz