Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

V Palestině byla s podporou ČRA zprovozněna předváděcí recyklační linka na výrobu stavebních suchých směsí z odpadových materiálů

23.3.2021
Praha [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

Palestina, jako další arabské země regionu Středního východu, nemá stále vypracované a aplikované komplexní metodiky pro odpadové hospodářství. Přitom problémy s komunálními i průmyslovými odpady se nadále zvětšují. Jedním z efektivních způsobu řešení může být recyklace a transformace odpadu na surovinu a zdroj. Česká republika má v tomto směru co nabídnout, o čemž svědčí i projekt firmy LAVARIS, která se zde s podporou Programu B2B České rozvojové agentury pustila do realizace předváděcího a experimentálního centra recyklační technologie včetně instalace a zprovoznění předváděcí recyklační linky na výrobu stavebních suchých směsí z odpadových materiálů z kamenného průmyslu a další odpady ze stavebnictví.

Hlavní činností společnosti LAVARIS je výzkum a vývoj nových technologií v oblasti užití a zpracování druhotných surovin, vedlejších průmyslových produktů a vybraných odpadních materiálů, kterými jsou pryže, drcený beton, stavebný a demoliční odpad, odpad z kamenného průmyslu a biomasa. „Současně s prováděnou výzkumnou činností vyvíjíme a konstruujeme moderní zařízení na efektivní zpracování druhotných surovin i odpadních materiálů. Našimi technologiemi zpracováváme materiály, které jsou ostatními subjekty považovány za odpadní. Standardně nezpracovatelný materiál přeměňujeme ve využitelnou druhotnou surovinu či polotovar pro další zpracování a tím chráníme životní prostředí. Stěžejní část naší produkce spočívá ve vývoji recyklačních linek na aktivaci pryžového, kamenného a betonového prachu. Soustředíme se rovněž na recyklaci sádrokartonu, jakož i drcení a dosoušení biomasy,“ říká manažer projektu George Karra’a z firmy LAVARIS.

Realizace předváděcího a experimentálního centra pro technologie recyklace má za cíl zlepšit konkurenceschopnost firmy v Palestině a blízkém regionu, propagovat její výrobky a řešení, jakož i působit v místě v co nejbližší dostupnosti zákazníků při řešení jejích požadavků z různých odvětví průmyslu. Stejně jako hledat místní partnery pro další uplatnění a prodej české technologie a know-how. Firma LAVARIS už od roku 2012 spolupracuje s českými univerzitami (České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Česká zemědělská univerzita v Praze) na společném aplikovaném výzkumu a vývoji řešení, která umožňují rozvíjet vhodným způsobem opětovné využití různých druhů odpadů a úspěšně je transformovat na zdroje.

Hlavními příjemci projektu budou obyvatelé města Beit Sahour, které bude zároveň sloužit jako partner pro oslovení dalších měst a obcí v Palestině. Stejně důležitá je pro rozvoj projektu spolupráce s Bethlehem University a Al-Quds University. Jedná se především o efektivnější zapojení do akademického sektoru s možnostmi propojovat české týmy na univerzitách s lokálními odborníky v Palestině. „Společně s pracovníky obou univerzit chceme oslovit soukromé firmy a přímo na místě jim předvést fungování naší malé výrobní linky na suché stavební směsí. Zákazník tak lépe pochopí výhody naší technologie a zároveň s ním můžeme společně doladit dodávku podle jeho potřeby. Věřím, že výroba suché stavební směsi z odpadového materiálu změní pohled místních úřadů na problematiku odpadů z kamenného průmyslu, který se považuje za jednu z největších ekologických zátěži na Západnímu břehu Jordánu. Přitom je možné změnit úhel pohledu a místo velkého problému vidět velký zdroj. Řada odpadů totiž bude mít velký potenciál stát se užitečným zdrojem vstupní suroviny do několika navržených produktů z různých odvětví průmyslu,“ vysvětluje George Karra’a.

Projektu nahrává i skutečnost, že v Betlémě a okolí je více jak 500 závodů a kamenolomů na zpracování kamene, produkujících přes 150 tisíc tun odpadních kalů. Firma LAVARIS má v plánu pomoci ke vhodné likvidaci těchto odpadů a předvést své řešení, jež mohou palestinské podniky sami převzít a integrovat do rozšíření vlastní aktivity. Pracovníci české firmy také poskytnou potřebné konzultaci k možné aplikaci technologií přímo u jejích výroby.

Spolupráce mezi palestinskými a českými firmami na projektu recyklace různých typu odpadů v Palestině, který se zakládá na výsledku výzkumu a spolupráce s českými vysokými školami, dává velkou šanci k udržitelnému rozvoji projektu a přispěje k rozvoji regionu i zlepšení kvality životního prostředí. Standardně nezpracovatelný materiál dokážou české technologie totiž přeměnit ve využitelnou druhotnou surovinu.

Hlavními partnery projektu pro vývoj a návrhy konkrétních řešení jsou na české straně výše zmíněné univerzity ČVUT, VŠCHT a ČZU. Propojení českých univerzitních partnerů s palestinskou univerzitou může navíc vést k dalším synergickým efektům, z něhož by mohli profitovat nejen místní podniky, ale i obyvatelé Betléma a dalších palestinských měst.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz