Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Zapojte se do soutěže s projekty zaměřenými na zahraniční rozvojovou spolupráci

12. 10. 2020 - Praha [Česká rozvojová agentura]

V polovině září byla spuštěna soutěž s názvem Labyrint 2030 – Cesta ke globální odpovědnosti, kterou pořádá Charita ČR a je spolufinancovaná Českou rozvojovou agenturou. Studenti vysokých škol a mladí odborníci do 30 let se mohou se svými projekty zaměřenými na zahraniční rozvojovou spolupráci hlásit do soutěže až do 30.listopadu. Autoři vítězného projektu se budou moci zúčastnit rozvojové mise v zemi, kde působí Charita ČR, získají grant a budou moci svůj nápad prezentovat na konferenci Inovační fórum v květnu příštího roku.

Inovativní soutěž je určená především pro studenty nehumanitních oborů vysokých škol a mladé pracující odborníky do 30 let. Soutěžící v rámci inovativního labu pod vedením mentorů a lektorů získají znalosti a zkušenosti z psaní projektů, prezentace vlastního nápadu a dostanou se do kontaktu jak se zástupci neziskového sektoru, tak soukromé sféry a inovačních center.

„Účastníci svým nápadem na projekt, který do soutěže přihlásí, napomůžou v hledání inovativních řešení na rozvojové výzvy v prioritních zemích. Projekty mají směřovat k podpoře mezioborové spolupráce, budování partnerství a zefektivnění zahraniční rozvojové spolupráce, ale i šíření povědomí o této oblasti,“ říká Šárka Zápotocká, programová manažerka globálního rozvojového vzdělání Charity Česká republika.

Do projektu Labyrint 2030 se zapojilo i několik známých tváří. Ambasadorem projektu se stal Jan Lukačevič, kosmický inženýr, vědec a jeden z tvůrců modulu, který přistane v roce 2021 na Marsu. Vědě se nevěnuje jen v Akademii věd nebo během doktorského studia, ale úspěšně ji popularizuje i na sociálních sítích. Druhou ambasadorkou je Blanka Pilátová, ekoložka a toxikoložka studující VŠCHT, jejímž cílem je popularizovat chemii a přiblížit mladé generaci nejrůznější problematiku z oblasti ekologie a enviromentalismu. Třetí tváří projektu je známý choreograf, režisér, performer a umělec Yemi A.D., který je zároveň ambasadorem Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) za Českou republiku při OSN a jedním z Goodwill ambasadorů pod Ministerstvem zahraničních věcí.

Do soutěže se zapojí účastník tak, že na webové stránce www.labyrint2030.cz vyplní přihlášku a popřípadě připojí textovou, audiovizuální či grafickou přílohu, ve které více přiblíží a představí samotný projekt a důvody, proč se hlásí. Projekt má být zaměřený na inovativní řešení problémů v jedné z prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce České republiky nebo zemi, ve které Charita Česká republika realizuje rozvojové projekty (konkrétně se jedná o Zambii, Gruzii, Moldavsko, Mongolsko a Kambodžu). Z přijatých přihlášek následně porota určená pořadatelem vybere 5 projektů, jejichž autory kontaktuje pořadatel emailem. Vybraní účastníci se následně zúčastní 4 fází Inovačního labu a závěrečné konference. Účast na všech 4 fázích je pro vybrané účastníky povinná. Hlavní vítěz bude opět vybrán odbornou porotou, určenou pořadatelem, na závěrečné konferenci.

Dvouletý projekt Labyrint 2030 – Cesta ke globální odpovědnosti podpořený Českou rozvojovou agenturou, jehož součástí je studentská soutěž, odstartoval na jaře roku 2020. Jeho cílem je zvýšit informovanost české společnosti o zahraniční rozvojové spolupráci ČR a zároveň aktivně zapojit mladé lidi do hledání inovativních řešení na aktuální výzvy v této oblasti.

Realizátorem projektu je Charita Česká republika, konkrétně sekce Globálního rozvojového vzdělávání (GRV). Ta prostřednictvím rozvojového vzdělávání a osvětových akcí šitých na míru vyzývá českou společnost ke kritickému myšlení, otevřenosti a respektu k druhým. Různorodými aktivitami, mezi které patří především semináře a diskuze s odbornými hosty, výstavy, kreativní soutěže či letní školy, představuje vzdělávacím institucím i české veřejnosti jednotlivé Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), přináší mezi publikum aktuální témata a problémy, které zužují osoby v rozvojových zemích a upozorňuje na prvky každodenního života, díky kterým se na jejich naplňování může částečně podílet každý.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz