Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Silnice I/13 do Dětřichova na Liberecku má stanovisko EIA

10. 6. 2019 - BRNO [Econnect / Děti Země]

Krajský úřad Libereckého kraje zveřejnil dne 4. června 2019 souhlasné závazné stanovisko EIA se 76 podmínkami pro výstavbu nové silnice I/13 z Krásné Studánky do Dětřichova délky 8,527 km jako výsledek hodnocení jejího vlivu na životní prostředí. Děti Země k dokumentaci předložily více než padesát připomínek, z nichž většina byla zapracována. Za hlavní vadu hodnocení vlivů stavby na životní prostředí nicméně považují absenci pečlivého posouzení variant, včetně modernizace stávající silnice.

„Velké množství uložených podmínek sice dokládá, že se krajský úřad obsahem více než šedesáti vyjádření pečlivě zabýval, když se snažil zajistit, aby nová silnice měla minimální škodlivý vliv na životní prostředí a na majetek místních obyvatel, nicméně nám chybí objektivní doklady, které by prokazovaly, že nová silnice bude pro lidi a přírodu opravdu lepší, než modernizace té stávající,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Krajský úřad totiž v závěrech zjišťovacího řízení z února 2017 zpracovatelce dokumentace Věře Tížkové neuložil, aby provedla posouzení nové silnice I/13 z Krásné Studánky do Dětřichova s jinými variantami, včetně modernizace současné silnice I/13 s cílem zvýšit bezpečnost dopravy a zajistit podlimitní intenzity hluku.

„I když k porovnání varianty s modernizací bylo provedeno aspoň dodatečně, výsledky jsou zavádějící, neboť vylepšení stávající silnice získalo absurdně více negativních bodů, než má stávající kritizovaná silnice, přičemž nová silnice měla v průměru dokonce stejný počet bodů jako ta současná. Navíc chybělo podrobnější zdůvodnění udělování bodů,“ kroutí hlavou Patrik a za pravdu mu částečně dává i krajský úřad.

Stejný názor má také autor posudku Tomáš Bajer, který za ještě větší slabinu dokumentace považuje mlhavé posouzení vlivu nové silnice na povrchové a podzemní vody. Největším rizikem je totiž její vliv na zdroj pitné vody ve studních místních obyvatel a ve vrtu M-1 vodovodu pro obce Mníšek, Nová Ves a Oldřichov a také na ochranné pásmo pitné vody estakádou délky 740 metrů v obci Nová Ves.

Obec proto společně s Mikroregionem Jizerské podhůří, který zajišťuje zásobování pitnou vodou téměř dva tisíce lidí, novou silnici odmítají. Lze proto očekávat, že proti stanovisku EIA se bude brojit v navazujících řízeních a možná i u soudu.

„Závazné stanovisko EIA se sice mnoha přísnými podmínkami snižuje vlivy nové silnice na podzemní a povrchové vody, nicméně její povolování může ještě odhalit další komplikace, takže dojde k průtahům a ke zvýšení nákladů. Přitom modernizace současné silnice by mohla být rychlejší a levnější,“ myslí si Patrik

Podle Ředitelství silnice a dálnice ČR se má nová silnice I/13 z Krásné Studánky do Dětřichova délky 8,527 km a šířky 11,5 metrů stavět v letech 2021 až 2024. Její součástí má být osm mostů, včetně estakády přes údolí Jeřice v Nové Vsi délky asi 740 metrů a výšky až 40 metrů. Náklady jsou odhadnuty na téměř 1,27 mld. Kč. Stavba navazuje na novou silnici I/13 ze Stráže nad Nisou do Krásné Studánky, která je v provozu od roku 2013.


* * * * * * * * * * *


Průběh hodnocení vlivů nové silnice I/13 Krásná Studánka – Dětřichov na životní prostředí


01) 06.01.2017 = zveřejnění oznámení EIA
02) 20.02.2017 = KÚ Libereckého kraje vydává závěry zjišťovacího řízení
03) 02.01.2018 = zveřejnění dokumentace EIA
04) 01.02.2018 = Děti Země zasílají vyjádření k dokumentaci EIA
05) 01.03.2018 = KÚ Libereckého kraje vrací dokumentaci EIA k doplnění
06) 24.10.2018 = zveřejnění doplněné dokumentace EIA
07) 23.11.2018 = Děti Země zasílají vyjádření k doplněné dokumentaci EIA
08) 19.12.2018 = veřejné projednání
09) 09.04.2019 = vypracování posudku EIA
10) 03.06.2019 = KÚ Libereckého kraje vydává souhlasné závazné stanovisko EIA se 76 podmínkami


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz