Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

O službu zaměřenou na zvládání agrese je v Brně zájem

27. 6. 2016 - BRNO [Econnect/Persefona z. s.]

Osoby s potížemi se zvládáním agrese nelze zaškatulkovat. Jsou to muži i ženy různých věkových kategorií, profesí a společenských postavení. V obecné rovině ale můžeme hovořit o dvou přístupech, které ke své situaci zaujímají. Jedni ho vnímají jako nežádoucí a mají zájem vztah zachránit, druhým se k tomu musí trochu dopomoci zvenku. Služby Persefony jsou však otevřené všem.

V počátku byli přizváni externí terapeuti, kteří se na práci s násilnými osobami podíleli. Díky projektu Z labyrintu násilí, který je podporován Norskými fondy, byl na jaře roku 2015 do týmu přijat kmenový pracovník – psychoterapeut a služba se mohla kapacitně rozvinout.

V létě dostala služba nové jméno, byla aktualizována ve standardech organizace a proběhla informační kampaň. Poté navštívili terapeut společně se sociální pracovnicí postupně většinu OSPODů (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) v Brně a rozšířili spolupráci s Probační a mediační službou. Začalo tak fungovat předávání klientů a šíření nabídky pomoci k těm, kteří ji potřebují, aby mohli změnit zažité způsoby řešení konfliktů a neubližovali dál svým blízkým. Také spuštění nových webových stránek se sekcí představující Program zaměřený na zvládání agrese bylo impulzem k tomu, že lidé začali službu snáze objevovat a Persefonu kontaktovat.

To všechno vedlo k tomu, že se služba slibně rozběhla a v letošním roce ji k poslednímu květnu využilo již 32 osob. „Jsme rádi, že je o program zájem. Vidíme v tom přínos a chceme, aby byla služba trvale dostupná všem, kteří se ji rozhodnout využít,“ zhodnotila ředitelka organizace Jitka Čechová. Persefona klientům dosud nabízí individuální pomoc, která zahrnuje poradenství a psychoterapii. Klienti se společně s terapeutem snaží objevit příčinu jejich agresivního chování a pracovat na motivaci a osobních zdrojích toto chování změnit. V případě potřeby je zahrnut trénink zvládání krizových situací bez použití násilí nebo krizová intervence.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz