Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Firma roku: Rovné příležitosti z hlediska věku 2014

8. 4. 2014 - PRAHA [Econnect/Gender Studies]

Gender Studies, o.p.s., vyhlašuje soutěž Firma roku: rovné příležitosti z hlediska věku 2014. Cílem soutěže je motivovat firmy, činné v České republice, aby začaly vnímat rovné příležitosti jako důležitý princip svého rozvoje i rozvoje svých zaměstnanců a zaměstnankyň a začaly tento princip naplňovat ve svých zaměstnaneckých politikách a praxi. Hlavním tématem soutěže se tento rok stává věková diverzita a age management. U soutěžících firem bude posuzována citlivost vůči různým věkovým skupinám zaměstnaných, především ve věku nad padesát let, a jejich specifickým potřebám.

Porota letos bude hodnotit, jak se přihlášeným daří řízení věkové diverzity v různých oblastech, jako je firemní kultura, slaďování rodinného a pracovního života s ohledem na různé nároky v různých fázích života, vzdělávání a kariérní růst různých věkových skupin a rovné odměňování.

Manažerka soutěže Nina Bosničová k tomu říká: „Tento rok soutěž Firma roku: rovné příležitosti přichází v novém hávu. S ohledem na demografický vývoj společnosti v ČR, který spočívá ve stárnutí populace a nízké míře porodnosti, se soustředíme na problematiku věkové diverzity na pracovišti. Toto téma považujeme za aktuální a akutní zároveň. Zajímá nás, jaké kroky zaměstnavatelé podnikají, aby zabránili věkové diskriminaci a jak daleko jsou v oblasti prosazování age managementu.

Soutěž je vhodná nejenom pro velké firmy, které mohou zasadit koncept rovných příležitostí do svých programů a směrnic, ale je zde i kategorie pro malé a střední podniky, kde prosazování rovnosti funguje spíše neformálně. Zapojit se mohou i univerzity (a jiná akademická pracoviště) a úřady veřejné a státní správy, které jsou také zaměstnavateli řešícími otázky kolem slaďování pracovního a rodinného života a řízení věkové diverzity týmů.

Jak a kde se přihlásit a pravidla soutěže

Firmy se do soutěže mohou hlásit prostřednictvím dotazníku, který je dostupný online na webu www.rovneprilezitosti.ecn.cz nebo jej lze získat prostřednictvím e-mailu. Uzávěrka pro vyplnění dotazníků je 15. 6. 2014.

Dotazníky se hodnotí podle bodového systému ve dvou kolech. V prvním kole hodnotí dotazníky expertský tým Gender Studies a doporučuje firmy k postupu do dalšího kola. V druhém kole dotazníky hodnotí pětičlenná odborná porota složená z nezávislých odborníků a odbornic.

Nejlepší firmy v roce 2014 bude vybírat odborná porota ve složení:

  • Hana Maříková - socioložka, Sociologický ústav Akademie věd ČR
  • Ilona Štorová - expertka na problematiku age managementu, Age Management, o.s.
  • Tomáš Jindříšek - marketingový expert, partner agentury Dark Side
  • Dušan Martínek - personalista, vedoucí oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost, ČMKOS
  • Helena Skálová - ředitelka Gender Studies, o.p.s.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na celodenní odborné konferenci v říjnu 2014 v Praze. Vítězné firmy tím získají publicitu a všechny přihlášené firmy dostanou zpětnou vazbu, která poradí, jak prosadit rovné příležitosti z hlediska věku do firemní kultury.

Vítězné firmy v posledním ročníku soutěže (2012):

1. místo: T-mobile Czech Republic, a.s.

2. místo: GE Money Bank, a.s.

3. místo: Průmstav, a.s.

Kategorie Malé a střední firmy: mamacoffee, s.r.o.

Speciální cena Gender Studies a PROUDu za opatření přátelská LGBT osobám ve firmě: GE Money Bank, a.s.

Více o oceněných firmách z předchozích ročníků naleznete na webových stránkách www.rovneprilezitosti.ecn.cz

Ocenění uděluje obecně prospěšná společnost Gender Studies od roku 2004.

Gender Studies dále nabízí kvalifikované poradenství, vzdělávací kurzy a genderové audity.

Kontakt pro více informací:

Nina Bosničová, manažerka ocenění Firma roku: rovné příležitosti z hlediska věku nina.bosnicova@genderstudies.cz, tel. 777 910 930.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz