Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Pět projektů z České republiky bylo nominováno do mezinárodní soutěže SozialMarie 2014

6. 3. 2014 - PRAHA [Econnect/SozialMarie]

Pět projektů z České republiky má šanci uspět v mezinárodní soutěži o cenu za sociální inovace SozialMarie 2014. Nominovány byly projekty: In Justice, Mental Power Prague Film Festival, Patron, Papuče patří domů a projekt 3 minuty stačí a změníš jejich život. Vítěz a držitelé všech ocenění budou vyhlášeni na slavnostním udílení cen 1. května 2014 v prostorách rakouského ORF ve Vídni. Za Českou republiku se aktivní záštity SozialMarie 2014 ujal ekonom Tomáš Sedláček.

V roce 2014 bylo nominováno 35 z celkem 261 přihlášených projektů. Celkem 18 projektů z Rakouska, 8 projektů z Maďarska, 5 z České republiky, 2 ze Slovinska a 1 z Chorvatska a 1 ze Slovenska.

Vídeňská soukromá nadace Unruhe (Neklid) hledá každoročně projekty jež inovativním způsobem reagují na změny ve společensko – politických podmínkách a oceňuje je celkovou částkou 42 000 €. Ze všech nominovaných projektů vybírá mezinárodní odborná porota 15 nejlepších. Vítěz obdrží cenu ve výši 15 000 €, druhá cena je ohodnocena částkou 10 000 € a třetí nejlepší projekt dostáva 5 000 €. 12 vybraných projektů je oceňeno částkou 1 000 €.

Záštitu SozialMarie 2014 přebírá za Českou republiku ekonom Tomáš Sedláček, za Rakousko manželský pár Sima Porkar a Ahmad Porkar a za Maďarsko Edit Sasvári, ředitelka Muzea Lajose Kassáka. Zvláštní úkol záštity spočívá v podpoře jednoho zvoleného projektu v následujícím roce.

SozialMarie můžete osobně poznat na veletrhu neziskových organizací NGOmarket 25. dubna v Národní technické knihovně v Praze.

Odkazy na informace o českých nominovaných:

In Justice: právní pomoc obětem násilí z nenávisti (Česká republika)
Cílem projektu je poskytovat odborné sociální a právní poradenství, právní zastupování a další služby obětem násilí z nenávisti - tzn. lidem, kteří byli verbálně a/či fyzicky napadeni z důvodu své barvy pleti, rasy, náboženského vyznání, sexuální orientace, věku, zdravotního stavu, politického přesvědčení a/či příslušnosti k určité sociální skupině apod.
Stručný popis projektu: http://sozialmarie.org/projekty/in_justice_pravni_pomoc_obetem_nasili_z_nenavisti.3872.html
Web projektu: www.in-ius.cz/projekty

Mental Power Prague Film Festival
Mental Power Prague Film Festival je mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením, jehož pořadatelem a organizátorem je HENDAVER, o.s. Festival uvádí hrané filmy, ve kterých hrají výhradně lidé s mentálním a kombinovaným postižením.
Stručný popis projektu: http://sozialmarie.org/projekty/mental_power_prague_film_festival.3943.html
Web projektu: http://www.mentalpower.cz

Patron - Sociální začleňování mladých mužů odcházejícíh ze zařízení ústavní výchovy v ČR
Projekt Patron podporuje schopnost mladých mužů vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy v ČR ve věku 17 – 21 let začlenit se do společnosti, zejména pak získat a udržet si zaměstnání. Hlavní inovativní metodou sociální inkluze je individuální doprovázení adolescentů tzv. patrony – zralými muži s profesní zkušeností a kompetencí.
Stručný popis projektu: http://sozialmarie.org/projekty/patron.3792.html
Web projektu: http://ipatron.cz

Papuče patří domů - Platforma pro sociální bydlení
Platforma pro sociální bydlení zviditelňuje sociální bydlení jako jednu z prioritních otázek České republiky. Společně s lidmi bez důstojného domova, angažovanými jednotlivci a neziskovými organizacemi prosazuje systémové změny, které umožní dosáhnout adekvátního bydlení všem lidem v ČR. Usiluje o sociální bydlení založené na důstojnosti a společenské participaci lidí v bytové nouzi.
Stručný popis projektu: http://sozialmarie.org/projekty/platforma_pro_socialni_bydleni.3820.html
Web projektu: www.socialnibydlení.org

3 minuty stačí a změníš jejich život
Kampaň „3 minuty stačí“ apeluje na propuštění 3 nespravedlivě vězněných lidí v různých zemích světa. K podpoře kampaně stačí pouhé tři minuty, během kterých může každý podepsat dopisy na podporu nespravedlivě uvězněných. Stránka lidem umožňuje sledovat symbolickou cestu z ČR až do míst, kde se uvěznění nacházejí. Cestu na mapě tvoří řetěz podpisů od lidí, kteří petici podepsali.
Stručný popis projektu: http://sozialmarie.org/projekty/3_minuty_staci.3903.html
Web projektu: www.3minutystaci.cz


10 let SozialMarie
Letos rakouská soukromá nadace Unruhe (Neklid) udělí ceny za sociálně inovativní projekty již podesáté. Za posledních devět let byla celková částka 378 000 Euro rozdělena mezi 135 z více než 2 000 podaných projektů.

K přihlášení se do souteže jsou zvány sociální instituce, občanské iniciativy, spolky, neziskové organizace i podnikatelské subjekty se sociálním angažmá z České republiky, Chorvatska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska.

Mezinárodní odborná porota posuzuje projekty podle jejich inovativnosti, nápaditosti a přístupu k cílové skupině, tak i způsobu realizace a vliv projektu na okolí.

Důležité odkazy
www.sozialmarie.org
www.facebook.com/SozialMarie.cz


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz