Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tiskové zprávy NNO

Vybrat5.5.2015 - PRAHA [Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z. s.]
Už vím! Srozumitelně o duši a těle pro ženy s mentálním postižením

Sekretariát SPMP ČR získal roční grant od NROS na projekt zabývající se osvětou žen s mentálním postižením v oblasti zdraví, partnerských vztahů a zneužívání. Celý text ::gender::
 

Vybrat21.4.2015 - PRAHA [Národní kontaktní centrum - ženy a věda]
Výzva k podávání nominací na Cenu Milady Paulové 2015 v oboru fyzika a astronomieVýzva k podávání nominací na Cenu Milady Paulové 2015 v oboru fyzika a astronomie

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NKC – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR zveřejnilo výzvu k podávání nominací na Cenu Milady Paulové. Celý text ::gender::
 

Vybrat20.3.2015 - PRAHA [Gender Studies]
Schopnosti o kariéře v Česku stále nerozhodují

Téměř každý druhý člověk na trhu práce v Česku je žena. Ale jen 4 % žen se dostane na pozice top managementu. Zastavení kariérního růstu není často způsobeno nedostatečnou kvalifikací či motivací žen na vyšší posty dosáhnout, ale fenoménem tzv. skleněného stropu. Právě na tento jev, který celosvětově deformuje trh práce, upozorňuje kampaň Hlavou to nešlo, která startuje v polovině března. Plakáty budou umístěny v MHD v Praze a v Brně. Kampaň je součástí rozsáhlého projektu Rozbít skleněný strop neziskové organizace Gender Studies. Celý text ::gender::
 

Vybrat16.3.2015 - PRAHA [Gender Studies]
Schopnosti o kariéře v Česku stále nerozhodují

Téměř každý druhý člověk na trhu práce v Česku je žena. Ale jen 4 % žen se dostane na pozice top managementu. Zastavení kariérního růstu není často způsobeno nedostatečnou kvalifikací či motivací žen na vyšší posty dosáhnout, ale fenoménem tzv. skleněného stropu. Právě na tento jev, který celosvětově deformuje trh práce, upozorňuje kampaň Hlavou to nešlo. Kampaň je součástí rozsáhlého projektu Rozbít skleněný strop neziskové organizace Gender Studies. Celý text ::gender::
 

Vybrat6.3.2015 - PRAHA [Gender Studies]
Ekonomické dopady mateřství v souvislostech

Dle Evropské komise patří ČR mezi země s největším negativním vlivem mateřství na míru zaměstnanosti žen. Pro ČR je typická celkově vysoká ekonomická aktivita žen, se kterou kontrastuje propad v zaměstnanosti žen dětí do 6 let. Nedostatek míst v zařízení péče pro děti na straně jedné a nízká nabídka flexibilních pracovních forem na straně druhé společně znesnadňují kombinaci pracovního a soukromého života. Ženy proto své životní dráhy spíše etapizují a oddělují od sebe období výdělečné činnosti a období věnované výhradně péči. Tato několikaletá přerušení ekonomické aktivity tak mají dlouhodobé důsledky na další vývoj pracovních drah žen a jejich příjmů. Celý text ::gender::
 

Vybrat5.11.2014 - PRAHA [Gender Studies, o.p.s.]
Firma roku: Rovné příležitosti z hlediska věku-vyhlášení výsledků

Gender Studies, o.p.s. vyhlásila výsledky soutěže Firma roku: Rovné příležitosti z hlediska věku. Hlavním tématem soutěže se tento rok stala věková diverzita a age management.

Celý text ::gender::
 

Vybrat2.10.2014 - PRAHA [Gender Studies, o.p.s.]
Chování na internetu: muži ve větším nebezpečí, ženy v roli obětí

Gender Studies prezentuje výsledky výzkumu, který zkoumal chování na internetu mezi muži a ženami ve věku 18-29 let, jako první v ČR se speciálním zaměřením na genderové rozdíly v souvislosti s kybernásilím a kyberšikanou. Dle hlavních zjištění svět internetu vzhledem k anonymitě genderové nerovnosti částečně zahlazuje, nicméně například díky rizikovějšímu chování kyberprostor je nebezpečnější pro muže. Zkušenosti s drobnější kyberšikanou má prakticky každý bez ohledu na pohlaví a věk. Celý text ::gender::
 

Vybrat25.7.2014 - PRAHA [proFem, o.p.s.]
Tisková zpráva WAVE a proFem - Istanbulská Úmluva

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulská úmluva) vstoupí v platnost 1. srpna 2014. Je to významný mezník v historii ženského hnutí a ještě se musí hodně udělat pro zlepšení postavení žen, které se staly obětí násilí a pro jejich děti. Celý text ::gender, lidská práva::
 

Vybrat18.6.2014 - PRAHA [Gender Studies, o.p.s.]
Diskriminace na trhu prace z hlediska pohlavi a veku sili. Mezinarodni den rovnosti zen a muzu upozornuje na pretrvavajici problemy

Z více než osmileté praxe právní poradny Gender Studies vyplývá, že diskriminace na trhu práce na základě pohlaví a/nebo věku je stále velmi aktuální téma. V poslední době počet dotazů v poradně narůstá. Nejčastější dotazy se týkají rodičovské dovolené a problémů s návratem na trh práce po ní a nerovného odměňování. Obvykle se jedná o kombinaci více problémů najednou. Celý text ::gender::
 

Vybrat20.5.2014 - VRCHLABÍ [Sbor ČCE Vrchlabí]
I na evangelické faře ve Vrchlabí zavlaje ve středu ukrajinská vlajka

Sbor Českobratrské církve evangelické ve Vrchlabí se zítra připojí k symbolické akci Vlajka pro Ukrajinu, kterou koordinuje humanitární organizace Člověk v tísni (bližší informace v dnešní tiskové zprávě Člověka v tísni na adrese http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/praha-a-dalsich-60-obci-vyvesi-ve-stredu-ukrajinskou-vlajku). Celý text ::gender, lidská práva::
 

Vybrat28.4.2014 - PRAHA [Gender Studies, o.p.s.]
Girls Day 2014 - kariérní den dívek

Historicky druhý kariérní den pro dívky v České republice, tzv. Girls Day, proběhl v pátek v Praze. Cílem akce je povzbudit jejich zájem zejména o technické obory. Nedostatek žen v technických profesích a studijních oborech je dlouhodobým problémem, firmy je těžko shánějí a přicházejí tak o jejich potenciál. Ženám uniká příležitost uplatnění a seberealizace v těchto prestižních a pro společnost stále důležitějších oborech. Celý text ::gender::
 

Vybrat14.4.2014 - PRAHA [Capsa]
Desítky neziskovek využívají pro správu projektů a dokumentů český cloud Capsa

Co mají společného Člověk v tísni, Ekologický právní servis, Slezská diakonie a Bio OKO? Už několik let využívají služeb českého cloudu Capsa. Ten neziskovému sektoru kromě snadno dostupného datového úložiště a prostředí pro vedení projektů a týmovou spolupráci nabízí i výraznou slevu. Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj, sociální oblast, gender, lidská práva, občanský sektor, kultura, internet::
 

Vybrat8.4.2014 - PRAHA [Gender Studies, o.p.s.]
Firma roku: rovné příležitosti z hlediska věku 2014

Gender Studies, o.p.s., vyhlašuje soutěž Firma roku: rovné příležitosti z hlediska věku 2014. Cílem soutěže je motivovat firmy, činné v České republice, aby začaly vnímat rovné příležitosti jako důležitý princip svého rozvoje i rozvoje svých zaměstnanců a zaměstnankyň a začaly tento princip naplňovat ve svých zaměstnaneckých politikách a praxi. Hlavním tématem soutěže se tento rok stává věková diverzita a age management. U soutěžících firem bude posuzována citlivost vůči různým věkovým skupinám zaměstnaných, především ve věku nad padesát let, a jejich specifickým potřebám. Celý text ::gender::
 

Vybrat6.3.2014 - PRAHA [SozialMarie]
České projekty nominovány do mezinárodní soutěže SozialMarie 2014

Pět projektů z České republiky má šanci uspět v mezinárodní soutěži o cenu za sociální inovace SozialMarie 2014. Nominovány byly projekty: In Justice, Mental Power Prague Film Festival, Patron, Papuče patří domů a projekt 3 minuty stačí a změníš jejich život. Vítěz a držitelé všech ocenění budou vyhlášeni na slavnostním udílení cen 1. května 2014 v prostorách rakouského ORF ve Vídni. Za Českou republiku se aktivní záštity SozialMarie 2014 ujal ekonom Tomáš Sedláček. Celý text ::regionální rozvoj, sociální oblast, gender, lidská práva, občanský sektor, internet::
 

Vybrat3.2.2014 - PRAHA [Síť mateřských center o.s.]
Společnost přátelská rodině hledá nové členy

Tisková zpráva Sítě MC k vyhlášení dalšího ročníku prestižní soutěže Společnost přátelská rodině na celorepublikové i krajské úrovni. Soutěž směřuje zejména k ocenění a šíření příkladů dobré praxe v oblasti slaďování rodinného a pracovního života, zavádění prorodinných opatření a rovných příležitostí pro ženy a muže. Celý text ::gender::
 

Vybrat24.1.2014 - PRAHA [Organizace pro pomoc uprchlíkům]
V Praze proběhne konference Podpora podnikání žen - cizinek

Nezaměstnanost je aktuální téma, které se týká statisíců lidí a dalších potencionálně nezaměstnaných. Cizinci pociťují nezaměstnanost ještě palčivěji, protože při vstupu na trh práce musí řešit mnoho bariér. Jednou z možností, jak sladit rodinný a pracovní život, uplatnit se i přes jazykový handicap, možné předsudky či administrativní překážky zaměstnavatelů, je začít podnikat. Celý text ::gender, lidská práva::
 

Vybrat7.1.2014 - VÍDEŇ [SozialMarie]
Hledáme inovativní sociální projekty z České republiky!

Inovativní sociální projekty z České Republiky mají do 21. ledna možnost přihlásit se do soutěže SozialMarie 2014. Nápadité, kreativní a odvážné projekty čeká prestižní mezinárodní cena za sociální inovace a pozvání do Vídně k slavnostnímu udílení cen. Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj, sociální oblast, gender, lidská práva, občanský sektor::
 

Vybrat14.10.2013 - PRAHA [Gender Studies, o.p.s.]
Girl´s Day - první kariérní den dívek v ČR

První kariérní den pro dívky v České republice, tzv. Girl`s Day, uspořádala Gender Studies, o. p. s. u příležitosti Mezinárodního dne dívek 11. října 2013. S cílem povzbudit zájem dívek o netradiční, zejména technické obory, absolvovaly děti ze základní školy exkurzi v sídlech firem Avast a Telefonica O2. V současné době, kdy je nedostatek specializovaných pracovních sil v technických oborech, se zbytečně plýtvá potenciálem dívek - tedy téměř poloviny populačního ročníku - protože je tradiční role a přetrvávající společenské stereotypy vedou k výběru tradičních povolání (v sociální sféře, pečovatelství a službách). Také jim uniká příležitost uplatnění a seberealizace v těchto prestižních a pro společnost stále důležitějších oborech. Ve školním roce 2011/2012 například studovalo technické vědy v maturitních oborech na odborných středních školách v ČR pouze 6 % dívek. Celý text ::gender::
 

Vybrat19.9.2013 - PRAHA [Gender Studies, o.p.s.]
Dopad rozvodu na příjmy v důchodu. Nerovnosti, ženy a muži. Studie CERGE EI

Rozvod má nezanedbatelný dopad na výši příjmů rozvedených mužů a žen v důchodu. Ženy v případě potenciálního rozvodu přijdou v průměru o měsíční příjem odpovídající 7,1% jejich starobního důchodu. Celý text ::gender::
 

Vybrat29.8.2013 - PRAHA [Gender Studies, o.p.s.]
Aktuální glosa Gender Studies: Opravdu je v ČR nutné rodit 31.8.? Aneb co s navýšenými kapacitami mateřských školek?

Mají všechny ženy v České republice rodit 31. srpna tak, aby umístily tříleté děti do školek a mohly posléze plynule nastoupit do zaměstnání? Celý text ::gender::
 

stránka   Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 29 | Další

Nenašli jste tiskovou zprávu? Vyhledejte jí v archívu tiskových zpráv!

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz