Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

„Podnikání není všechno“ říkají ekologové

29.9.2004
ŠUMAVA [Nevládní neziskové organizace Jihočeského kraje ]

Nevládní neziskové organizace Jihočeského kraje dnes oslovily starosty obcí a měst nacházejících se na území NP a CHKO Šumava. Reagují v něm na jejich kritiku postupů nového vedení Správy NP a CHKO Šumava a žádají, aby neprosazovali ekonomické zájmy nad zájmy ochrany přírody a krajiny.

Jihočeští ekologové dnes oslovili otevřeným dopisem starosty měst a obcí nacházejících se na území NP a CHKO Šumava. Jsou totiž znepokojeni jejich negativními postoji ke změnám v péči o území Národního parku Šumava, které zavádí jeho nové vedení. Velkými třecími plochami je například záměr zvětšování prvních zón ochrany přírody v národním parku, zákaz splouvání horního toku Vltavy při nízkém stavu vody, záměr výstavby lyžařského areálu na Smrčině nebo rozhodnutí nekácet kůrovcem napadené stromy v některých prvních zónách národního parku. „Starostové podle našeho názoru zcela ignorují odborná stanoviska a poukazují jen na to, že je bráněno v podnikání a rozvoji obcí. Neuvědomují si ale, že rozvoj turistiky je přímo závislý na kvalitě a jedinečnosti šumavské přírody“ říká Dagmar Kjučuková z Okrašlovacího spolku Zdíkovska.

Vývoj v NP a CHKO Šumava byl a je ovlivňován proměnlivým přístupem k ochraně přírody a krajiny. Neblaze byl poznamenán zmenšováním I. zón, kácením stromů v těchto zónách a celkovém pojetí lesů na jeho území jako lesů zejména hospodářských, i dalšími necitlivými zásahy do přírody jako např. splouvání Vltavy ve Vltavském Luhu bez ohledu na výšku hladiny řeky nebo stavbou rozhledny na vrcholu Boubína. „Pociťujeme silný tlak právě ze strany obcí a některých představitelů Jihočeského kraje na návrat ke starým liknavým postojům bývalého vedení k ochraně unikátního území, kterým Šumava bezesporu je. Věříme, že vedení Správy NP a CHKO Šumava těmto politickým tlakům neustoupí“ uzavírá Kjučuková.

Okrašlovací spolek Zdíkovska, Dagmar Kjučuková
Spolek na ochranu šumavské přírody, Dušan Žampach
Hnutí Duha Prachatice, Ing. Jiří Včelák
Děti Země – Klub Bohumilice, Zdeněk Čihák
Sdružení CALLA, Vladimír Molek

=======================================================
Otevřený dopis starostům obcí a měst nacházejících se na území NP a CHKO Šumava

Vážené starostky a vážení starostové,

dovolujeme si Vás oslovit touto cestou nejen jako členové ekologických organizací, ale především jako občané, kteří žijí jak na území NP a CHKO Šumava, tak i v ostatních lokalitách Jihočeského a Západočeského kraje a kterým není lhostejná ochrana přírody a krajiny v chráněném území Šumavy.

Úvodem Vám chceme připomenout historii vzniku CHKO Šumava a NP Šumava. Chráněná krajinná oblast Šumava byla vyhlášena na základě dlouholetých přípravných prací odborníků dne 27.12.1963. Národní park Šumava byl vyhlášen dne 20.3.1991.

Vývoj v NP a CHKO Šumava byl a je ovlivňován celospolečenským zlehčujícím přístupem k ochraně přírody a krajiny. Neblaze byl poznamenán též postojem ve funkci nejdéle působícího ředitele pana Ivana Žlábka v záležitostech zmenšování I. zón v NP Šumava, kácení stromů v těchto I. zónách a celkové pojetí lesů na území NP a CHKO Šumava jako lesů zejména hospodářských, i další necitlivé zásahy do NPR ( splouvání Vltavy ve Vltavském Luhu bez ohledu na výšku hladiny řeky, stavba rozhledny na vrcholu Boubína ).

Dosud se nepodařilo přesvědčit ani Vás, starosty obcí, že nejste povoláni jen k tomu, abyste zajistili ekonomický rozvoj obcí, ale také k tomu, abyste pro současnou i budoucí generaci uchovali neporušenou přírodu, která byla státem i právem uznána za výjimečnou. Mnozí z Vás se brání vědeckým argumentům v ochraně přírody, poukazují jen na to, že je bráněno v podnikání a rozvoji turistiky a ignorují možné vážné následky a dopady na přírodu. Přitom podnikání i rozvoj turistiky jsou přímo závislé na kvalitě a jedinečnosti šumavské přírody. Žádáme Vás, abyste si uvědomili svoji odpovědnost při rozhodování o zásazích prováděných na území NP a CHKO Šumava.

Od 1.1.2004 zastává funkci ředitele NP a CHKO Šumava pan Alois Pavlíčko. S jeho nástupem se, jak doufáme, zásadně a pozitivně změnil postoj Správy NP a CHKO Šumava k ochraně přírody a krajiny. Měl by to být postoj dávající jasně najevo, v čem spočívá význam ustanovení NP a CHKO Šumava – je to úcta k přírodě a snaha uchovat ji neporušenou pro budoucí generace.

Vážené starostky a vážení starostové, tímto otevřeným dopisem Vás žádáme, abyste nepovyšovali ekonomické zájmy nad zájmy ochrany přírody a krajiny.

Dovolte, abychom závěrem citovali slova indiánského náčelníka Sedícího Býka : „Až bude vykácen poslední strom, otrávena poslední řeka, chycena poslední ryba, poznáte, že peníze se nedají jíst …..“.

Dne 22.9.2004

Za Okrašlovací spolek Zdíkovska
Dagmar Kjučuková

Za Spolek na ochranu šumavské přírody
Dušan Žampach

Za Hnutí Duha Prachatice
Ing. Jiří Včelák

Za Děti Země – Klub Bohumilice
Zdeněk Čihák, dz.bohumilice@quick.cz, tel.: 388 428 073

Za Sdružení CALLA
Vladimír Molek

Za správnost ručí Dagmar Kjučuková


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz