Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nevládní organizace žádají Evropskou investiční banku aby nepodpořila výstavbu rychlostních silnic R 43 a R 52 a rozšíření dálnice D1

13.6.2006
BRNO [Ekologický právní servis]
Autor: Pavel Černý

Osmnáct českých nevládních organizací zaslalo prezidentu Evropské investiční banky (EIB) Philippu Maystadtovi dopis, kterým jej informují o problematických aspektech plánované výstavby rychlostních silnic R43 a R52 a rozšíření dálnice D1. Ministerstvo dopravy hodlá využít k realizaci těchto projektů půjčku od EIB. Nevládní organizace žádají EIB, aby projekty nepodpořila, dokud nebudou objektivně zhodnoceny jejich vlivy zdraví lidí a životní prostředí a prověřeny možné šetrnější varianty. 1)

Proti všem záměrům, o jejichž podporu Ministerstvo dopravy u EIB usiluje, dlouhodobě protestují občané, jejich sdružení i obce, ohrožení důsledky plánovaných variant, především nárůstem dopravní zátěže. Petici proti prosazované variantě silnice R43, předanou v květnu předsedovi Senátu, podepsalo 35 tisíc občanů. 2) Proti souhlasným stanoviskům Ministerstva životního prostředí k posouzení vlivů rozšíření dálnice D1 a k výstavbě silnice R52 bylo podáno několik žalob. 3)

EIB se zavázala podporovat pouze projekty, které jsou v souladu s evropským právem ochrany životního prostředí. 4) Podle Pavla Černého ze sdružení právníků EPS však při dosavadním povolování všech tří projektů dochází k porušování evropské legislativy. „Při posuzování vlivů těchto záměrů na životní prostředí nebyly vzaty v úvahu jejich vzájemné souvislosti, které dopady pro lidské zdraví a životní prostředí podstatně zvyšují. Schváleni plánované varianty R43 by bylo v rozporu s rozhodnutím Rady ES, které zakazuje průchod tohoto typu komunikací centry obytných aglomerací. 5). Neposouzení alternativní varianty spojení Brna a Vídně s využitím dálnice D2 porušuje směrnice o chráněných územích „NATURA 2000“. Silnice R52, stejně jako návrh územního plánu VÚC Břeclavska, navíc měly kvůli vlivům na území Rakouska podléhat tzv. mezistátnímu posouzení, k čemuž nedošlo,“ vypočítává Černý.

Kontakt:
Pavel Černý, mobil: 776 119 903
sdružení právníků EPS
Dvořákova 13, 602 00 Brno
tel: 545 575 229, fax: 542 213 373
email:brno@eps.cz
URL: http://www.eps.cz

Poznámky:

1) Text dopisu je k dispozici na https://aa.ecn.cz/img_upload/213998dd557a6ecf241d80d7748bd811/Czech_rep_D1_project_letter.pdf

2) Podrobněji viz http://r43.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=43

3) Dopis dále upozorňuje, že již současná intenzita dopravy na dálnici D1 způsobuje překračování zákonných limitů hluku a imisí prachových částic v obcích na jižním okraji Brna a že doposud nebyla realizována žádná ochranná opatření. Napojení silnice R43 na D1 plánovanou křižovatkou u Troubska a Brna-Bosonoh by znamenalo k faktické neobyvatelnosti tohoto území pro bydlení. Tyto skutečnosti nebyly při vydání souhlasného stanoviska MŽP k rozšíření dálnice vzaty v úvahu.

V případě silnice R43 je hlavním důvodem odporu veřejnosti skutečnost, že prosazovaná varianta prochází centrem městské části Brno-Bystrc a rekreační oblastí v okolí brněnské přehrady. Odpůrci výstavby rychlostní silnice R52 poukazuji především na to, , že pro rychlostní spojení Brna a Vídně je možné využít existující dálnici D2 a obchvat Břeclavi, jehož vybudování je rovněž plánováno, a ušetřit tak desítky miliard korun. Zabránilo by se tak zbytečnému narušení unikátní krajiny pod Pálavou, stejně jako zbytečnému zatažení těžké kamionové dopravy na území lednicko-valtického areálu, rezervace UNESCO.

4) Blíže viz na http://www.eib.org/site/index.asp?designation=environment

5) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 96/1692/ES ze dne 23. července 1996 o pravidlech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz