Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Daň z energie - součást ekologické daňové reformy v EU, SRN a ČR - pozvánka na seminář pro média

29.10.2003
PRAHA [Ecoconsulting s.r.o.]
Autor: Martin Bursík, tel: 25 75 31 655

Ministři životního prostředí EU schválili 27. října na jednání Rady v Luxembourgu směrnici o zdanění energetických výrobků a elektřiny, jejímž cílem je sjednotit minimální sazby spotřebních daní z elektřiny, minerálních olejů, uhlí a plynu. Zdanění má být dalším nástrojem Evropské unie pro dosažení cílů snižování emisí skleníkových plynů podle Kjótského protokolu. Schválená směrnice ponechává na členských státech, zda se rozhodnou nezvyšovat celkové daňové zatížení a realizací daňové neutrality přispět k restrukturaci a modernizaci daňových systémů a povzbudit chování
vedoucí k větší ochraně životního prostředí a ke zvýšenému využití pracovní síly (čl. 11 preambule). Česká vláda se ve svém programovém prohlášení ze srpna 2002 v kap. 4.2. Veřejné finance k tomu, že "bezodkladně zahájí přípravu fiskálně neutrální ekologické daňové reformy"
- http://wtd.vlada.cz/vlada/vlada_progrprohl.htm

Dovoluji si Vás pozvat na seminář, který je pořádán v rámci "Česko-německé iniciativy pro dialog o ekologické daňové reformě v České republice", pořádaný Výzkumným centrem pro politiku životního prostředí (FFU) při Svobodné univerzitě v Berlíně (Dr. Lutz Mez) a konzultační kanceláří Ecoconsulting s.r.o., Praha (Dr. Martin Bursík). Program semináře je speciálně určen novinářům. Probíhá jako již šestý v pořadí v rámci cyklu seminářů (proběhly semináře pro nevládní ekologické organizace, pracovníky státní správy, výzkumné pracovníky modelující dopady EDR, zástupce církevních organizací a nadace).

V prvním bloku bude referovat specialista ze Spolkového ministerstva pro životní prostředí a jadernou bezpečnost (Kai Schlegemilch) o nové směrnici EU a o ekologické daňové reformě (dále jen EDR) v SRN. Tři němeční novináři z Berliner Tageszeitung, Politische Ökologie a Frankfurter Rundschau budou v panelové diskusi referovat o roli médií při prosazování ekologické daňové reformy v SRN. Ve druhém bloku se dozvíte nejaktuálnější informace z přípravy EDR v ČR, stav přípravy koncepce EDR, práce na modelování scénářů EDR v ČR). V závěru plánujeme kulatý stůl. Semináře se účastní přední němečtí a čeští experti, kteří se ekologickou daňovou reformou profesionálně zabývají.

Pozvánka s programem, profily přednášejících a plánek přístupu ze stanice metra "B" Jinonice (třetí stanice za Andělem, cca 15 až 20 minut ze stanice metra Můstek) jsou přiloženy v příloze. Seminář je simultánně tlumočen z němčiny do češtiny.

Prosím o potvrzení účasti na semináři prostou odpovědí na tento email včetně informace, zůčastníte-li se oběda v universitní menze (hrazen, ale žádný zázrak).

Těšíme se na setkání.

S pozdravem,
Martin Bursík a Lutz Mez

Ecoconsulting s.r.o.
RNDr. Martin Bursik
Snemovni 174/7
118 00 Praha 1
Czech Republic
phone (-420) 25 75 31 655
fax (-420) 25 75 32 643
email martinbursik@mbox.vol.cz

============================================
S E M I N Á Ř
Daň z energie - součást ekologické daňové reformy v EU, SRN a ČR
(role médií v diskusi o ekologické daňové reformě)

pátek, 7. listopadu 2003, 9:00 – 14:00
Areál University Karlovy v Praze – Jinonicích, U kříže 8, Praha 5
Budova A – místnost 2080, 2. podlaží

ve spolupráci, za technické a odborné pomoci:
Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze

Program semináře:

Pátek, 7. listopad 2003
Blok 1: Ekologická daňová reforma v EU a SRN
900 – 910 Představení projektu "Česko-německá iniciativa pro dialog o ekologické daňové reformě v ČR“ Martin Bursík, Ecoconsulting, s.r.o. & Lutz Mez, Svobodná universita Berlín
910 – 940 Energetické daně a ekologická daňová reforma v EU a SRN (návrh směrnice EU o zdanění energetických výrobků a elektřiny, obsah směrnice, stav schvalování, EDR v SRN, hodnocení dopadů a účinnosti EDR v SRN)Kai Schlegelmilch, Německé spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti
940 – 1000 Diskuse
1000 – 1040 Role médií při zavádění ekologické daňové reformy v SRN – panelová diskuse (jak byla diskuse tématizována, jak reagoval tisk, role politických stran etc.)Manfred Kreiner, Berlin, býv. vedoucí red. ekologie v Berliner TageszeitungAnke Oxenfarth, Politische Ökologie, MünchenJoachim Wille, Frankfurter RundschauLutz Mez, partner projektu, vedoucí Výzkumného centra pro politiku životního prostředí (FFU) při Svobodné univerzitě v Berlíně
1040 – 1100 Diskuse
1100 – 1115 Přestávka s občerstvením
Blok 2: Ekologická daňová reforma v ČR
1115 – 1145 Zdanění energií a ekologická daňová reforma v ČRMartin Bursík, Ecoconsulting s.r.o., poradce ministraMilan Ščasný, Centrum pro otázky životního prostředí UK
1145 – 1210 Diskuse
Blok 3. Kulatý stůl
1210 – 1310 Presentace postojů, diskuse
1315 Oběd v univerzitní menze

Simultánní tlumočení zajištěno!

Profily přednášejících:

Kai Schlegelmilch je asistentem vedoucího oddělení „Program spolkové vlády pro změnu klimatu pro životní prostředí a energetiku“ na Spolkovém ministerstvu pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost. Byl projektovým vedoucím ve Wupertalském ústavu pro klima, životní prostředí a energie (1993-1998), pracoval v Evropské agentuře pro životní prostředí v Kodani (1996-1997) a v parlamentu (1998). Je odborníkem v oblasti ekologických daní a ekologické reformy domácností. Od roku 2002 je místopředsedou Spolku pro prosazování ekologické daňové reformy ve Spolkové republice Německo.

Manfred Kriener byl v letech 1980 až 1990 vedoucím redakce ekologie v deníku Berliner Tageszeitung, svého času první takové redakce v německých novinách. Od té doby je novinářem na volné noze, jeho hlavní témata jsou životní prostředí, zdravotnictví a potraviny. Vedle toho je od roku 2001 šéfredaktorem časopisu „Slow Food“. Je mu 49 let a žije v Berlíně.

Axel Oxenfarth, nar. 1968, je členkou řídícího týmu společnosti ökom (Společnost pro ekologickou komunikaci s r.o.) a hlavní odpovědnou redaktorkou časopisu politische ekologie. Po studiích humanitních a sociálních věd (obecná a komparativní literární věda, politologie, mediální poradenství) v Berlíně a ve Francii, sbírala praktické zkušenosti v různých novinách, rozhlasových a televizních redakcích a rovněž v komunikační agentuře. Od podzimu 1999 je ve vydavatelství ökom, nejprve jako dobrovolnice, od roku 2001 jako redaktorka.

PhD Lutz Mez je vedoucím Výzkumného centra pro politiku životního prostředí (FFU) při Svobodné univerzitě v Berlíně. Dr. Lutz Mez koordinuje výzkumné práce v oblasti energetické politiky a ochrany klimatu. S toho času 25 pracovníky je FFU jedním z největších evropských výzkumných institutů v oblasti environmentální politiky. Poskytuje politické poradenství pro Evropskou komisi, spolková a zemská ministerstva, komunální zastupitelstva, politické strany, spolky, aktivní občany, media a podniky. Stěžejními tématy výzkumu jsou: inovace a jejich přínos při globalizaci politiky ochrany životního prostředí, srovnání energetické politiky a politika ochrany klimatu v průmyslových zemích a ekologické rozměry liberalizace a deregulace energetického sektoru.

RNDr. Martin Bursík je konzultantem v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí. Vystudoval obor ochrana životního prostředí na Universitě Karlově v Praze. V roce 1998 byl ministrem životního prostředí v Tošovského vládě. V roce 1999 založil privátní poradenskou kancelář Ecoconsulting s.r.o. Od září 2002 je externím poradcem ministra životního prostředí pro otázky energetiky a životního prostředí. Specialisuje se v tématech ekologická daňová reforma, obnovitelné zdroje energie a ochrana klimatu. Je členem expertní pracovní skupiny pro přípravu zákona na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Milan Ščasný je vedoucím oddělení environmentální ekonomie v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. V letech 1997-2000 pracoval na Ministerstvu životního prostředí v odboru ekonomiky životního prostředí. Věnuje se analýzám dopadů ekologické daňové reformy a oceňování externalit v životním prostředí.


Účastnický poplatek:

Bez poplatků. Občerstvení a oběd jsou hrazeny organizátory.

Organizační pokyny:

Seminář se koná v jinonickém areálu Univerzity Karlovy, který se nachází v bezprostřední blízkosti stanice metra B Jinonice (třetí stanice od Anděla). Cesta z centra (Můstku) trvá cca 15-20 minut.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz