Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Greenpeace vítá akreditaci Českého standardu FSC

25.9.2006
PRAHA [Greenpeace]
Autor: Mgr. Karel Dolejší, tel: 606 175 602

Greenpeace vítá schválení Českého standardu FSC pro ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné hospodaření v lesích. Česká republika je první zemí střední a východní Evropy a první novou zemí EU s vlastními národními pravidly. „V rámci snah o vyvážené zastoupení zájmů v systému FSC usilujeme o zvýšení vlivu nevládních neziskových organizací na proces certifikace. Doufáme, že Lesy ČR co nejdříve přejdou na hospodaření v souladu se systémem FSC. Naším cílem je do roku 2012 dosáhnout patnáctiprocentního podílu FSC lesů na celkové lesní ploše,“ říká koordinátor lesní kampaně Greenpeace Karel Stejskal. „Do budoucna chceme více seznamovat laickou i odbornou veřejnost se systémem lesního hospodaření podle FSC,“ dodává Stejskal. Prozatím je podle zmíněných standardů obhospodařováno zhruba 1% českých a moravských lesů.

Prestižní certifikační systém, u jehož zrodu stálo i Greenpeace, obsahuje sadu 158 pravidel lesního hospodaření. Ta konkretizují 56 kritérií deseti základních principů FSC.[1] Český standard je normativní dokument, který vznikl v letech 2001-2005 díky mimořádnému úsilí české pobočky mezinárodní organizace FSC. Vlastníci lesních majetků menších než 500 hektarů mohou využít měkčích pravidel.

Na tvorbě standardu se ve třech sekcích (ekologické, sociální a ekonomické) podíleli vlastníci lesů a lesní hospodáři, asociace dřevozpracovatelů, odbory, nevládní neziskové organizace, univerzitní odborníci na lesní hospodaření a ochranu přírody. Konzultováni byli externí odborníci. Status pozorovatele ve sdružení FSC získala ministerstva životního prostředí a zemědělství. Dokument vznikl v diskusi všech zainteresovaných stran, neboť systém FSC vychází ze zásady rovnováhy všech ekologických, sociálních a ekonomických zájmů.

Certifikátem FSC v srpnu 2006 disponovalo více než 78 miliónů hektarů lesa v 72 zemích na celém světě. V ČR zatím certifikátem disponuje pouze pět lesních podniků, prvním byl Školní lesní podnik Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Značka FSC získává popularitu mezi zákazníky a poptávka po FSC dřevě stabilně roste. Na trhu se nachází již přes 20.000 výrobků s tímto logem.

Ve většině okolních zemí se podle pravidel FSC hospodaří na mnohem větších plochách než v ČR. V Polsku je to více než šest miliónů hektarů,což je skoro 50% rozlohy polských lesů, Slovensku asi 160.000ha, které činí necelých 6% celkové rozlohy a v SRN 500.000 hektarů, což je zhruba 4,7% celkové rozlohy lesů v SRN.


Poznámka pro editory:

[1] Příklady pravidel FSC standardu (zjednodušeně):

Ekologické: Omezení holých sečí na maximálně 0,5 hektaru, zvýšení podílu listnatých dřevin a jedle při obnově lesa, ponechávání mrtvého dřeva v rozsahu minimálně pěti stromů na hektar, identifikace a ponechání částí lesů blízkých přírodě, vyloučení holých sečí kolem toků, konec plošných odvodňování.

Sociální: přednostní zaměstnávání obyvatel okolních obcí, úsilí o celoroční zaměstnávání, podpora místních malých dřevozpracovatelů, povinnost konzultovat lesnické plánování a lesní hospodaření s místními obyvateli a zájmovými skupinami.
Ekonomické: Větší rozmanitost produkce, snižování stavů spárkaté zvěře ničící les, více přirozené obnovy vedoucí k úsporám nákladů na obnovu lesa.

FSC standard podporuje odklon od smrkové monokultury obhospodařované holosečným způsobem, která s ohledem na klimatické změny i chemický stres není dlouhodobě udržitelná.

Plné znění standardu naleznete na adrese http://www.czechfsc.cz/cz/index.php?p=stahnete_si .


Další informace:

Karel Stejskal, koordinátor lesní kampaně Greenpeace ČR, tel.: 224 319 667, 731 103 704, e-mail: karel.stejskal@cz.greenpeace.org

Mgr. Karel Dolejší, tiskový mluvčí Greenpeace ČR,
tel. 606 175 602, email: karel.dolejsi@cz.greenpeace.org

http://www.greenpeace.cz/pralesy.shtml
http://www.greenpeace.org/international/campaigns/forests

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz