Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Problémy na JETE narůstají, SÚJB přihlíží

14.6.2006
ČESKÉ BUDĚJOVICE [Jihočeské matky / Calla / Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí]
Autor: Monika Wittingerová, tel: 603 516 711

Na tiskové konferenci dne 12. dubna 2006 jsme informovali o závažných problémech na jaderné elektrárně Temelín, které jsme získali z interních zdrojů (deformace a degradace paliva, úniky tricia a následky úniku radioaktivní kyseliny borité). Zhoršování stavu paliva potvrdilo naše obavy. Mimo to nám pracovníci JETE poskytli další znepokojující informace.

1. Problémy s palivem
Problémy s jaderným palivem na Jaderné elektrárně Temelín se od dubna zhoršily. Deformace paliva dosáhly takové míry, že dva klastry (mají za úkol regulovat a zastavit štěpnou reakci) nesplnily podmínku průchodu aktivní zónou za méně než 3,5 sekundy. 51 klastrů z celkových 61 nedosedlo po pádu do dolní koncové polohy – část jejich pohybové energie se spotřebovala na překonání třecího odporu v deformovaných vodících trubkách. Nebyla tak naplněna hlavní zásada jaderné bezpečnosti, že reaktor lze bezpečně odstavit pádem klastrů do aktivní zóny.

Na bulharské jaderné elektrárně Kozloduj provozující stejný typ reaktoru VVER-1000 jako JETE došlo 1. 3. tohot roku k vážné události, kdy při havarijním zastavení reaktoru nedošlo k zasunutí potřebného počtu klastrů do aktivní zóny a štěpná reakce musela být zastavena nouzově. Událost byla ohodnocena stupněm INES 2.

Z hlediska ochrany životního prostředí je dalším závažným problémem netěsnost palivových tyčí. Netěsnosti na nich znamenají porušení první bariéry mezi radioaktivními látkami a životním prostředím. Radioaktivní izotopy se pak uvolňují do chladiva a díky neřešeným netěsnostem na vadných armaturách a při výměně paliva se následně dostávají do ovzduší. Tyto úniky jsou sice rámci povolených limitů, ale zcela zbytečně zatěžují životní prostředí.

Část paliva na 1. bloku musí být nyní předčasně vyměněna. Provozovatel elektrárny již také uzavřel smlouvu o dodávkách paliva s jiným výrobcem – ruským podnikem TVEL.

Sdružení Jihočeské matky se v této souvislosti obrátilo na SÚJB s výzvou ve které žádá, aby se tento úřad v rámci svých kompetencí zasadil o to, aby provozovatel provedl urychlenou celkovou výměnu paliva na 1. bloku JETE.

2. Provoz v rozporu s povolením
Občanská sdružení získala z interních zdrojů JETE další informace, které ukazují že jeho provoz je v rozporu s Předprovozní bezpečnostní zprávou, která byla jedním z podkladů pro udělení povolení k provozu JETE od SÚJB a taktéž v rozporu s platnou legislativou (vyhlášky SÚJB č. 195/1999 Sb. a 214/1997 Sb.). Na obou blocích JETE není bezpečně zajištěno zamezení šíření radioaktivity z kontejnmentu během havárie. Při vzniku havarijních podmínek v kontejmentu zůstavají některé armatury pro odběr vzorků vně kontejmentu otevřené. Odběr vzorků dostal vyšší prioritu, než automatická izolace kontejnmentu.

Jaderná elektrárna Temelín je neustále veřejnosti prezentována jako jedna z nejmodernějších elektráren v Evropě. Výše uvedené skutečnosti však svědčí o opaku. Alarmující je zjištění, že provozovatel JETE provozuje toto zařízení s vědomím, že nejsou přesně naplněny všechny legislativní požadavky. O závažnosti problémů svědčí i fakt, že nás o nich informují pracovníci jaderné elektrárny. Mají zřejmě větší důvěru k nevládním organizacím, než k úřadům, které by měly dohlížet na bezpečnost provozu JETE.

Jsme přesvědčeni, že ČEZ musí nyní vzhledem k rizikovému provozu se stávajícím palivem provést výměnu nejen části paliva na prvním bloku, ale výměnu celé aktivní zóny a to na obou blocích. Do té doby by měly být reaktory odstaveny.

Krajský úřad v Českých Budějovicích bude v nejbližší době znovu řešit otázku kolaudačního rozhodnutí na provoz 1. bloku JETE. Kolaudační rozhodnutí by podle našeho názoru nemělo být vůbec vydáno. Informace o závažných problémech na JETE Krajskému úřadu v Českých Budějovicích předáme.

Kontakty:
Monika Wittingerová, Sdružení Jihočeské matky
telefon: 603 516 603, email: jihoceske.matky@ecn.cz
Edvard Sequens, Calla
telefon: 602 282 399, email: edvard.sequens@calla.cz
Pavel Vlček, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí
telefon: 777 006 241, email: pavel.vlcek@oizp.cz

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz