Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ropák Švarc vyhrožuje žalobou organizátorům ankety

23.7.2003
PRAHA / BRNO [Greenpeace ČR / Děti Země Brno]
Autor: Miroslav Šuta, tel: 603 443 140

Šéf představenstva Spolany se pokouší kriminalizovat své kritiky.

Předseda představenstva Spolany Neratovice ing. Pavel Švarc žádá od organizátorů ankety Ropák roku veřejnou omluvu a vyhrožuje podáním žaloby, neboť odmítá svou osobní angažovanost v přidělení zakázky na sanaci Spolany bez výběrového řízení. Organizace Děti Země a Greenpeace však k omluvě Švarcovi nevidí žádný důvod, neboť považují jeho zvolení Ropákem 2002 a všechny argumenty pro jeho nominace za oprávněné (1).

„Titul Ropáka roku získal pan Švarc zcela po zásluze a nevidím žádný důvod pro omluvu. Děti Země samozřejmě budou ve vyhlašování ocenění Ropák roku pokračovat i nadále,“ uvedl RNDr. Miroslav Patrik z Dětí Země a dodal: „Anketa Ropák roku získala za jedenáct let své existence takovou prestiž, že je pochopitelně trnem v oku lidem ohrožujícím životní prostředí. V historii ankety se už podobné výhrůžky vyskytly, ale zatím vždy zůstalo jen u nich (2).“

Spolana se už v minulosti pokoušela o kriminalizaci nepohodlných názorů. Policie jako neopodstatněné odložila v roce 2001 trestní oznámení na RNDr. Jindřicha Petrlíka, který na veřejném slyšení Evropské unie informoval o sérii vážných havárií Spolany v průběhu 90. let (3). Organizace Greenpeace a televizní pořad „Občanské judo“ se zase v roce 2001 staly terčem pokusu o kriminalizaci v souvislosti s úspěšnou kampaní proti nebezpečným PVC hračkám na pultech českých obchodů. (4)

„Švarcovu hrozbu žalobou vnímám jako pokus odvrátit pozornost od vážných ekologických a ekonomických problémů Spolany. Během jeho působení ve funkci předsedy představenstva Spolany se podnik potácí ve ztrátě a jde od jednoho skandálu k druhému. Firma se pozvolna stává symbolem neodpovědného chování chemického průmyslu nejen v České republice, ale i v zahraničí,“ uvedl odborný konzultant Greenpeace pro oblast toxických látek MUDr. Miroslav Šuta.

Vedení Spolany ponechávalo léta kontaminované pozemky a budovy nezabezpečené před úniky jedovatých látek. Po vážných chemických haváriích při povodni v srpnu 2002 Spolana přiznala únik tisíců tun chemikálií do Labe i do ovzduší. Greenpeace a Státní veterinární správa prokázaly v okolí podniku nepoživatelné ryby, vejce a drůbež s vysokým obsahem těch toxických látek, kterými je právě Spolana kontaminována (dioxiny, PCB, DDT, hexachlorbenzen a rtuť). Česká inspekce životní prostředí udělila Spolaně pokutu ve výši 1,4 mil. Kč, ale ta se proti rozhodnutí odvolala. Vedení Spolany však dodnes odmítá převzetí zodpovědnosti za ohrožení životního prostředí a zdraví lidí. (5)

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace ČR pro oblast toxických látek
mobil: 603 443 140, e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org
RNDr. Miroslav Patrik, místopředseda Dětí Země, koordinátor anket Ropák roku a Zelená perla roku
mobil: 603 574 289, e--mail: dz.brno@ecn.cz
Mgr. Tomáš Tetiva, mediální asistent Greenpeace ČR
mobil: 602 775 044, e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org

Internet :
Stránka Dětí Země o anketě Ropák roku: http://www.detizeme.cz/ropak
Stránka Greenpeace o zamoření Spolany: http://www.greenpeace.cz/agentorange

Poznámky pro editory:

(1) Právní zástupce Pavla Švarce advokát Stanislav Devátý v dopise z 1. července 2003 požadoval od Dětí Země veřejnou omluvu za údajně nepravdivé tvrzení o tom, že se Švarc stal Ropákem 2002 mj. „za osobní angažovanost na přidělení několikamiliardové veřejné zakázky na sanaci Spolany bez výběrového řízení, což nyní šetří policie a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže“. Dle názoru Švarce „není toto tvrzení pravdivé, protože objektivně navozuje u každého příjemce této informace, že se dotyčný podílel na nezákonné činnosti, což jednoznačně poškozuje jeho čest a důstojnost a snižuje jeho vážnost ve společnosti.“

(2) Jako předseda představenstva Spolany, a. s. a generální ředitel Unipetrolu, a. s. byl Pavel Švarc nominován organizacemi Greenpeace ČR a Arnika do ankety Ropák 2002. V dubnu 2003 byl na základě rozhodnutí více než stočlenné Komise složené ze známých osobností veřejného života ropákem zvolen. Zároveň získal 2. místo v anketě Zelená perla 2002 za výrok, kterým zlehčoval únik více než 80 tun chlóru do Labe při zatopení Spolany v srpnu 2002: „V podstatě jsme nachlorovali Labe... S nadsázkou se dá říci, že jsme něco učinili i pro hygienu“. Více tisková zpráva Dětí Země z 25. dubna 2003, http://www.detizeme.cz/ropak

(3) Více tisková zpráva Dětí Země „Policie rozhodla: Kritika PVC není trestným činem“ze dne 5. března 2001, http://archivdz.wz.cz/tisk/Tisk01/trestni.htm

(4) Greenpeace dosáhlo v letech 2000-1 stažení nebezpečných hraček z PVC z prodeje v obchodním domě KOTVA, řetězcích supermarketů TESCO a Julius Meinl. Dobrovolný závazek neprodávat tyto PVC hračky přijali Carrefour, McDonald´s a KRONE. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČT z 27. února 2001 č. 84/2001 Sb. omezila prodej PVC hraček obsahujících toxické ftaláty pro děti do tří let věku. Více tisková zpráva „Nová vyhláška děti od nebezpečných hraček z PVC neuchrání“z 26. února 2001, http://www.greenpeace.cz/release/01/010226.htm

(5) Více tisková zpráva Greenpeace „Spolana je zamořena stejnými jedy jako potraviny z okolí“ ze dne 30. června 2003, www.greenpeace.cz/release/03/030630.htm.

========================================
Příloha: Osm důvodů ke zvolení Pavla Švarce Ropákem 2002

Generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu, a. s. Praha a předseda představenstva Spolany, a. s. Neratovice Ing. Pavel Švarc se stal Ropákem 2002 z těchto osmi důvodů:

1) za hlavní zodpovědnost při únicích toxických látek ze Spolany při srpnových povodních i mimo ně,
2) za nedostatečné protipovodňové zabezpečení objektů a pozemků zamořených rtutí a dioxiny ve Spolaně,
3) za systematické odmítání převzetí odpovědnosti za vzniklé škody a za neochotu odškodnit občany postižené úniky chlóru, dioxinů a dalších toxických látek ze Spolany během povodní,
4) za neposkytování informací souvisejících s kontaminací Spolany a jejího okolí veřejnosti, respektive za pozdní a neúplné informování o únicích chemických látek v průběhu opakovaných chlorových havárií a v době po zaplavení Spolany srpnovou povodní,
5) za bagatelizování zdravotních a ekologických rizik vyvolávaných starými ekologickými zátěžemi (nebyly dosud ani dostatečně zmapovány), průmyslovými haváriemi a povodněmi ve Spolaně,
6) za hlavní zodpovědnost a osobní angažovanost při urychleném spouštění nejnebezpečnějších technologií chlorové chemie (po odstávce způsobené výbuchem a povodněmi) bez dokončené bezpečnostní zprávy Spolany a jejího projednání s veřejností,
7) za ignorování výzev ke zjištění znečištění Spolany toxickými látkami, jako jsou polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany či polychlorované bifenyly, přičemž donedávna odmítal i souvislost znečištění těmito látkami s výrobou chloru, a tedy i PVC,
8) za osobní angažovanost na přidělení několikamiliardové veřejné zakázky na sanaci Spolany bez výběrového řízení, což nyní šetří policie a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz