Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Pavel Švarc má velkou šanci stát se ropákem roku

24.4.2003
BRNO [ Děti Země]
Autor: Miroslav Patrik, tel: 603 574 289

Za Středočeský kraj bylo na ropáka navrženo devět osob, do finále postoupili čtyři.

Výsledky ankety o antiekologický čin „Ropák roku“, kterou organizují Děti Země, budou zveřejněny již v pátek 25. dubna v 11 hodin na tiskové konferenci v Brně. Mezi dvanáct finalistů se z padesáti jedna zaslaných osob dostali hned čtyři za Středočeský kraj, což je nejvíce ze všech krajů. Současně budou zveřejněny výsledky ankety o antiekologický výrok „Zelená perla“, do které bylo zasláno šedesát čtyři výroků, nejvíce od současného prezidenta Václava Klause.

Ropákem roku se tak může stát generální ředitel Unipetrolu a předseda představenstva Spolany Pavel Švarc, který měl hlavní zodpovědnost při únicích toxických látek ze Spolany při srpnových povodní i mimo toto období a bagatelizoval rizika vyvolávaná starými ekologickými zátěžemi ve Spolaně. Dále to může být ředitel ekologické sekce FNM Jaroslav Vítek, který přidělil několikamiliardovou veřejnou zakázku na sanaci Spolany bez výběrového řízení.

Kandidátkou na ropáka za tento kraj je také náměstkyně ministra životního prostředí Ivana Jirásková za doporučení udělit veřejnou zakázku na sanaci Spolany bez výběrového řízení. Ta navíc kandiduje i za vydání souhlasného stanoviska na výstavbu cementárny ve Štramberku a osobní podporu výstavby spaloven při přípravě plánu odpadového hospodářství státu. Posledním kandidátem za kraj je vedoucí CHKO Český kras Michael Pondělíček za zastupování investora v řízení k povolení těžby kamene na lokalitě Viničky na Nymbursku s řadou zvláště chráněných druhů rostlin.

Do finále tak za kraj nepostoupil hejtman Petr Bendl za podporu při prosazování výstavby polygonu v biocentru Mladá u Milovic, člen představenstva firem REAN EKO, a. s. a EKOBO, a. s. Oto Fibich za provozování spalovny v Lysé nad Labem bez filtru na dioxiny a za skladování odpadů PCB ve skladu v Mratíně, předseda představenstva Škody Auto, a. s. Vratislav Kulhánek za zodpovědnost při prosazování výstavby polygonu u Milovic, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Jaroslav Obermajer za rozhodnutí ve prospěch spaloven odpadů ve středních Čechách, které jim umožňují pokračovat ve znečišťování životního prostředí a profesor VŠCHT Praha Miroslav Suchánek za dezinformování veřejnosti o bagatelizaci škodlivosti dioxinů v souvislosti se zatopením Spolany.

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety za účasti veřejnosti proběhne na soirée s vegetariánským občerstvením, které se koná od 18 hodin v brněnském divadle Husa na provázku. Hlavními hosty jsou pražský písničkář Jan Vodňanský a brněnská Cimbálová muzika Veronica.


Seznam všech dvanácti kandidátů na titul „Ropák roku 2002“ (důvody viz www.detizeme.cz/ropak):
1. Miroslav Bindr – zemědělský podnikatel a nájemce pozemků u Rajchéřova
2. Jiří Čeřovský – starosta města Jablonec nad Nisou
3. Petr Duchoň – primátor města Brna
4. Jaroslav Foldyna – zástupce hejtmana Ústeckého kraje
5. Milan Hejduk – starosta města Turnova
6. Ivana Jirásková – náměstkyně ministra životního prostředí
7. Tomáš Paducha – starosta města Pec pod Sněžkou
8. Michal Pondělíček – vedoucí CHKO Český kras
9. Jaromír Schling – bývalý ministr dopravy a spojů (ČSSD)
10. Pavel Švarc – generální ředitel Unipetrolu a člen představenstva Spolany
11. Jaroslav Vítek – ředitel ekologické sekce FNM
12. Ivan Žlábek – ředitel Národního parku Šumava

V příloze jsou uvedeny všechny zaslané osoby na ropáka za kraj, včetně odůvodnění.

Příloha k tiskové zprávě ze dne 24. 4. 2003:

Seznam osob zaslaných do ankety „Ropák roku 2002“ za Středočeský kraj

Ing. Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje (ODS)
za podporu prosazování výstavby zkušebního polygonu pro Škoda Auto, a. s. k testování vozů v centrální části regionálního biocentra Mladá bývalého vojenského prostoru u Milovic, ačkoli existuje řada vhodnějších lokalit, přitom stavba polygonu by nevratně zničila rekreační zázemí Milovic a několika dalších obcí vykácením desítek ha lesa, a za šíření zkreslených informací a odmítání kompromisní varianty umístění polygonu u obce Luštěnice.

Oto Fibich, člen představenstva firem REAN EKO, a. s. Praha a EKOBO, a. s. Praha
za provozování spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem v rozporu s požadavky na ochranu životního prostředí a nesouhlasem řady okolních obcí, neboť spalovna nemá potřebný filtr na dioxiny,
za zodpovědnost při skladování nebezpečných odpadů pod otevřeným nebem,
za skladování odpadů s obsahem vysoce toxických polychlorovaných bifenylů ve skladu v Mratíně bez vědomí starosty obce a veřejnosti, přestože tento sklad není zabezpečen pro skladování tohoto druhu odpadů.

Ing. Ivana Jirásková, náměstkyně ministra životního prostředí
za neodpovědné doporučení udělit několikamiliardovou veřejnou zakázku na sanaci Spolany bez výběrového řízení, což nyní prošetřuje policie a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Ing. Vratislav Kulhánek, předseda představenstva společnosti Škoda Auto, a. s. Mladá Boleslav
za zodpovědnost při prosazování výstavby zkušebního polygonu na minimálně 220 ha s cca 36 km silnic pro testování vozů na území bývalého vojenského areálu u Milovic a Benátek nad Jizerou a nyní biocentra Mladá.

RNDr. Jaroslav Obermajer, vedoucí odboru ŽP a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje
za rozhodnutí ve prospěch spaloven odpadů ve středních Čechách (v Lysé nad Labem a v Benešově), která jim umožňují pokračovat ve znečišťování životního prostředí, neboť například spalovně nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem umožňuje skladovat nebezpečné odpady na volném prostranství, odkud mohou být toxické látky splachovány do půdy,
za schválení tzv. plánů snižování emisí, které však nezaručují, že spalovny odpadů skutečně sníží emise dioxinů.

Mgr. Michael Pondělíček, vedoucí CHKO Český kras
za zastupování investora v řízení k povolení těžby kamene v lokalitě Viničky na Nymbursku, přičemž pro investora zpracoval odborný posudek, kterým vysvětloval likvidaci tohoto významného krajinného prvku a ohrožení chráněných druhů rostlin jako společensky přijatelný dopad těžby

Prof. Ing. Miroslav Suchánek, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická Praha
za dezinformování veřejnosti o škodlivosti dioxinů v souvislosti se Spolanou, když např. tvrdil, že jedním z jejich hlavních zdrojů je kouření cigaret a opakovaně – přestože se profesně zabývá jinými odbornými problémy – ujišťoval, že dioxiny a polychlorované bifenyly nalezené v sedimentech a ve vodě v okolí firmy z ní nepocházejí.

Ing. Pavel Švarc, generální ředitel a předseda představenstva firmy Unipetrol, a. s. Praha (hlavní akcionář Spolany, a. s.) a předseda představenstva Spolany, a. s. Neratovice
za hlavní zodpovědnost při únicích toxických látek ze Spolany při srpnových povodní i mimo toto období,
za nedostatečné protipovodňové zabezpečení objektů a pozemků zamořených rtutí a dioxiny ve Spolaně,
za systematické odmítání převzetí odpovědnosti za vzniklé škody a za neochotu odškodnit občany postižené úniky chlóru, dioxinů a dalších toxických látek ze Spolany během povodní,
za neposkytování informací, respektive za pozdní a neúplné informování o únicích chemických látek v průběhu opakovaných chlorových havárií a v době po zaplavení Spolany srpnovou povodní,
za bagatelizování zdravotních a ekologických rizik vyvolávaných starými ekologickými zátěžemi, haváriemi a povodněmi ve Spolaně,
za hlavní zodpovědnost a osobní angažovanost při urychleném spouštění nejnebezpečnějších technologií chlorové chemie bez dokončené bezpečnostní zprávy Spolany a jejího projednání s veřejností,
za ignorování výzev ke zjištění znečištění Spolany toxickými látkami, jako jsou polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany či polychlorované bifenyly,
za osobní angažovanost na přidělení několikamiliardové veřejné zakázky na sanaci Spolany bez výběrového řízení, což nyní šetří policie a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Jaroslav Vítek, ředitel ekologické sekce Fondu národní majetku ČR
za přidělení několikamiliardové veřejné zakázky na sanaci Spolany, a. s. Neratovice bez výběrového řízení a za záměrné a opakované nepravdivé informování veřejnosti o důvodech přidělení uvedené zakázky.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz