Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Otevřená výzva rumburským radním - přestaňte krýt neschopného úředníka

21.12.2005
TÁBOR [Ekologický právní servis]
Autor: Mgr. Vítězslav Dohnal

Ekologický právní servis (EPS)1) dnes zaslal starostovi a radním města Rumburk otevřený dopis vyzývající k odvolání Jiřího Buška z funkce vedoucího stavebního úřadu. Reaguje tak na další oficiální vyjádření krajského úřadu, který potvrdil, že Buškem vedený úřad porušil zákon nejméně v 6 různých případech. Na starostu a radní se současně obrací také Spolek občanské solidarity Rumburk.

Krajský úřad Ústeckého kraje shledal porušování zákonů ze strany stavebního úřadu v kauzách Lidl, Benteler, golf Dymník, rodinné domy v Bezručově ulici, objekty č.p. 12 a 13 ve Vrchlického ulici a výstavbě přístupové komunikace pro tři rodinné domy (ul. Krásnolipská).2) Jednalo se např. o vydání povolení v rozporu s územním plánem, porušování stavebního zákona, nezákonnou manipulaci se právním spisem nebo vydání rozhodnutí bez posouzení vlivu projektu na životní prostředí.3)

EPS v dopise poukazuje na to, krajský úřad bezvýsledně informoval tajemníka městského úřadu i radu města o porušování zákona již na počátku letošního roku. Upozorňuje, že tolerance radních k nezákonnému jednání nahrává spekulacím o tom, co je vlastně důvodem křečovitého udržování pana Buška ve funkci. Veřejnost se může jen dohadovat, zda je radním soustavné porušování zákonů lhostejné, zda jim z nějakého důvodu vyhovuje, zda se obávají informací, které by mohl pan Bušek po svém odvolání zveřejnit, či zda existuje nějaké méně negativní vysvětlení.

„Odpovědnost je zřejmě pro vedení města neznámý pojmem. Těžko říct, čeho by se úředník v Rumburku musel dopustit, aby jej město propustilo. Rumburk se tak stal místem, kde je možné při povolování staveb beztrestně porušovat zákony. To není dobrý signál pro ostatní úředníky ani pro občany“, komentuje nečinnost odpovědných osob právník EPS Mgr. Vítězslav Dohnal.

kontakt:

Mgr. Vítězslav Dohnal, Ekologický právní servis, Převrátilská 330, 390 01 Tábor, tel.: 381 253 904, fax, 381 253 910, mobil: 776 834 534, e-mail: tabor@eps.cz

Ing. Josef Dvorský, tajemník Spolku občanské solidarity Rumburk (pověřen stykem s médii a veřejností), Zelená 797/7a, 408 01 Rumburk, tel.+fax 412 333634, mobil: 603 889 290, e-mail: josef.dvorsky@indesta.cz,

Poznámky:
1) Ekologický právní servis je nevládní, nekomerční a nepolitická organizace právníků hájící práva občanů a životního prostředí právní cestou. Cílem EPS je eliminovat případy nezákonného a nekorektního rozhodování úřadů ve věcech ochrany životního prostředí a lidských práv. EPS se snaží ovlivňovat připravovanou legislativu, právnickou komunitu a studenty práv. Více informací na www.eps.cz. Případy nezákonného utajování v Rumburku se EPS zabývá v rámci svých protikorupčních aktivit.

2) vyjádření Krajského úřadu zn. UPS/776/146804/05/Berg ze dne 29.11.2005 je reakcí na žádosti o informace zaslané občanským sdružením Spolek občanské solidarity Rumburk.

3) další informace o kauze Rumburk najdete na www.eps.cz v sekci Případy (http://www.eps.cz/php/index.php?cat=prip&art=rumburk). Otevřený dopis je k dispozici v sekci Tiskové zprávy připojený k této tiskové zprávě.

Příloha - text otevřeného dopisu:

Vážený pane starosto, vážení členové rady města Rumburk,
obracíme se na Vás s naléhavou žádostí, abyste se zabývali trvalými problémy ve fungování stavebního úřadu v Rumburku. Již od počátku roku 2004 opakovaně poukazujeme na nezákonnosti, kterých se dopouští tento úřad a zejména jeho vedoucí, pan Jiří Bušek.

Práci stavebního úřadu v Rumburku začal Ekologický právní servis (EPS) sledovat v souvislosti s výstavbou prodejny Lidl. Na žádost některých místních občanů jsme analyzovali postup pracovníků stavebního úřadu a došli jsem k závěru, že několikanásobně porušili zákony. Se těmito zjištěními jsme se my, někteří účastníci příslušných povolovacích řízení a Spolek občanské solidarity Rumburk (Spolek) obrátili na krajský úřad. Výsledkem bylo konstatování Krajského úřadu Ústeckého kraje, že stavební úřad porušil stavební zákon, správní řád a zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Z tohoto důvodu bylo dokonce zrušeno územní rozhodnutí.

Současně jsme ve spolupráci se Spolkem průběžně monitorovali další případy, ve kterých jsme usuzovali na nezákonný postup stavebního úřadu. Jednalo se např. o kauzu výstavby závodu Benteler v průmyslové zóně, golfového hřiště a klubu Dymník, přístupové komunikace k rodinným domům apod. Díky aktivitě Spolku se podařilo na počátku prosince 2005 získat vyjádření krajského úřadu i k těmto kauzám. Krajský úřad dopisem ze dne 29.11.2005, jehož kopii přikládáme, potvrdil, že stavební úřad porušil zákon v celkem 6 kauzách (Lidl, Benteler, golf Dymník, rodinné domy v Bezručově ulici, objekty č.p. 12 a 13 ve Vrchlického ulici, přístupová komunikace pro tři rodinné domy v ul. Krásnolipská).

O všech výše uvedených nezákonnostech byl přímo krajským úřadem informován také tajemník městského úřadu. Na tajemníka jsem se rovněž přímo obraceli s podnětem, aby městské radě dal návrh na odvolání pana Jiřího Buška z funkce vedoucího stavebního úřadu (podnět odeslán dne 3.8.2004, kopie v příloze). Pan tajemník reagoval tak, že požádalo vyjádření krajský úřad s tím, že na jeho základě rozhodne o dalším postupu. Přestože krajský úřad shledal ve výše uvedených případech ze strany stavebního úřadu zásadní pochybení, tajemník do dnešního dne žádné opatření neučinil. Naopak v tisku (v reakci na další podnět k odvolání Jiřího Buška z funkce, podnět odeslán 30.11.2005) prohlašuje, že žádná oficiální rozhodnutí nepadla (Ústecký deník, 1.12.2005, kopie v příloze) a odmítá se věcí zabývat.

Je nám rovněž známo, že o všech výše popsaných porušeních zákona na stavebním úřadě byla již v únoru letošního roku (!) informována Rada města Rumburk. Nevíme, co vedlo Radu města k tomu, že dne 3.2.2005 pouze vzala vyjádření krajského úřadu na vědomí, aniž by vyvodila z oficiálních informací jakékoliv důsledky. Považujeme za alarmující, že takto závažná zjištění ponechávají odpovědní představitelé města bez povšimnutí.

Poukazujeme na to, že mnohačetná porušení zákonů potvrzená krajským úřadem zakládají současně porušení základní povinnosti úředníka stanovených zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, např. nedodržování ústavního pořádku ČR (§16 odst. 1 písm. a) zákona č. 312/2002), nedodržování právních předpisů (§16 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002), nehájení veřejného zájmu při výkonu správních činností (§16 odst. 1 písm. c) zákona č. 312/2002).

Proto Vás žádáme:
— aby byl pan Jiří Bušek odvolán z funkce vedoucího stavebního úřadu v Rumburku
— abyste zajistili komplexní prověrku činnosti stavebního úřadu za poslední tři roky.

Tyto naše požadavky podporuje také Spolek občanské solidarity Rumburk, jehož vyjádření rovněž přikládáme.

Vzhledem k tomu, že jste již byli o nezákonnostech bezvýsledně informování volíme cestu otevřeného dopisu. O jeho obsahu budou v den doručení informována média.

Předpokládám, že jste si vědomi toho, že Vaše pasivita nahrává spekulacím o tom, co je vlastně důvodem křečovitého udržování pana Buška ve funkci. Veřejnost se můžeme jen dohadovat, zda Vám je soustavné porušování zákonů lhostejné, zda Vám z nějakého důvodu vyhovuje, zda se obáváte informací, které by mohl pan Bušek po svém odvolání zveřejnit, či zda existuje nějaké méně negativní vysvětlení. Věříme, že svým dalším postupem případné obavy rozptýlíte.
O přijatých opatřeních nás prosím informujte.

s pozdravem

Ekologický právní servis
Mgr. Vítězslav DohnalDISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz