Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

České peníze na obnovu zničených lesů v Tatrách byly rozděleny mezi 13 kvalitních projektů

7.6.2005
BRNO [Nadace Partnerství/Nadace Ekopolis]
Autor: Barbora Petrová

Fond Tatry při Nadaci Ekopolis už rozdělil většinu svých prostředků na obnovu tatranské krajiny. Fond Tatry zřizovaný slovenskou Nadací Ekopolis podpořil 13 projektů zaměřených na obnovu tatranské krajiny, která byla vloni postižena větrnou smrští. Celková rozdělená suma je 10 177 292 Sk, což je většina z téměř 14 000 000 Sk, které dosud Fond získal od svých dárců. Hlavními přispěvateli do Fondu jsou Nadace Partnerství, která v České republice uspořádala veřejnou sbírku, a Tatrabanka.

Největší část prostředků Fondu Tatry bude využita na obnovu konkrétních území, která byla vybrána v otevřené soutěži a jsou ve správě nestátních vlastníků lesů. „Při své podpoře se Fond zaměřil právě na tyto subjekty proto, že i když spravují 48 procent území TANAPu, podpora jiných dárců nebo státních institucí pro ně byla zatím nedostupná. Pro tento účel bude využito 9 764 792 Sk z celkových zdrojů Fondu,“ uvedl Peter Medved´z Nadace Ekopolis.

Fond Tatry byl založen krátce po katastrofě z 19. listopadu, kdy větrná vichřice úplně zničila či vážně poškodila asi 13 tisíc hektarů lesa, což je přibližně pás lesa o šířce 2-3 km a délce 50 km. Většinu zdrojů Fondu tvoří příspěvky od českých dárců z veřejné sbírky, kterou Nadace Partnerství uspořádala krátce po přírodní katastrofě. Češi ukázali, že jim osud tatranské krajiny není lhostejný a SMS zprávami (tzv. DMS) poslali téměř 10 milionů korun. Dalších více než 1,6 milionu pak Nadace nashromáždila na bankovním účtu od individuálních dárců, firem, škol, obcí a měst. „Jsme rádi, že lidé přispívají nejen na humanitární účely, ale i na přírodu. Díky naší partnerské Nadaci Ekopolis máme jistotu, že peníze českých dárců budou dobře využity,“ říká ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata a dodává: „Nadace Partnerství bude obnovu Tater dlouhodobě sledovat a informovat české dárce o využití jejich prostředků“.

Při výběru a plánování způsobu obnovy spolupracuje Fond Tatry s odborníky z Technické univerzity ve Zvoleně, Ústavu ekologie lesa SAV a Lesnického výzkumného ústavu ve Zvoleně. „Při podpoře obnovy vybraných území se Fond Tatry zaměřil především na to, aby byl vytvořen co největší prostor pro přirozenou a přírodě blízkou obnovu lesa, aby na místě větrem postižené krajiny vznikl druhově a věkově různorodější a tím stabilnější les,“ popisuje ředitel Nadace Ekopolis Peter Medveď.

Podrobné informace a seznam podpořených projektech jsou zveřejněny na www.fondtatry.sk a www.nadacepartnerstvi.cz.

Kontakt:
Miroslav Kundrata, Nadace Partnerství, tel. 542 422 768, miroslav.kundrata@ecn.cz
Peter Medveď, ředitel Nadace Ekopolis, +48 4145 259, 0903 521 614, medved@changenet.sk
Miroslav Bohdálek, Nadace Partnerství, tel. 542 422 762, mirek.bohdalek@ecn.cz
www.nadacepartnerstvi.cz, www.fondtatry.sk

1) Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické projekty ve všech regionech České republiky. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership. Od svého vzniku v roce 1991 podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 100 miliónů korun už na 1500 projektů nevládních neziskových organizací a obecních úřadů. Nadace je příjemcem příspěvku do nadačního jmění z Nadačního investičního fondu. Od roku 2004 se Nadace Partnerství sloučila s Nadačním fondem Josefa a Petry Vavrouškových.

2) Sbírka na obnovu Tater byla zaregistrována Krajským úřadem Jihomoravského kraje za účelem humanitárním a charitativním – pomoci občanům, obcím a neziskovým organizacím postiženým přírodními katastrofami a zhoršenými ekologickými podmínkami při obnově jejich životního prostředí, majetku a infrastruktury. K dnešním dni se pomocí DMS a převodem na účet podařilo shromáždit už přes 9 150 000 Kč.

3) "DMS – Dárcovská SMS" je společným projektem Fóra dárců – organizace pro dárce, usilující o podporu filantropie v České republice – a Asociací provozovatelů mobilnách sítí. Cílem projektu DMS je nabídnout nadacím a dalším neziskovým organizacím možnost získávat příspěvky od jednotlivců prostřednictvím mobilního telefonu formou SMS zpráv. Tato služba probíhá na nekomerčním principu.Stačí odeslat dárcovskou SMS s textem DMS HESLO na číslo 87777. K tarifní ceně za Vaši SMS bude připočtena částka ve výši 30,- Kč + DPH. Z každé DMS bude minimálně 27 Kč převedeno na účet dané neziskové organizace.

4) Fond Tatry vznikl v listopadu 2004 jako dlouhodobý finanční mechanismus na podporu udržitelné obnovy Tater. Jeho zakladateli jsou Nadace Ekopolis spolu s pěti dalšími organizacemi, které se dlouhodobě věnují udržitelnému rozvoji Tater – Lesoochranárske zoskupenie VLK, A-projekt n.o., OZ Tatry, Společnost pro trvale udržitelný život SR a Správa TANAP-u.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

12. 4. 2007
12. 4. 2007

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz