Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Medzinárodné lekárske organizácie vyjadrujú znepokojenie nad násilnými sterilizáciami rómskych žien

8.4.2003
KOŠICE [Poradňa pre občianske a ľudské práva]
Autor: Barbora Bukovská, tel: +420 604 205 992

A protestujú: sterilizácia nie je nikdy životu zachraňujúci úkon.

Tri významné medzinárodné lekárske organizácie (Medzinárodná federácia gynekológov a pôrodníkov, Lekári pre svetové zdravie a Americké združenie gynekológov a pôrodníkov) vyjadrujú znepokojenie nad zisteniami správy Telo i duša a vyžadujú okamžité, dôsledné a objektívne prešetrenie jej zistení. V svojich stanoviskách, ktoré boli zaslané na vedomie i Ministerstvu zdravotníctva, vyšetrovacím orgánom a Generálnej prokuratúre SR, namietajú, že prax nedobrovoľnej sterilizácie rómskych žien je neprijateľná.

Medzinárodná federácia gynekológov a pôrodníkov (FIGO) vo svojom liste cituje základné doporučenia, ktoré Výbor pre etické aspekty ľudskej reprodukcie a zdravia žien tejto organizácie vypracoval. Základným doporučením je princíp informovaného súhlasu, ktorý odmieta sterilizáciu ženy, ak žena k nej nedala informovaný súhlas založený na primeranej a zrozumiteľnej informácii, získaný bez akéhokoľvek nátlaku. Možnosť komplikácií pri následnom tehotenstve "musí pri procese rozhodovania o sterilizácii zvážiť SAMA PACIENTKA; lekár si v žiadnom prípade nemôže privlastniť právo rozhodovať o tejto otázke ZA pacientku", tvrdí Joanna M.Cain, predsedníčka spomínaného Výboru a dodáva "lekárske dôvody, vedúce k záveru o potrebe vykonania zákroku, ako je napríklad zvýšené riziko v prípade ďalšieho tehotenstva, NEPREDSTAVUJÚ akútny stav núdze a ženy musia mať možnosť výberu a vlastného rozhodnutia".

"Súhlasíme s tým, že podpis na tlačive nie je de facto dôkazom o získaní informovaného súhlasu, najmä ak bol získaný pod nátlakom. ... Neexistujú žiadne "akútne" príznaky vyžadujúce okamžitú sterilizáciu, ktorá by neumožnila získať informovaný súhlas dotknutej osoby" uvádza stanovisko organizácie Lekári za svetové zdravie, ktorej člen Správnej Rady Tim Holtz sa priamo účastnil na výskume v teréne pre Telo i duša. Reakcie slovenskej vlády na závery správy Telo i duša považujú Lekári za svetové zdravie za nešťastnú a dodáva, že "ženy môžu byť pri rozhodovaní o otázkach súvisiacich s ich zdravím vystavené rôznym formám nátlaku. Je napríklad eticky neprijateľné, aby bola ďalšia lekárska starostlivosť podmienená súhlasom pacientky so sterilizáciou. V prípade, že lekári pri rozhovore so ženami o sterilizácii vyslovujú iný, ako lekársky názor, môže ísť o vykonávanie nátlaku. Pri rozhodovaní o sterilizácii by predovšetkým mali byť vylúčené akékoľvek subjektívne názory lekára, ktoré súvisia so zdravotnou starostlivosťou o pacienta v budúcnosti, alebo ktoré vychádzajú z rasových alebo etnických stereotypov alebo zo sociálno-ekonomických dôvodov."

Ani Americké združenie gynekológov a pôrodníkov (ACOG) nesúhlasí so sterilizáciou odôvodnenou rizikovosťou následného tehotenstva. "Pretože neexistuje žiadna zdravie ohrozujúca komplikácia, ktorú by bolo možné liečiť sterilizáciou, nemožno ospravedlniť, ak k takémuto zákroku dôjde bez plného

informovaného súhlasu pacientky. Ani fakt, že žena už predtým niekoľkokrát rodila cisárskym rezom, sám o sebe neoprávňuje lekára ženu sterilizovať bez jej informovaného súhlasu" namieta vo svojom stanovisku ACOG. ""Špecifický charakter sterilizácie si vyžaduje osobitný etický prístup. Tento zákrok sa obvykle nevykonáva zo zdravotných príčin, ale na základe slobodnej voľby v záujme plánovaného rodičovstva.... Lekár, ktorý zákrok vykonáva, nesie zodpovednosť za to, aby bola pacientka riadne a správne informovaná o rizikách a výhodách sterilizácie a postupoch, ktoré predstavujú alternatívne riešenie, pričom musia zdôrazniť trvalý charakter zákroku a možnosť, že pacientka v budúcnosti svoje rozhodnutie oľutuje", stanoví vo svojich predpisoch ACOG.

Stanoviská týchto organizácií boli poskytnuté k dispozícii i orgánom vedúcich vyšetrovanie pre trestný čin genocídy s návrhom, aby ich považovali za listinný dokaz. Originály i preklady všetkých troch stanovísk sú k dispozícii v Poradni pre občianske a ľudské práva.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz