Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Doporučení OSN ve věci protiprávních sterilizací žen v ČR

4.9.2006
BRNO [Liga lidských práv / Vzájemné soužití / Evropské centrum pro práva Romů ]
Autor: Ondřej Lukáš

Výbor OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) vyzývá vládu ČR k okamžitému ukončení protiprávních sterilizací, ke změně právní úpravy a k odškodní obětí této praxe.

Liga lidských práv, Evropské centrum pro práva Romů (ERRC) a Vzájemné soužití přivítali závěrečnou zprávu Výboru OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW), vydanou dne 25. srpna CEDAW u příležitosti ukončení periodické kontroly plnění mezinárodních závazků ČR v boji proti diskriminaci žen.

Ve své závěrečné zprávě Výbor CEDAW v několika oblastech českou vládu pochválil za její úsilí ukončit diskriminaci žen v ČR; v jiných oblastech však Výbor vyjádřil hluboké znepokojení nad současnou praxí. Jedním z příkladů neuspokojivého postavení žen v ČR je problematika protiprávních sterilizací žen, kde převážná většina obětí je romského původu.

Na toto téma se ve zprávě uvádí: „Výbor je zejména znepokojen závěry zprávy veřejného ochránce práv z prosince 2005, která pojednává o neinformované a nedobrovolné sterilizaci romských žen v ČR, a dále nečinností vlády ve věci implementace doporučení ombudsmana, přijetí legislativních změn informovaného souhlasu a zajištění přístupu ke spravedlnosti pro oběti, které byly sterilizovány bez informovaného souhlasu.“

Výbor vládu ČR vyzývá, aby „urychleně implementovala doporučení ombudsmana (veřejného ochránce) ohledně nedobrovolné či protiprávní sterilizace a bezodkladně v této věci přijala [nezbytné] legislativní změny.“

Výbor dále vládě doporučuje „zavést systematické a povinné školení o právech pacienta pro zaměstnance ve zdravotnictví a sociální pracovníky“; „vytvořit kompenzační mechanismus pro nedobrovolně či protiprávně sterilizované oběti“; „odškodnit oběti [této praxe] a zabránit dalšímu výkonu nedobrovolných a protiprávních sterilizací.“

Výbor po české vládě požaduje, aby se „ve své následující pravidelné zprávě vyjádřila k situaci romských žen s ohledem na protiprávní či nedobrovolné sterilizace, a detailně v ní popsala dopad přijatých opatření a dosažené výsledky.“

Celý text závěrečné zprávy CEDAW v angličtině naleznete zde:

http://www.llp.cz/subdomains/en/index.php?option=com_content&task=view&id=153&Itemid=97

U příležitosti pravidelné kontroly dodržování závazků ČR ve věci boje proti diskriminaci žen, Liga lidských práv, Evropské centrum pro práva Romů (ERRC) a Gender Studies o.p.s. předložily Výboru OSN svou stínovou zprávu, která vedle konkrétních oblastí porušování lidských práv žen rovněž pojednává o problémech práva, politiky a praxe zakotvených v Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (Úmluva CEDAW).


Stínová zpráva ke stažení v češtině i angličtině zde:
Česky:
http://www.llp.cz/subdomains/cz/index.php?option=com_content&task=view&id=231&Itemid=117
Anglicky:
http://www.llp.cz/subdomains/en/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=97______________________________

Další odkazy:

1) Zpráva Ombudsmana o sterilizacích v ČR:
http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?back=/cinnost/aktual.php&doc=329

2) Popis případů protiprávních sterilizací vedených Ligou lidských práv:
http://www.llp.cz/subdomains/cz/index.php?option=com_pressreleases&secid=8&catid=63&Itemid=112


Kontakt:

Gwendolyn Albert, ředitelka Lidy lidských práv, galbert@llp.cz, + 420 777 621 227

Ostalinda Maya Ovalle, ředitelka sekce pro práva žen, Evropské centrum pro práva Romů, ostalinda@errc.org, +36 1 41 32 200, + 36 70 60 258 31

Kumar Vishwanathan, ředitel Vzájemného soužití, vzajemne.souziti@tiscali.cz, +420 777 760 191


Poznámka pro editory:

Liga lidských práv je nevládní organizace poskytující komplexní právní poradenství obětem hrubého porušování lidských práv, zejména těm, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin. Vedle toho Liga poskytuje psychologickou a sociální podporu obětem domácího násilí a dětem. Cílem Ligy je vytvořit v České republice prostředí, kde budou státní orgány aktivně chránit lidská práva svých občanů a respektovat ideu a literu mezinárodních úmluv o lidských právech, jejichž je signatářem. Více na www.llp.cz.

Vzájemné soužití je romsko-česká společnost, která se zasazuje proti sociálnímu vyloučení a marginalizaci romských jedinců v ostravském regionu. Jejím cílem je posílení česko-romské vzájemné důvěry a spolupráce.

Evropské centrum pro práva Romů (ERRC) je mezinárodní veřejnoprávní organizace, která je zapojena do řady aktivit zaměřených na boj s protiromským rasismem a porušování lidských práv Romů. Konkrétně se zabývá strategickou litigací, mezinárodní advokaturou, výzkumem a vývojem metodiky a školením romských aktivistů. Více na www.errc.org.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz