Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Rómske ženy sú vypočúvane a zastrašované po zverejnení správy dokumentujúcej násilie v slovenských nemocniciach

8.2.2003
BRATISLAVA [Poradňa pre občianske a ľudské práva]
Autor: Barbora Bukovská, tel: 0908-695 531

New York, Košice – Podľa dostupných informácií sa orgány činné v trestnom konaní a zdravotnícki pracovníci v nemocniciach podieľajú na odvetných akciách a zastrašujú rómske ženy, a to ako reakcia na vydanie správy dokumentujúcej závažné porušenia ľudských práv v slovenských štátnych nemocniciach. Správa, vydaná Centrom pre reprodukčné práva a Poradňou pre občianske a ľudské práva, dokumentuje prípady násilných a nedobrovoľných sterilizácií rómskych žien, ako i prípady verbálnych a fyzických útokov, rasovo diskriminačné zaobchádzanie v systéme zdravotnej starostlivosti, poskytovanie mylných informácií v oblasti zdravia a odopieranie prístupu do zdravotnej dokumentácii.

"Teší nás, že slovenská vláda uznala potrebu objasniť tieto nezákonné praktiky, ale v súčasnej dobe sa dozvedáme znepokojujúce správy o tom, že rómske ženy sú zastrašované a sú na ne vyvíjané rôzne útoky, a to prinajmenšom v jednej osade a v nemocnici, ku ktorej táto osada patrí“, povedala Christina Zampas, právna poradkyňa Centra pre reprodukčné práva a autorka správy nazvanej „Telo i duša: násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku“.

Minimálne v jednej osade bolo zistené, že polícia začala zháňať ženy za účelom ich výsluchu. Polícia ich pri výsluchu pritom zastrašovala, že ak podajú trestné oznámenie na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z dôvodu násilnej sterilizácie, vystavujú sa hrozbe trestu odňatia slobody až vo výške troch rokov pre krivé obvinenie. Navyše bolo zaznamenaných niekoľko správ o tom, že zdravotnícki pracovníci v nemocnici v Krompachoch slovne urážajú tehotné rómske ženy kvôli informáciám obsiahnutých v správe. Poradňa pre občianske a ľudské práva a rómske organizácie aktívne monitorujú situáciu.

"Vyzývame slovenskú vládu, aby prijala okamžité kroky k zastaveniu týchto odvetných akcií a predišla eskalácii a ďalšiemu ponižovaniu alebo násiliu voči rómskym komunitám“ povedala Barbora Bukovská, výkonná riaditeľka Poradne pre občianske a ľudské práva a autorka správy. "Nástojíme na tom, aby vláda postupovala spôsobom, ktorý rešpektuje práva obetí, ich rodín a komunít, a aby porušenia ľudských práv boli vyšetrené transparentným spôsobom tak, ako to navrhujeme v odporúčaniach našej správy“, dodala Bukovská.

Slovenská Kancelária podpredsedu vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a európsku integráciu podala trestné oznámenie na „neznámeho páchateľa“, ktorý porušil štandardy zdravotnej starostlivosti. Toto viedlo k zahájeniu trestného stíhania ohľadom praktík nezákonných sterilizácií.

Kancelária podpredsedu vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a európsku integráciu podala naviac trestné oznámenie na autorov správy Telo i duša. Hoci voči autorom zatiaľ nebolo začaté trestné stíhanie, tlačová správa Kancelárie podpredsedu vlády uvádza, že toto trestné oznámenie obsahuje dve obvinenia:

1. ak sa informácie uvedené v správe potvrdia, autori budú stíhaní pre trestný čin neoznámenia trestného činu, a
2. ak sa informácie v správe nepotvrdia, či ukážu ako nepravdivé, autori budú stíhaní podľa § 199 trestného zákona pre trestný čin šírenia poplašnej správy.

"Podanie tohoto trestného oznámenia je poburujúci pokus odchýliť pozornosť od zlyhania vlády predchádzať a vyšetrovať podozrenia z násilnej sterilizácie a iných porušení reprodukčných práv rómskych žien“, povedala Katherine Hall-Martinez, riaditeľka Medzinárodného programu Centra pre reprodukčné práva. "Zdá sa, že je zameraný na zastrašenie ochrancov ľudských práv, ako i obetí, ktoré hovorili s naším výskumným tímom," dodala Hall-Martinez.

Dňa 30.januára 2003 prezentovali Centrum pre reprodukčné práva a Poradňa pre občianske a ľudské práva svoje zistenia Výboru pre zdravie Európskeho parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Jan Marinus Weirsma, člen Európskeho parlamentu, spravodajca EP pre Slovensko a člen Výboru pre ľudské práva, verejne vyjadril znepokojenie nad zisteniami obsiahnutými v správe a vyzval slovenskú vládu, aby vyšetrila zistenia a začala záležitosť okamžite riešiť. Wiersma navštívil v uplynulom týždni Bratislavu a diskutoval, okrem iných záležitostí, o záveroch správy s vládnymi predstaviteľmi. Ako budúci štát Európskej únie sa Slovensko zaviazalo k princípom právneho štátu, ľudských práv a rešpektovania práv menšín, ako to vyžadujú politické kritéria pre vstup do Európskej únie.

Správa Telo i duša: násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku je založená na výskume vykonanom na východnom Slovensku v roku 2002. Správa bola zverejnená v Bratislave 28.januára 2003 a dokumentuje 110 prípadov, kedy boli ženy násilne alebo vynútene sterilizované alebo majú odôvodnené podozrenie, že boli sterilizované. Rómske i nerómske ženy, pôrodníci, gynekológovia, riaditelia nemocníc a vládni úradníci poskytli rozhovory pre túto správu. Skutočné mená obetí nie sú v správe uvádzané a ostanú utajené.

Praktiky nedobrovoľných sterilizácií pretrvávajú na Slovensku od obdobia komunistického režimu, ktorý poskytoval finančné odmeny tým ženám, ktoré sa podrobili sterilizácii. Politika finančných príspevkov bola síce pred vyše než desiatimi rokmi zrušená, a finančné odmeny za sterilizáciu nie sú naďalej vyplácané, ale prax pokračuje bez plných a informovaných súhlasov pacientiek.

Pre bližšie údaje a kópiu správy navštívte: www.tolerancia.sk (slovensky), alebo www.reproductiverights.org (anglicky).

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz