Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Rómske ženy na Slovensku sú vystavené násilnej sterilizácii - porušovanie práv v rámci systému zdravotnej starostlivosti

28.1.2003
New York / Košice
Autor: Barbora Bukovská, tel: (+421) 0908-695 531

Podľa najnovšej správy, ktorú dnes vydáva Centrum pre reprodukčné práva a Poradňa pre občianske a ľudské práva, v spolupráci s Inou Zoon, sú v štátnych zdravotníckych zariadeniach na východnom Slovensku rómske ženy nútené podrobiť sa sterilizácii alebo sú násilne sterilizované. Tieto organizácie uskutočnili dvesto tridsať podrobných rozhovorov s Rómkami zo 40 osád východného Slovenska. Správa o tomto výskume odhaľuje vážne porušovanie ľudských práv rómskych žien na Slovensku, vrátane vyše 110 prípadov, kedy boli ženy násilne alebo pod nátlakom sterilizované a ďalšie prípady, v ktorých je dôvodné podozrenie na sterilizáciu. Správa dokumentuje i početné prípady rasizmu a slovných alebo fyzických útokov voči rómskym ženám, ku ktorým došlo v štátnych nemocniciach, vrátane prípadov, kedy bol pacientkám odmietnutý prístup k ich vlastným zdravotným záznamom a segregácie v nemocničných izbách, na pôrodných oddeleniach a pri používaní sociálnych zariadení a jedálne.

Agáta, 28 ročná Rómka z osady Svinia, hovorí o tom, ako bola donútená k sterilizácii:
„Prišli lekári a odviezli ma na operačnú sálu [na cisársky rez] a tam mi dali anestéziu. ... Keď som zaspávala, prišla sestra a vzala mi ruku do svojej a niečo s ňou podpísala. Neviem, čo to bolo. Nemohla som sa pozrieť, lebo neviem čítať, viem sa iba podpísať. Keď ma prepustili z nemocnice, povedali mi iba to, že už nebudem mať viac detí. .. Predtým som bola taká zdravá, ale teraz mám stále bolesti. Veľa infekcií ...”

„Tieto neuveriteľné praktiky sú porušením základných ľudských práv a vláda Slovenskej republiky musí tieto porušenia verejne priznať, prešetriť ich a trestne stíhať tých, ktorí sú za ne zodpovední“ - hovorí Christina Zampas, právna poradkyňa Centra pre reprodukčné práva pre Európu a dodáva -„Právo na zdravie, zachovanie telesnej integrity, sebaurčenie a nediskrimináciu sú chránené medzinárodným i vnútroštátnym právom a je povinnosťou vlády Slovenskej republiky, aby chránila a dodržiavala ľudské práva všetkých obyvateľov krajiny, najmä tých, ktorí sú najzraniteľnejší.”

Alexandra z Richnavy hovorí o rasovej segregácii v slovenských štátnych nemocniciach:
„V nemocnici v Krompachoch sú oddelené miestnosti pre Rómky – pre nás sú tam tri cigánske izby, jedna sprcha a jeden záchod a biele ženy majú svoje vlastné záchody. Biele ženy môžu ísť do jedálne, ale Rómky tam jesť nesmú. V cigánskej izbe nie je dokonca ani kôš na smeti. Je to tam ako v koncentračnom tábore.“

„Systém zdravotnej starostlivosti o tehotné ženy a matky na Slovensku diskriminuje rómske ženy takmer v každej oblasti,“ hovorí Barbora Bukovská, výkonná riaditeľka Poradne pre občianske a ľudské práva. Ina Zoon, poradkyňa pri vypracovaní správy, dodáva: „Je neprípustné, že k takému porušovaniu práv dochádza v samom srdci Európy, že sa tak dialo po celé obdobie transformácie a pokračuje naďalej. Obraciame sa preto na slovenskú vládu s naliehavou výzvou na okamžité ukončenie týchto praktík.”

Správa Telo a duša: Násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku predkladá vláde Slovenskej republiky niekoľko odporúčaní zameraných na riešenie uvedeného porušovania práv Rómov. Správa bola vypracovaná na základe podrobného šetrenia a výskumu realizovaného v roku 2002 na východnom Slovensku, ktorý bol založený na rozhovoroch s rómskymi i nerómskymi ženami, s pôrodníkmi, gynekológmi, vedúcimi pracovníkmi nemocníc a predstaviteľmi štátnych úradov.

Praktiky násilnej sterilizácie vychádzajú z rasovo motivovanej politiky zavedenej za komunizmu, v rámci ktorej boli ženy peňažnou odmenou nabádané k sterilizácii, pričom cieľovou skupinou tejto politiky boli rómske ženy. Vláda od tejto politiky formálne odstúpila takmer pred desaťročím, bohužiaľ sa v nej pokračuje i naďalej. Slovensko sa pritom ako budúci členský štát Európskej únie zaviazalo, že v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z politických kritérií pre vstup do Európskej únie „nastolí právny štát, bude presadzovať ľudské práva a rešpektovať a chrániť menšiny“.

Kópiu správy nájdete od 28. januára 2003 na www.reproductiverights.org

Telefónne čísla:
Barbora Bukovská: +420-604-205-992
Christina Zampas: +46-252-704-791620
Ina Zoon: +34-61-65-19242

Centrum pre reprodukčné práva (Center for Reproductive Rights ) je neziskovou právnou a záujmovou organizáciou, ktorá podporuje a obhajuje reprodukčné práva žien na celom svete. Centrum vzniklo v roku 1992 (ako Centrum pre reprodukčné právo a politiku, Center for Reproductive Law and Policy) a zameriava sa na využitie medzinárodných právnych noriem prijatých v oblasti ľudských na dosiahnutie pokroku v otázkach reprodukčnej slobody žien. V spolupráci s viac ako 50 organizáciami zo 44 krajín prispelo k prijatiu a posilneniu zákonov a stratégií v oblasti reprodukčného zdravia na celom svete vrátane krajín Afriky, Ázie, východnej a strednej Európy, Latinskej Ameriky a Karibiku.

Poradňa pre občianske a ľudské práva (Centre for Civil and Human Rights) je neziskovou organizáciou, ktorá sa zaoberá obhajobou a vedením strategických súdnych sporov týkajúcich sa diskriminácie Rómov v Slovenskej republike. Medzi priority poradne patrí realizácia projektov zameraných na sociálne a ekonomické práva, pričom v súčasnej dobe kladie dôraz na rómsku menšinu všeobecne a zvlášť na problematiku rómskych žien. Kontakt: Kováčska 28, 040 75 Košice. Tel./Fax: 055-670 9518, 0908-695 531.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz